TNG

JAG VILL VETA MER OM SECOND OPINION!

Second opinion – när du rekryterar själv

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina rekryteringar med Second 0pinion

Utöver våra rekryterings- och bemanningstjänster erbjuder vi också kompetensbaserad Second opinion av kandidater när ditt företag rekryterar på egen hand. Det kan röra sig om en extern rekrytering, men lika ofta är vi inblandade när företag vill rekrytera internt och önskar en objektiv och extern kandidatbedömning.

TNG:s Second opinion innebär att vi analyserar dina sökande i relation till tjänstens kravprofil gällande begåvning, personlighet och motivation.

Så här gör vi en Second opinion

Vi inleder arbetsprocessen genom att tillsammans med rekryterande chef eller HR gå igenom kravprofilen för att identifiera vad vi ska bedöma hos kandidaterna. Utifrån det skräddarsyr vi ett testpaket.

Det innebär att vi väljer ett begåvningstest, ibland flera, och ett personlighetstest där ett begränsat antal personliga egenskaper väljs ut. Det är enbart mot dessa egenskaper som kandidaten sedan testas, inte ett helt personlighetsinventorium. Allt för att du ska kunna välja och kvalitetssäkra rätt kandidat till din tjänst.

Ofta låter vi också kandidaterna göra ett motivationstest.

Kompetensbaserad intervju

När dina kandidater genomfört det skräddarsydda testpaketet träffar den ansvarige rekryteraren kandidaten i ett personligt möte. Här gör de en kompetensbaserad intervju där testerna följs upp för att säkerställa personlighet och motivation ytterligare. Kandidaten får självklart då också en återkoppling på sina testsvar.

Avslutningsvis analyserar och sammanställer rekryteraren helheten och ger dig som kund en personlig och muntlig avrapportering av kandidaternas testresultat och intervjusvar.