TNG
ekonomirekrytering

ekonomirekrytering

Tips när du ska rekrytera ekonomer

Vilka kompetenser bör medarbetare på framtidens ekonomiavdelning ha? I en snabbrörlig värld där digitaliseringen tar över är det hög tid att utmana den traditionella synen på vad en ekonom är och bör kunna. Något som också ställer nya krav vid ekonomirekrytering.

Idag förväntar sig många företag att deras ekonomiavdelning ska göra mer än de traditionella ekonomisysslorna. Vanligtvis innebär detta ”mer” att man vill att ekonomiavdelningen ska fungera mer som ett proaktivt och strategiskt affärsstöd, där ekonomen behöver ha ett utökat affärstänk och förståelse för verksamheten som helhet. På TNG har vi många års erfarenhet av att rekrytera ekonomer. Fördomsfritt, med fokus på rätt kompetens och framtidspotential. Här hittar du våra samlade trender, tips och inspiration inom ekonomirekrytering!