TNG
TNG Unbiased Fusion kombinerar TNG:s unika fördomsfria rekryteringsmetodik med Tengai

TNG Unbiased Fusion – ta fördomsfri rekrytering till nästa nivå

Integrera Tengai i din nästa rekrytering med TNG

Nu kan du välja att integrera Tengai när du rekryterar fördomsfritt via oss på TNG. Vi erbjuder två olika tjänster: Tengai First Select där TNG gör ett första urval, och TNG All Inclusive, där vi tar hand om hela din rekrytering. Här berättar vi mer vad som ingår! 

Med TNG Unbiased Fusion lyfter vi på TNG fördomsfri rekrytering till nästa nivå. Genom att integrera Tengai i våra fördomsfria rekryteringstjänster får du som kund ett än mer objektivt, mätbart och datadrivet beslutsunderlag. Det gör att vi tillsammans ännu bättre kan bedöma generell arbetsprestation, hitta kvalitativa kandidater och minska felrekryteringar i din organisation.

Dessutom skapar screeningverktyget en mer rättvis kandidatupplevelse då de sökande också får feedback på sin prestation direkt efter intervjun. Just nu erbjuder vi två tjänster där vi använder Tengai integrerad i vår unika fördomsfria rekryteringsmetodik.

Välj rätt tjänst för dig!

All inclusive rekrytering TNG

TNG All Inclusive

Här adderar vi Tengai-intervjuer till vår mest populära rekryteringstjänst. Här tar vi ett helhetsansvar, från kompetensanalys tills att rätt person är på plats. Följande ingår:

 • TNG:s etablerade och egenutvecklade fördomsfria rekryteringsmetodik, anonymiserat första urval.
 • Kompetensanalys, inkluderande talent marketing, kandidatattraktion, digital annonsering, social spridning.
 • Skräddarsydda arbetspsykologiska screeningtester av alla sökande, telefonavstämning.
 • Digutala intervjuer beroende på urvalsvolym via Tengais videolösning.
 • Faktabaserat, och datadrivet, intervjuunderlag med scoring av kandidater.
 • Djupintervjuer och digitalt presentationsunderlag till chefer och HR.
 • Fördjupade bakgrundskontroller, referenstagning och garanti
Integrera Tengai i TNG:s fördomsfria rekryteringar

Tengai First Select

Med Tengai First Select får du ett kvalitativt första urval av kandidater. Det avlastar ert interna rekryteringsarbete och ni tar vid när det är dags för djupintervjuer. Följande ingår:

 • TNG:s etablerade och egenutvecklade fördomsfria rekryteringsmetodik, anonymiserat första urval.
 • Kompetensanalys, inkluderande rekryteringsmarknadsföring och talent attraction, skräddarsydda arbetspsykologiska screeningtester av alla sökande, telefonavstämning.
 • 5–10 screeningintervjuer med Tengai beroende på urvalsvolym.
 • Faktabaserat, och objektivt, intervjuunderlag med scoring av kandidater.
 • En kandidatupplevelse utöver det vanliga enligt de som träffat Tengai, samt en transparent kandidatprocess där kandidaten följer sin ansökan vilket stärker ert varumärke.
Kontakta TNG för mer information om Tengai Fusion

Vill du veta mer?

Hör av dig nedan om du vill veta mer om TNG Unbiased Fusion. Välj vilken rekryteringslösning du är intresserad av nedan så återkopplar vi snabbt.

Tillsammans lyfter vi din nästa rekrytering genom att integrera Tengai när du rekryterar fördomsfritt med oss på TNG!