Sök

Second opinion

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina rekryteringar med second opinion

Utöver våra rekryterings- och bemanningstjänster erbjuder vi också kompetensbaserad second opinion av kandidater när ditt företag rekryterar på egen hand. Det kan röra sig om en extern rekrytering, men lika ofta är vi inblandade när företag vill rekrytera internt och önskar en objektiv och extern kandidatbedömning. 

TNG:s second opinion innebär att vi analyserar slutkandidater i de rekryteringsprocesser som företag själva genomför. Här tittar vi på hur väl kandidaten matchar kravprofilen och den kompetens ni behöver- Därefter inleder vi arbetsprocessen med att mäta kandidatens kompetenser och förmågor genom arbetspsykologiska tester. Testerna djupanalyseras av våra rekryterare och diskuteras sedan med rekryterande chef och ledare. Efter det kan vi också följa upp med en kompetensbaserad djupintervju med kandidaten.

Vi erbjuder tre nivåer för dig som vill ha hjälp med second opinion. 

Fördjupad kompetensanalys av slutkandidater

tillaggstjanster-rekrytering-rekryteraFördjupa din insikt om slutkandidaternas personliga kompetenser i relation till vad som krävs för att lyckas i den aktuella tjänsten. TNG:s licensierade rekryterare analyserar kandidatens resultat från våra personlighetsprofilstester och går igenom slutsatsen med dig och kandidaten. Underlaget är också en god utgångspunkt för framtida utvecklingsdialoger mellan dig och rekryterad kandidat.

Second opinion

Låt TNG analysera slutkandidater i rekryteringsprocesser som ni själva genomför genom vår tjänst second opinion. Kandidatens kompetenser och förmågor mäts genom arbetspsykologiska tester. TNG:s licensierade rekryterare analyserar kandidatens testresultat och diskuterar analysen med dig och kandidaten.

Utökad Second opinion

Utöver vad som ovan beskrivs för ”second opinion” kan vi också genomföra en kompetensbaserad djupintervju med kandidaten. Djupintervjun föregås av en kompetensanalys tillsammans med dig som kund för att kartlägga vilka personliga kompetenser som är viktigast för att lyckas i den tilltänkta arbetsrollen.

Vill du veta mer hur TNG kan hjälpa dig med Second Opinion? Hör av dig idag!

*
*
*
*