TNG
Rekryterar du inom ekonomi? Här är trenderna som påverkar hur framtidens ekonomiavdelning ser ut

Lästid: 4 minuter

Trenderna som formar dagens och framtidens ekonomiavdelning

– så ska du tänka när du hyr eller rekryterar ekonomipersonal

Nu blåser förändringens vindar inom ekonomibranschen! I en snabbrörlig värld där digitaliseringen tar över är det hög tid att utmana den traditionella synen på vad en ekonom är och bör kunna. Så vilka kompetenser bör medarbetare på framtidens ekonomiavdelning ha? Och hur rekryterar du ekonomer som fungerar lika bra idag, som imorgon? TNG blickar in i kristallkulan.

En sak är säker. Framtidens ekonom är betydligt mycket mer än bara en inåtvänd siffernisse. För i takt med att nya mjukvaror och appar på löpande band äntrar scenen och repetitiva uppgifter automatiseras finns det utrymme för ekonomer att utöka antalet strängar på sin lyra. Det finns många nya arbetsuppgifter att lära, då andra försvinner i takt med att automatiseringen tar vid. Det här är vad vi ser just nu för dig som vill bygga framtidens ekonomiavdelning.

Men vilka kompetenser kommer egentligen behövas?

Här är några av trenderna du bör ha koll på när du hyr eller rekryterar ekonomer idag.

 1. Big Data sätter agendan
  Utvecklingen inom IT med alltmer automatisering genererar större mängder data att hantera. Något som ställer nya krav på ekonomers förmåga att göra analyser på hög nivå, hantera och styra tekniken samt optimera processer så att relevant data utvinns.Uttrycket Smart Data blir allt vanligare och handlar egentligen om att filtrera från big data. Smart data är lättare att sätta i sitt sammanhang och för fler på ekonomiavdelningen att arbeta med. Här komer bland annat ny AI-teknik in som kommer assistera tex ekonomiassistenter i deras arbete.
 2. Strategiskt affärsstöd – realtidsdata
  Idag förväntar sig många företag att deras ekonomiavdelning ska göra mer än bara de traditionella ekonomisysslorna. Vanligtvis innebär detta ”mer” ett utökat affärstänk och en större förståelse för verksamheten som helhet, där ekonomiavdelningen förväntas fungera mer och mer som ett proaktivt och strategiskt affärsstöd.

  Det kan handla om att också använda realtidsdata för att arbeta mer mot scenarioplanering. Men då måste data vara enkel att få fram för alla medarbetare – något som idag sker mer och mer automatiserat. Genom att realtidsdata blir mer tillgängligt kommer controllerns roll förändras. Fokus ligger mer än mer på analys och strategi samt att skapa värde från ekonomiavdelningen till övriga organisationen.

 3. Kommunikativ förmåga
  Skärpta krav på ekonomiavdelningens delaktighet i verksamheten ökar även efterfrågan på ekonomer och ekonomiassistenter med god kommunikativ förmåga. Framtidens ekonomer förväntas att på ett pedagogiskt och rådgivande sätt kunna stödja verksamheten med ekonomiska analyser och underlag.
 4. Optimera teknik och automatiserade processer
  När arbetsuppgifterna automatiseras mer och mer på ekonomiavdelningen, utvecklas också nya roller. Den traditionella ekonomiassistenten och controllern kommer bli knytpunkten för att optimera och designa automatiserade processer och styra den automatiserade tekniken. Den nya generationens ekonomiassistenter behöver därför ha vana, men ej driva, att arbeta med teknik och digitaliseringsprocessser.
 5. Ökat säkerhetsfokus
  När data blir allt mer tillgänglig ökar också risken att den blir förstörd eller hamnar i orätta händer. Ett faktum som bidrar till ett ständigt ökande IT-säkerhetstänk – och därmed skarpare krav på ekonomers juridiska kompetens och kunskap om rådande datalagar.
 6. Matchning ersätter långsiktighet i nya gig-ekonomin
  Idag utgör ”gigarna” cirka 20 procent av arbetsstyrkan i Sverige. Och andelen lär växa. Med den växande gig-ekonomin ser vi att allt fler ekonomer, men även ekonomiassistenter, kan tänka sig kortare uppdrag, för att själva kunna styra sina arbetstider. Många ser fördelarna med att vara anställd som konsult hos ett bemanningsföretag, med tryggheten av kollektivavtal, försäkringar, pensionsavtal m.m. För dig som arbetsgivare ligger gig-ekonomins utmaning i våga ta in ”gigare” på viktiga funktioner, eftersom de kandidater som bäst matchar dina behov kanske inte alltid är ute efter en fast anställning.

Checklista: Så rekryterar du till framtidens ekonomiavdelning!

 • Mät kompetensen. Tidigt i urvalsprocessen.På TNG mäter vi all kompetens enligt en kompetensbaserad bedömningsmatris
  För att säkerställa att din ekonomiavdelning är framtidssäkrad bör du, utöver att enbart ta hänsyn till den traditionella kunskap som syns i ett CV, även titta på de andra aspekter av kompetens som är avgörande för hur väl kandidaten faktiskt kommer prestera hos er.På TNG gör vi detta genom vårt Talent Score Card – en algoritm där vi objektivt kvantifierar alla kandidaters begåvning, personlighet, kunskap, erfarenhet och motivation. Bedömningen görs dels från resultatet från skräddarsydda arbetspsykologiska screeningtester, dels utifrån våra rekryterares bedömningar av kompetens. På så vis säkerställer vi att vi alltid väljer ut de personer vars kompetens och potential på bästa sätt matchar den aktuella tjänsten – både idag och imorgon. Och att ingen talang väljs bort på felaktiga och diskriminerande grunder.
 • Säkerställ att er rekrytering är fördomsfri
  När ekonomiavdelningen börjar spela en allt viktigare roll i företagens verksamhet är det avgörande att den också kan spegla organisationen i stort. Därför är det viktigt att få in en bra mix med medarbetare med olika bakgrund, erfarenhet, åldrar och perspektiv. Något som forskning visar även främjar innovationsgraden – och på sikt även er lönsamhet. På TNG har vi under många utvecklat en process för rekrytering och bemanning som är objektiv och fördomsfri, i varje steg. Hur fördomsfri är er process? Se vår checklista här!
 • Matcha rätt från början
  För att som konsult eller nyanställd snabbt komma in i arbetet på plats är det viktigt att man rekryterar eller bemannar utifrån de behov som man har här och nu. Genom att i början av processen göra en grundlig kompetensanalys säkerställer du att du rekryterar utifrån de faktiska behov ni har. Oavsett om det handlar om konsultuthyrning eller rekrytering. Hos oss på TNG ser vi hur detta dagligen leder till såväl bättre matchningar som ett högre engagemang hos våra konsulter. Effekten märks även i att 79 % av våra konsulter blir anställda hos våra kunder – helt i linje med vår vision om en hållbar arbetsmarknad.

På jakt efter nya medarbetare inom ekonomi?

TNG hjälper dig med rekrytering och bemanning av rätt specialister inom ekonomi och lön. Snabbt, kvalitetssäkrat, fördomsfritt och alltid i linje med era behov.

Vi hjälper dig hitta framtidens ekonomipersonal!

Rekommenderat för dig