Sök

Second opinion

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina rekryteringar med second opinion

Utöver våra rekryterings- och bemanningstjänster erbjuder vi också fördjupade kompetensanalyser av kandidater, samt second opinion av dina slutkandidater när ditt företag rekryterar på egen hand. 

Fördjupad kompetensanalys av slutkandidater

tillaggstjanster-rekrytering-rekryteraFördjupa din insikt om slutkandidaternas personliga kompetenser i relation till vad som krävs för att lyckas i den aktuella tjänsten. TNG:s licensierade rekryterare analyserar kandidatens resultat från våra personlighetsprofilstester och går igenom slutsatsen med dig och kandidaten. Underlaget är också en god utgångspunkt för framtida utvecklingsdialoger mellan dig och rekryterad kandidat.

Second opinion

Låt TNG analysera slutkandidater i rekryteringsprocesser som ni själva genomför genom vår tjänst second opinion. Kandidatens kompetenser och förmågor mäts genom arbetspsykologiska tester. TNG:s licensierade rekryterare analyserar kandidatens testresultat och diskuterar analysen med dig och kandidaten.

Utökad Second opinion

Utöver vad som ovan beskrivs för ”second opinion” kan vi också genomföra en kompetensbaserad djupintervju med kandidaten. Djupintervjun föregås av en kompetensanalys tillsammans med dig som kund för att kartlägga vilka personliga kompetenser som är viktigast för att lyckas i den tilltänkta arbetsrollen.

Intresseanmälan

*
*
*
*