TNG
Ny rapport från TNG: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb Utklipp

Ny rapport från TNG: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb

Årets kandidatundersökning är klar – och nu släpper vi rapporten i sin helhet! Det är andra året i rad som TNG gör sin undersökning med fokus på jobbsökare och deras syn på att söka jobb fördomsfritt, diskriminering, transparens, teknik och chefens roll.

Resultatet visar att 89 % kan tänka sig att söka jobb där deras och alla andras ansökningar hanteras fördomsfritt. Samtidigt pekar siffrorna på att många upplever frustration och missnöje. Framför allt när det kommer till bemötandet från den rekryterande chefen.

Spännande – jag vill ladda ner rapporten nu!

I rapporten, på närmare 40 sidor, presenterar vi ett omfattande statistikunderlag kring vilka krav och förväntningar jobbsökare har på chefer och företag under hela rekryteringsprocessen. Undersökningen genomfördes av TNG våren 2019 via en digital enkätundersökning bland över 1 500 arbetssökande. Resultatet är nedbrutet baserat på demografi och bransch, där vi framför allt lyfter fram svaren från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR.

Insikterna från rapporten är värdefulla för alla som vill hålla sig uppdaterade om arbetssökandes syn och önskemål på arbetsmarknaden. Allt för att skapa en kandidatupplevelse som lever upp till den konsumentupplevelse jobbsökare idag förväntar sig och därigenom bygga ett attraktivt, hållbart och inkluderande employer brand.

Läs även: Fördomsfria rekryteringstrender 2020: Human and Beyond

Fördomsfri rekrytering fortsatt populärt

Resultatet visar bland annat att jobbsökare är fortsatt positiva till att frångå den traditionella processen och istället söka jobb fördomsfritt. Något som idag, tack vare digitala lösningar, verktyg och omvänd rekryteringsprocess, i allt högre utsträckning är möjligt. Det handlar bland annat om att inte skicka med sin bild, svara på frågor om sin ålder och att ens namn inledningsvis är dolt för den som tar emot ansökan.

Jämfört med 2018 har också upplevd diskriminering på grund av bland annat ålder, kön, utseende och etnicitet minskat från 73 % till 70 %.

Upplevd åldersdiskriminering är fortfarande vanligast, medan upplevd utseendediskriminering minskat betydligt från tidigare år.

Ur rapporten.

93 % tycker rekryteringsprocesser tar för lång tid

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanning
Åsa Edman Källströmer, VD TNG

TNG:s undersökning ger en indikation om att många jobbsökare på den svenska arbetsmarknaden är missnöjda med hur de blir bemötta av chefen under en rekryteringsprocess. Bland annat uppger 92 % att de har upplevt frustration när de sökt jobb. Bristande återkoppling, otydliga krav och långsamma processer är några av frustrationsmomenten. 93 % menar att rekrytering ofta eller alltid tar för lång tid, vilket är en ökning från 2018.

Här framträder en bild av en arbetsmarknad där många är redo att söka jobb fördomsfritt, rättvist och transparent, men där företag och rekryterande chefer inte riktigt är med på noterna.

Något som enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, är oroväckande:

– Något jag slås av när jag tar del av statistiken från rapporten är att jobbsökares tålamod tycks fortsätta minska. 2018 uppgav 84 % att de tycker att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid. I årets undersökning är motsvarande siffra 93 %. Något som svart på vitt visar att det är hög tid för chefer att prioritera sina rekryteringsprocesser. Annars riskerar de inte bara att gå miste om de bästa kandidaterna, utan även långsiktigt skada sitt employer brand.

Redo att ta del av rapporten?

LADDA NER DEN HÄR!

TNG rekryterar och hyr ut konsulter fördomsfritt. På riktigt.

Tips på vägen – så attraherar du jobbsökare

Utifrån resultatet av TNG:s undersökning, vad kan du som arbetsgivare tänka på för att attrahera och behålla kandidater, inkludera och främja mångfald samt långsiktigt stärka ert employer brand och undvika att ni drabbas av fenomenet ghosting? Detta bör du tänka på:

 • Skriv en inkluderande platsannons

  37 % bland jobbsökare har låtit bli att söka ett jobb de var intresserade av då de inte kände sig välkomna på grund av hur annonsen var skriven. Så se över platsannonserna och undvik exkludering. Lyft fram förmåner och möjligheter.

 • Var påläst om kandidatens CV och profil innan anställningsintervjun

  54 % har varit med om att chefen inte varit påläst om deras CV när de kommit till anställningsintervjun.

 •  Lyssna och sätt dig in i kandidatens situation

  45 % har varit med om att chefen hellre pratat om sig själv och företaget än lyssnat på den sökande.

 • Fokusera på kunskap och relevant erfarenhet när du ställer frågor

  35 % har varit med om att under anställningsintervjun inte få några frågor om sin kunskap eller erfarenhet. 31 % har även varit med om att samtalet glidit över från professionellt till privat.

 •  Prioritera rekryteringen för att snabba på processen och undvika att kandidaten tappar intresset och hoppar av

  93 % upplever att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid, och 65 % förväntar sig besked om allt som sker i processen – om ansökan är läst, när det är dags för intervju, när ansökan inte längre är aktuell.

 • Fokusera på culture add framför att hitta någon om passar in i existerande företagskultur.

  54 % bland jobbsökare vill bli anställde för att de kan bidra med något nytt till företagskulturen (culture add) istället för att passa in i den befintliga (culture fit). Framför allt vill jobbsökare bli anställda för att de kan tillföra något nytt utifrån sin personlighet och inre kompetenser, så fokusera på detta!

VILL DU VETA MER? KONTAKTA TNG IDAG!