TNG
TNG investerar i en ai-robot för att förbättra det personliga mötet

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

AI-robot och öppnar upp för fler personliga möten

– Matlda – ska träna oss på AI

Lösningar inom rekrytering och artificiell intelligens ökar allt snabbare. Och på TNG tycker vi att det är viktigt att lära oss om innovationer och det senaste inom HR-Tech som kan förbättra möjligheterna att rekrytera än mer fördomsfritt. Därför har vi nu investerat i en AI-robot. Vi blir först i världen med att testa den här nya AI-tekniken och med det också erbjuda jobbsökare en annorlunda och roligare upplevelse när de söker jobb.

På TNG har vi sedan många år tillbaka specialiserat oss på fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Vi har löpande utvecklat vår rekryteringsprocess, med bas i vetenskap och forskning, för att göra den så fördomsfri och objektiv som det är möjligt. Nu tar vi nästa steg genom AI-roboten Matlda, programmerad för att genomföra och analysera fördomsfria och objektiva intervjuer.

Roboten är utvecklad i Australien av professor Rajiv Khosla på La Trobe Universitetet, där han också är Director of Research Centre for Computers, Communication and Social Innovation (RECCSI).

Här har roboten tidigare använts inom äldreomsorgen för att få äldre att må bättre och som sällskap. Hon har nu omprogrammerats till att fungera i rekryteringssammanhang. Här berättar TNG:s VD Åsa Edman Källströmer och profession Rajiv Khosla om samarbetet.

 

– Vi vill hela tiden utveckla vårt sätt att rekrytera fördomsfritt och med AI kan vi nu höja vår kvalité ytterligare genom evidensbaserade urval. Tanken är att vi ska testa hur Matlda kan assistera våra rekryterare, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG. Så kan de istället fokusera mer på det personliga mötet

Matlda kommer inte inkluderas i TNG:s rekryteringsprocesser, utan ska först testas och utvärderas. Det primära syftet med investering eni en AI-robot är att lära oss hur vi kan ta tillvara AI-tekniken för att bli än bättre på att rekrytera fördomsfritt.

Hur ska AI-roboten Matlda användas i rekryteringar?

Matlda pratar svenska, är ofarlig för kandidaten och kan läsa av mänskliga känslor. Målet är att hon ska hålla 25-minuters intervjuer med standardiserade frågor till alla kandidater i en rekryteringsprocess, samt sammanställa och analysera ett objektivt kvantifierat bedömningsunderlag. TNG:s mål är att på sikt använd Matlda vid större volymrekryteringar. Där hon kan göra enklare urvalsintervjuer för att säkerställa ett mer objektivt och kvalitativt kandidaturval.

Rekommenderat för dig