TNG
Sinisa Strbac, projektledare för Tengai Unbiased, sina viktigaste insikter hittills.

Han leder mötet mellan robot och människa

Komplexiteten i mänskligt beteende, hur snabba vi är på att ta beslut – och att rädsla för maskiner finns på riktigt. Så sammanfattar Sinisa Strbac, projektledare för Tengai Unbiased, sina viktigaste insikter hittills. Möt mannen som leder arbetet på TNG med att skapa världens första fördomsfria sociala rekryteringsrobot!

DON’T SPEAK SWEDISH? ENGLISH VERSION HERE!

Sinisa Strbac, projektledare för Tengai Unbiased

Alla har vi en bild av robotar. Antingen genom Hollywoodfilmer, leksaker vi hade som barn eller som vuxna på våra jobb där det finns automatiserade lösningar som löser en del av vår vardag. Men att ta steget därifrån till att skapa en robot som kan le bekräftande, följa ens blick och visa känslor som vi människor hittills varit ensamma om är minst sagt stort. Och smått surrealistiskt.

Sedan augusti 2018 har dock det surrealistiska gradvis blivit verklighet, i takt med att teamet på TNG fått bekanta sig med Furhat Robotics sociala robot. Vid rodret för det dagliga arbetet i projektet står Sinisa Strbac. Utöver att driva Tengai-projektet är han rekryteringskonsult och teamledare för TNG:s kandidatansvariga. Med 12 års erfarenhet av rekrytering är han långt ifrån någon novis inom området. Däremot har projektet med Tengai inneburit en helt ny typ av utmaning:

– Jag och mina kollegor tycker att det är sjukt spännande att få först leka, men sen jobba, med att utveckla roboten till att kunna föra en avancerad dialog. En dialog där roboten ställer frågan, människan svarar och roboten därefter själv ska avgöra vilken följdfråga som är mest trolig.

”Vi som jobbat med rekrytering i tiotals år, och tycker att vi behärskar situationen, har fått tänka till och tänka om.”

Att det skulle innebära en stor utmaning att bygga världens första fördomsfria sociala robot stod klart tidigt under projektets gång. Sinisa drar en parallell till Apples välkända röstassistent Siri:

– Där ställer människan frågan, Siri letar upp informationen och presenterar den på ett roligt och socialt sätt. I jämförelse med Tengai så känns det i dagsläget enkelt att programmera. Vår uppgift är betydligt mer komplex. Att överföra mänskligt, inlärt, beteende till en robot som inte har någon som helst erfarenhet sen tidigare. Det har gjort att vi behövt vända upp och ner på oss själva. Vi som jobbat med rekrytering i tiotals år, och tycker att vi behärskar situationen, har fått tänka till och tänka om. Och framförallt se till att vi inte tar med oss våra förutfattade meningar och fördomar in i projektet.

En väg kantad av utmaningar

Men vad är det egentligen som gör projektet så komplext?

Svårigheten ligger i första hand i att lära roboten värdera en människas svar och förstå vilken följdfråga som kommer härnäst. TNG ställer kompetensbaserade frågor utifrån ett validerat kompetensramverk som rekryterarna hämtar frågor och svar ifrån. En kompetensbaserad fråga innebär alltid ett frisvar, vilket adderar ytterligare en nivå av utmaning:

– Kandidatens svar kan innehålla vilken situation som helst, berättat på en mängd olika sätt och dessutom med kandidatens egenvalda ord. Det ska roboten förstå, analysera och räkna fram sannolikheten för nästa fråga, förklarar Sinisa.

På sikt kommer den allra största utmaningen vara när roboten ska tränas att validera kandidaternas svar utifrån kompetensramverket. Eftersom kapaciteten att kunna värdera kompetens är en så pass viktig del av projektet kommer TNG ta hjälp av valideringsspecialister inom psykologi och vetenskap. Målet är att roboten ska kunna avgöra om kandidaten har en låg, medel eller hög nivå av en viss egenskap som är viktig för den aktuella tjänsten.

Tengai Unbiased tränas att rekrytera fördomsfritt

Många överraskade reaktioner

Utöver den utmaning som själva programmeringen av Tengai innebär sker heller inte själva mötet mellan människa och robot helt odramatiskt. Något som Sinisa och hans team är medvetna om:

– Vi låter våra kandidater utsätta sig för en högst ovanlig situation. Att sitta i ett rum, ensam med en robot och prata. Få en fråga, besvara den så bra man kan och sen gå vidare.

Reaktionerna varierar från person till person, berättar Sinisa:

– Vissa är skeptiska i början, men blir överraskade av hur naturligt Tengai för sig i ett samtal. Andra behåller skepticismen även efter mötet, då de ställer höga krav på att en robot ska agera mänskligt och låta naturligt, vilket den inte kan göra idag fullt ut, även om den är på god väg. Den är social, men inte som en människa. Sen har du de som är positiva men som blir nervösa inför själva intervjun. De ska ju trots allt prestera inför en maskin som följer dem och sparar deras svar.

”Egentligen inga konstigheter, det gör en människa också. Men deras upplevelse är att roboten är mycket mer än människa. ’Den bokstavligen spelar in mina svar’, är kommentaren.”

Även om Tengai är social och bekräftande känner sig vissa alltså ändå lite iakttagna och självmedvetna. Trots allt sitter de ju där med en dator och för en avancerad diskussion, där de blir bedömda IRL.

– Däremot blir de flesta överraskade av hur naturlig diskussion blir, ju längre intervjun pågår desto mindre tänker de på att det är robot. Den blir naturlig del av intervjun, konstaterar Sinisa.

Samarbete mellan TNG och Furhat Robotics

Följ utvecklingen av Tengai Unbiased!

På vår utvecklingsblogg kan du steg för steg följa med på resan när TNG och Furhat Robotics tillsammans utvecklar världens första fördomsfria och sociala rekryteringsrobot – Tengai. Vi kommer dela med oss av framgångar, utmaningar och löpande inblickar i det dagliga arbetet i vårt rekryterings- och utvecklingsteam.

TILL BLOGGEN!