TNG
Så ska industrin attrahera medarbetare i Gen Z,

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Så kan industriföretag jobba för att attrahera Gen Z

Nyckelfaktorer för att attrahera Generation Z till industrin

När Generation Z listar sina önskemål på en framtida arbetsgivare är det få argument som stämmer in med den bild som målas upp av den svenska industrin. Branschen står därför inför stora utmaningar att attrahera rätt kompetens inom de yngre ålderskategorierna. Men visst går det att vända utvecklingen och få fler att välja en karriär i branschen? Eller?

Ulrika Elmersson, VD Skärteknikcentrum Sverige.
Ulrika Elmersson, VD Skärteknikcentrum Sverige.
Foto: @Tuana

Just rubriken ”Hur gör vi industrin mer intressant för Generation Z?” var huvudspåret när Ulrika Elmersson, VD för Skärteknikcentrum Sverige, framtidsspanade på IUC Industrihubbs senaste seminarium.

Ulrika Elmersson har själv ett stort intresse för ämnet kring de nya generationerna på arbetsmarknaden, vad som driver och intresserar dem.

Allt för att få svar på varför inte fler väljer en framtida karriär inom industrin, som definitivt kan räknas som en framtidsbransch.

Unga har dålig koll på svensk industri

Vad visar då hennes efterforskningar?

Jo, en stor utmaning handlar om den ”negativa” bild som många unga (tyvärr) förknippar med den svenska industrin idag.

Ulrika hänvisar bland annat till dystra siffror från Region Jönköpings Ungdomsbarometer från 2022 som visar att en stor majoritet av de tillfrågade ungdomarna uppger att de inte ser svensk industri som en attraktiv arbetsgivare med vare sig intressanta arbetsuppgifter eller kul arbetsmiljö.

Samma undersökning visar också att endast 30 % av de tillfrågade ungdomarna vet om att det industritekniska programmet finns på gymnasiet. Än mindre vad programmet innefattar. De har dessutom aldrig besökt en industri, de har inte koll på vilka yrken som finns i branschen och inte heller vilka karriärvägar som finns att ta.

Det är ett grundproblem att kunskapen om branschen generellt är låg, menar Ulrika.

Industrin behöver få koll på Gen Z

För att locka Gen Z till industrin behöver företagen jobba mer med Eployer Branding.

Samtidigt gäller det för industriföretagen att sätta sig in i vad som kännetecknar Gen Z och vad de värdesätter på jobbet. För att öka attraktionskraften.

Gen Z beskrivs ofta som den mest utmärkande jämfört med tidigare generationen. De styrs av värderingar och är uppväxta med ett ständigt informationsflöde på webben och i sociala medier. De har hög kunskap om digitala verktyg och kan enkelt nörda ner sig och snabbt bli proffs och experter i ett ämne.

Samtidigt finns det ett stort fokus på sociala frågor i den här gruppen. Jämställdhet är en självklarhet. Alla människor har samma värde oavsett ålder, kön eller bakgrund och det är inget att diskutera.

Hälsa är ett annat viktigt område, som också på olika sätt kan appliceras på företag.

Läs också! Så utmanar Gen Z och nya ”Lazy girl job”-trenden dig som chef

Hög lön, bra ledarskap och utvecklingsmöjligheter

När det kommer till arbetsplatsen så har möjlighet till Work-life balance också seglat i topp efter pandemin. Gen Z vill känna att det finns en bra balans mellan jobb och fritid med möjlighet till remote work och flexibla arbetstider.

Hög lön är en annan viktig parameter för Gen Z i valet av arbetsgivare. Man vill tjäna bra. Vilket kan kopplas ihop med att många vill ha råd att köpa sin första bostad.

– Det handlar om att äga och ta kontroll över sin framtid, poängterar Ulrika.

Andra viktiga faktorer handlar om bra ledarskap och möjlighet till utveckling.

5-i-topp! Vad är viktigast för Gen Z i valet av ny arbetsgivare?

  1. Trevlig miljö och trevliga kollegor
  2. Hög lön
  3. Balans mellan arbetsliv och fritid
  4. Personlig utveckling
  5. Bra chef/flexibla arbetstider

Källa: Rapporten Ungdomsfokus 2022

Bättre marknadsföring av en bransch som ligger i framkant

Vad kan då industriföretag som vill attrahera de nya målgrupperna konkret göra?

Tips till företag som vill attrahera Gen Z till industrin.

Steg no 1 kan vara att ta sig en funderare kring hur Gen Zs drivkrafter kan appliceras och lyftas på arbetsplatsen. Och inte minst i marknadsföringen utåt.

För även om det finns en nidbild av branschen, finns en rad attraktiva faktorer som branschen kan blir mycket bättre på att framhäva. Till exempel hur industrin kan utvecklas och integrera moderna teknologier som artificiell intelligens, automation och Internet of Things (IoT). Delar som definitivt kan intressera den nya generationen framåt.

Att generellt höja kunskapen om branschen och dess karriärmöjligheter lyfts också som en framgångsfaktor långsiktigt. Också att företagen behöver bli bättre på att fånga upp ungdomar tidigt genom att exempelvis erbjuda studiebesök från skolor, ta emot praktikanter och sommarjobbare. För att återigen visa upp verksamheten och dess karriärmöjligheter.

Avslutningsvis summerar Ulrika Elmersson sina bästa tips till industriföretagen så här:

Tips till industrin för att vända trenden och attrahera fler inom Gen Z

  1. Öppna upp. Många ungdomar har idag inte en susning om vad svensk industri är eller står för. Som företag kan ni därför jobba med skolor, bjuda in till studiebesök, ta emot praoelever, praktikanter och sommarjobbare. Visa upp verksamheten, vilka jobb, ansvarsområden som finns. Vilka karriärvägar som finns.
  2. Utvecklingsmöjligheter. Eftersom Gen Z vill utvecklas på jobbet är det en fördel att tidigt lyfta fram vilka karriärvägar ert företag kan erbjuda. Att det kan gå relativt snabbt att avancera, ta utvecklingssteg och uppmuntra det i målgruppen. Lyft också era värderingar, till exempel kring hållbarhet, där industrin ligger i framkant.
  3. Ambassadörer. Prata om industrin som en framtidsbransch. ”Många gånger när vi pratar om industrin handlar det om vad vi inte är”. Vänd i stället på diskussionen och lyft hur högteknologisk, innovativ och hållbar branschen faktiskt är. Här handlar det också om Employer Branding. Att jobba för att medarbetarna ska känna att de har världens bästa jobb och kan sprida budskapet vidare.
Rekrytera talanger till industrin via TNG Tech.

TNG Tech hjälper dig hitta rätt teknikkompetens

Har du behov av att rekrytera fler nya medarbetare med rätt kompetens, potential och motivation till din organisation? Tveka inte att kontakta oss på TNG Tech! Vi är specialister inom fördomsfri rekrytering och interim och jobbar brett inom Engineering, Supply Chain Management och Production.Vi hjälper er att hitta och attrahera rätt kompetens.

Anlita oss idag

Rekommenderat för dig