Sök

Kompetens- och personlighetstester när du söker jobb

Varför testar vi våra kandidater?

På TNG välkomnar vi alla sökande. Din kompetens och framtida arbetsprestation ska alltid stå i fokus. Våra kompetens- och personlighetstester hjälper oss därför att göra fördomsfria urval så att alla som söker jobb har samma chans. 

Fördomar och förutfattade meningar kan ha stor inverkan på svensk arbetsmarknad, där kandidatens ursprung, kön eller namn har visat sig påverka möjligheterna att få ett jobb.  Detta gör att vi riskerar att gå miste om kompetens som skulle kunna stärka arbetsmarknaden. Med detta som bakgrund arbetar TNG efter visionen “Genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad”. Detta ställer höga krav på oss som rekryterings- och bemanningsföretag, vilket ligger till grund för vårt nytänkande sätt att hitta rätt kompetens.

För att göra rättvisa och effektiva bedömningar får du som söker någon av våra tjänster genomföra kompetens- och personlighetstester eller så kallade arbetspsykologiska screeningtester. Tillsammans med ditt testresultat och din ansökan gör vi sedan en helhetsbedömning för att matcha dig mot rätt tjänst.

Vår leverantör Cut-e (en av världens ledande företag inom innovativa online-test), har utformat flera tester som väljs utifrån tjänsten och kundens krav på kompetens. Beroende på vilken tjänst du söker hos oss testas den kompetens och färdighet som anses vara lämplig för just den tjänsten, exempelvis logiskt tänkande, stresshantering och simultankapacitet. TNGs arbetssätt erbjuder rättvisa urvalsprocesser med fokus på din kompetens. Detta ger träffsäkra, effektiva och kvalitativa rekryteringar för våra kunder.

Så här går det till

När du söker ett jobb hos oss får du ett automatiskt svar till din mail med länkar till våra kompetens- och personlighetstester. Testpaketen är noga utformade av våra rekryterare som tillsammans med kunden har valt ut de viktigaste kompetenserna för tjänsten. Testerna tar ungefär 20-25 minuter att genomföra, och när du har gjort dem en gång sparas dem i vårt system i tolv månader. Därefter används de när du söker andra liknande tjänster via TNG. Det är viktigt att du gör testerna i anslutning med resten av din ansökan, gärna så tätt inpå som möjligt, så att vi omgående får en helhetlig bild av dig som kandidat. Många av testerna kan idag också göras i din mobiltelefon så att det blir så enkelt som möjligt för dig när du söker jobb

Efter slutförda tester får du skriftlig feedback utifrån ditt testresultat med tips på utvecklingsområden. Tänk på att vi inte är ute efter att hitta kandidater med de högsta testresultaten, utan att hitta rätt matchning utifrån efterfrågad kompetens.

”Tänk på att vi inte är ute efter att hitta kandidater med de högsta testresultaten, utan att hitta rätt matchning utifrån efterfrågad kompetens.”

Testerna hjälper oss att se hur väl din kompetens motsvarar kraven för den aktuella jobbet. Tillsammans med din erfarenhet, prestation under anställningsintervjun samt referenstagning utgör testresultaten en del av vår totala bedömning. Genom att göra testerna ökar också dina möjligheter att automatiskt matchas mot andra aktuella och framtida uppdrag, du ökar helt enkelt möjligheten att hitta ditt drömjobb.

Förutom att dina möjligheter att hitta ditt drömjobb ökar med utförda tester så får du också en möjlighet att lära känna dig själv. Ta därför denna unika chans redan idag. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring våra tester eller sök våra lediga jobb.

Anpassad testning

Har du någon funktionsnedsättning som gör att du kan få svårigheter att genomföra våra kompetens- och personlighetstester t.ex. om du har dyslexi eller andra skriftspråklig svårigheter, ta kontakt med oss. Det finns tidsbegränsade inslag i testningen som kan göra att t.ex. dyslektiker missgynnas och vi vill gärna hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna.

Vi på TNG önskar dig varmt lycka till!

Vill du veta mer om Cut-e och deras arbetspsykologiska tester kan du läsa mer på www.cut-e.se/om-oss.