TNG
Chef? Det här ska du berätta om på jobbintervjun för att attrahera IT-kandidater

Lästid: 3 minuter

Detta vill IT-kandidater att chefen berättar på jobbintervjun

Utvecklingsmöjligheter är viktigast för de som söker IT-jobb

Vilka krav och förväntningar har jobbsökande IT-kandidater på dig som rekryterande chef? I en ny rapport från TNG presenteras ett omfattande statistikunderlag kring jobbsökande inom IT-branschen. Bland annat indikerar siffrorna att utvecklingsmöjligheter är ett ämne du bör ta upp under anställningsintervjun. Åtminstone om du vill öka sannolikheten att kandidaterna ska teckna anställningsavtal med just dig.

Den digitala enkätundersökningen genomfördes av TNG våren 2018. Det var första gången i Sverige som en sådan övergripande kartläggning av IT-kandidaters upplevelser kring objektiv och fördomsfri rekrytering genomfördes. Respondenterna utgjordes av jobbsökande bosatta i hela landet och i alla åldrar.

SPÄNNANDE! JAG VILL LADDA NER RAPPORTEN DIREKT.

Nya, mer objektiva söksätt lockar många

Tack vare digitala lösningar och verktyg samt en omvänd rekryteringsprocess är det idag möjligt att söka jobb på andra sätt än vad man traditionellt gjort. I TNG:s undersökning framkom att en majoritet av  IT-kandidaterna är mogna att frångå den traditionella processen och istället söka jobb objektivt och fördomsfritt.

86 % bland tillfrågade IT-kandidater som deltog i undersökningen svarade att de kan tänka sig att söka jobb där deras och alla andras ansökningar hanteras fördomsfritt. 6 % var ännu osäkra.

Bryter man ner det till specifika moment ser vi att 53 % ställer sig positiva till att inte skicka med ett foto på sig själv. 51 % ger tummen upp till att anonymisera de sökandes namn, och 57 % slipper gärna uppge ålder i samband med sin ansökan. 36 % bland IT-jobbsökarna uppger även att de gärna skippar att skicka med personligt brev när de söker jobb. Det kan jämföras med exempelvis 24 % bland arbetssökande säljare.

Virtuell rundtur? ”Ja tack!” svarar 69 %

Ett annat nytt inslag i ansökningsprocessen är möjligheten till en virtuell rundtur på en framtida arbetsplats. 69 % bland de svarande inom IT-branschen kan tänka sig att med hjälp av VR får en inblick i vardagen på en arbetsplats. På så sätt kan de få se vad de ska jobba med, hur kollegorna verkar och hur arbetsmiljön ser ut – utan att fysiskt behöva vara på plats.

28 % kan även tänka sig en anställningsintervju med en AI-robot istället för en människa. Förutsatt att det leder till en mer objektiv bedömning av dem själva och alla andra sökande till tjänsten.

81 % vill att chefen berättar om utvecklingsmöjligheter

Men – än så länge i alla fall – är det vi människor som håller i rodret under anställnings­intervjuer. Så hur bör du som chef agera när du sitter med en IT-kandidat framför dig? Vilka frågor är viktiga att ta upp för att väcka intresse och engagemang?

Vår nya rapport ger en fingervisning om vad jobbsökande inom IT idag förväntar sig från den chef som ansvarar för IT-rekryteringen. Det handlar om allt från bemötande under anställningsintervjun till hur mycket insyn och återkoppling de förväntar sig under processens gång.

En majoritet, 81 %, av de svarande vill att chefen lyfter frågan om utvecklingsmöjligheter på företaget. Inte lika många vill höra chefen berätta om sig själv eller de framtida kollegorna.

För att väcka IT-kandidaters intresse räcker det därför inte att bara kunna erbjuda en bra lön och schyssta förmåner. Utan vi ser att de alltmer lockas av företag där de även har möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas på sikt. Både på ett personligt plan och i sin yrkesroll.

Avslutningsvis vill vi påminna om vikten av att prioritera rekrytering så du inte tappar jobbsökarnas intresse. 84 % av jobbsökarna inom IT upplever nämligen att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid. Värt att ha i åtanke nästa gång du ska rekrytera!

Topp 7: Det här vill IT-kandidater att chefen berättar på anställningsintervjun

Vi frågade arbetssökande inom IT och drift vad de vill att chefen ska ta upp under anställningsintervjun. De svarande kunde välja mellan flera alternativ. Såhär såg resultatet ut:

  1. Förväntningar på den nyanställda, 92 %
  2. Utvecklingsmöjligheter på företaget, 81 %
  3. Företagskultur, 75 %
  4. Lön och förmåner, 72 %
  5. Företagspresentation, 70 %
  6. Om sig själv, 55 %
  7. Vilka kollegorna är, 52 %


Vill du läsa hela rapporten? Ladda ner den här!

Ladda ner TNG:s kandidatrapport 2018Om undersökningen
1 522 respondenter deltog i undersökningen under våren 2018. Metoden var kvantitativ och undersökningen utfördes digitalt via ett enkätformulär. Samtliga respondenter svarade anonymt.

Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, StepStone, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett representativt och slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom områden som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Rekommenderat för dig