TNG
Fördomsfria robotintervjuer med Tengai First Select – Ökad kandidatkvalitet och rättvisare intervjuupplevelse genom robotrekrytering

Ta fördomsfri rekrytering till nästa nivå med Tengai First Select

Ökad kandidatkvalitet och rättvisare intervjuer med Tengai First Select

Tengai First Select är en tjänst från TNG där vi tar hand om första delen av din rekrytering och inkluderar kompetensbaserade blindintervjuer, utan extra kostnad. I tjänsten ingår en kompetensanalys, första anonymiserat urval, inkluderande rekryteringsmarknadsföring, arbetspsykologiska screeningtester av alla sökande, telefonavstämning samt robotintervjuer. 100 procent coronasäkert då Tengai kan genomföra intervjuerna över video. Sedan tar du över.

Med Tengai First Select får du en objektiv, mätbar och datadriven intervjuprocess som ännu bättre kan bedöma framtida arbetsprestation, hitta kvalitativa kandidater och minska felrekryteringar. Dessutom skapar robotintervjuer en mer rättvis kandidatupplevelse som stärker ert employer brand. Du kan addera tjänsten både när du ska rekrytera eller hyra in personal, oavsett tjänsteområde eller volym.

TNG har utvecklat och arbetat med fördomsfri rekrytering i 15 år. Med tjänsten Tengai First Select gör vi nu vår rekryteringsprocess än mer fördomsfri och anställningsintervjun mer objektiv och effektiv. Något som frigör tid för dig som chef eller rekryterare att lägga på det personliga mötet med slutkandidaterna.

”Den stora fördelen är att Tengai inte på något sätt registrerar ovidkommande faktorer som kön, utseende, ålder och härkomst – som annars skulle kunna påverka utgången av en intervju – utan enbart förhåller sig till kandidaternas kompetens." – Havva Ilhan, biträdande personalchef på Upplands-Bro kommun
Robotintervjuer - fördelar vid rekrytering

FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA ROBOTINTERVJUER VID REKRYTERING

 • Objektivt och fördomsfritt kandidaturval

  Vår intervjurobot Tengai skapar ett strukturerat faktabaserat bedömningsunderlag för rekryteraren och tar därmed bort fördomar ur intervjun. Detta minskar risken att medvetet eller omedvetet välja bort någon talang baserat på utseende, ålder, kön, bakgrund eller etnicitet. Tengai lagrar inte heller någon tidigare data.

 • Minskad risk för felrekryteringar

  Mer kvalitativt och rätt matchade kandidater enligt utvalda kompetenser, vilket minskar risken för kostsamma felrekryteringar.

 • Bedöma framtida arbetsprestation på faktaunderlag

  Strukturerad och därmed mätbar intervjudata om kandidaternas framtida arbetsprestation ger bättre faktaunderlag för anställningsbeslut.

 • Undvik diskriminering under intervjun

  Robotintervjuer minskar risken för diskriminering, vilket gynnar alla då vi har delat ansvar för processen. 70 % av jobbsökare upplever att de valts bort i en rekryteringsprocess på felaktiga grunder som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utseende eller vikt. Och en stor del av detta sker under intervjun.

 • Ärligare svar från sökande

  Mer ärliga svar från kandidater då de inte behöver spegla rekryteraren (55 % säger detta efter hundratals användartester).

 • Frigör tid för chefer

  Möjlighet att intervjua fler kandidater än tidigare, då en robotintervju enbart tar cirka 20 minuter. Istället kan du fokusera på det som är viktigt för att kandidaten ska tacka ja till jobbet: hens motivation, chefens ledarskap (61 %), teamet (60 %) och utvecklingsmöjligheter (45 %).

 • Rättvis intervju- och kandidatprocess

  En rättvis och objektiv intervjuprocess för alla intervjuade, då de får alla samma frågor och samma bemötande. Det gör att vi rättvist kan jämföra deras resultat mot utvalda kompetenser i TNG:s Talent Score Card.

 • Stärkt employer brand

  Intervjuroboten Tengai skapar en unik kandidatupplevelse som visar på ett innovativt employer brand som vågar prova ny teknik.

Samtliga siffor ovan kommer från TNG:s kandidatundersökning 2019 med över 1 500 jobbsökare

Detta ingår i Tengai First Select

Följande ingår när du väljer vår tjänst Tengai First Select och robotintervjuer:

 • TNG:s etablerade och egenutvecklade fördomsfria rekryteringsmetodik, anonymiserat första urval.
 • Kompetensanalys, inkluderande rekryteringsmarknadsföring, arbetspsykologiska screeningtester av alla sökande (val av tester skräddarsys för varje tjänst), telefonavstämning.
 • 5–10 robotintervjuer beroende på urvalsvolym.
 • Faktabaserat, och objektivt, intervjuunderlag med scoring av kandidater.
 • Tengai kartlägger problemlösning, strukturerat arbetssätt, stresshantering, självständighet, samarbete och serviceorientering.
 • En kandidatupplevelse utöver det vanliga enligt de som träffat Tengai, samt en transparent kandidatprocess där kandidaten följer sin ansökan vilket stärker ert varumärke.

Få mer information om robotintervjuer!

Vill du veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Egen process och vill testa robotintervjuer? Hör av dig  så kan vi skräddarsy en lösning för robotrekrytering på ditt företag eller på plats hos oss.

Fler svar på de vanligaste frågorna vi får om Tengai hittar du i vår FAQ.

Allt fler satsar på fördomsfria robotintervjuer med Tengai

Sedan TNG lanserade världens första intervjurobot våren 2019 har mycket hunnit hända. Intresset för Tengai och tjänsten Tengai First Select, där robotintervjuer integreras i TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess, har varit stort och flertalet kunder inom såväl privat som offentlig sektor har nu använt tjänsten. Med goda resultat.

LÄS MER OM VILKA SOM REKRYTERAT MED TENGAI!