TNG
Så funkar det att vara bemanningskonsult hos TNG

Anställningsvillkor och förmåner som konsult på TNG

Så funkar det att vara bemanningskonsult hos TNG

Är du aktuell för en konsultanställning hos TNG och vill veta mer om att arbeta som bemanningskonsult hos oss? Kanske få bättre koll på anställningsvillkor, förmåner och vilka vi på TNG är? Då har du kommit rätt!

Först av allt: som bemanningskonsult på TNG är du värdefull. Ingen anställd i mängden på ett gigantiskt bolag, utan en uppskattad person som är helt avgörande för vår framgång. Det är ju du som kommer att träffa vår kund varje dag!

Därför jobbar vi hårt för att hitta spännande uppdrag och säkerställa att arbetet motsvarar dina förväntningar. I gengäld räknar vi med att du tar din anställning på allvar, visar en positiv inställning och förstår att du är TNG:s ambassadör och ansikte utåt.

Klicka på ett ämne för att upptäcka mer

TNG:s syfte, vision och uppdrag

Fördomsfri rekrytering

TNG står för The Next Generation. Namnet symboliserar vår vilja att vara innovativa, våga utmana och hela tiden arbeta på nya sätt för att utveckla oss och våra kunder. Det handlar om att skapa hållbara rekryteringar som bygger dagens och morgondagens arbetsmarknad.

Vi var först med att mynta begreppet fördomsfri rekrytering i Sverige och har sedan dess drivit utvecklingen och pressat branschen till att rekrytera så opartiskt och faktabaserat som möjligt. Allt för att hitta den bäst lämpade medarbetaren till varje jobb och konsultuppdrag.

Drivna av vår vision och affärsidé lever vi dagligen efter våra värdeord. Det är inte tomma ord som bara ligger på ett papper, utan en fördomsfri rekryteringsmetodik som vi gemensamt på TNG arbetat fram över tid. Ett arbete som vi fortsätter att utveckla löpande och som vi är stolta över.

Vår vision

Genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad.

Affärsidé

Vi är den nya generationen bemannings– och rekryteringsföretag som genom att utmana hittar den vassaste arbetskraften.

Rekrytering, bemanning, interim och utbildning

TNG erbjuder i huvudsak tjänster inom rekrytering, interim och bemanning till arbetsplatser i Sverige inom alla tjänstemannaområden. För att möta våra kunders behov har vi varumärken och rekryteringskonsulter särskilt specialiserade på chefsrekrytering inom TNG Lead, ingenjörsrekrytering inom TNG Tech och IT-rekrytering inom TNG IT Digital. Vi erbjuder också rekryteringsutbildningar och kurser inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och talent attraction med TNG Evolve.

Oavsett om tillsättningen gäller rekrytering, interim och bemanning så är vårt uppdrag att, med en fördomsfri och kompetensbaserad rekryteringsprocess, hitta bästa möjliga personal åt vår kund.

Din anställning

Auktorisationer

TNG är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att vår verksamhet är etablerad inom rekryterings- och bemanningsområdet, är seriöst, följer svenska lagar och regler samt betalar skatter och avgifter. Detta ger både trygghet för våra kunder och till dig som medarbetare.

Auktorisationen ges av Kompetensföretagen, en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag som ingår i Almega och är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Kollektivavtal

Som auktoriserat bemanningsföretag är vi anslutna till kollektivavtalet mellan Kompetensföretagen och Unionen. Det innebär att du som anställd omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester.

Kollektivavtalet består i praktiken av ett flertal avtal. Du kan i regel hitta det senaste avtalet och bilagor på fackförbundet Unionens hemsida. I avtalet räknas du som ”ambulerande tjänsteman”.

Konsultchef på TNG.

Anställningsavtal

När vi på TNG har erbjudit dig en anställning och du tackar ja, kommer du bli inbokad på en avtalsskrivning med en konsultchef. Inför mötet kommer vi skicka dig en kopia på ditt anställningsavtal, allmän anställningsinformation och översikt av lönemodellen som gäller enligt kollektivavtalet och din anställningsform.

Dedikerad konsultchef

TNG vill vara en bra och attraktiv arbetsgivare som främjar din utveckling och värnar om din trivsel. Därför har du alltid en dedikerad konsultchef från oss. Konsultchefen kommer att ha kontinuerlig kontakt med dig under hela anställningen, följa upp att du har en säker arbetsmiljö på arbetsplatsen och se till att du mår bra och trivs när du är ute på uppdrag hos någon av våra kunder.

Konsultportal

Som anställd har du tillgång till konsultportalen på vårt intranät. Här finns uppdaterad information om allt som rör konsultrollen och TNG. Exempelvis kontaktuppgifter till alla konsultcheferna, nyheter, inbjudningar till kommande konsultaktiviteter, föreläsningar och workshops. Även länkar till tidrapportering, genväg till lönespecifikation och blankett för friskvårdsbidrag ligger här.

Lön

Din lön betalas ut till det bankkonto som du har anmält till TNG den 25:e varje månad efter intjänad månad. Om den 25:e infaller på en helg betalas den ut vardagen innan den 25:e.

Att TNG är kollektivavtalsanslutna betyder också att vi är bundna till branschens lönemodell. Som konsult har du därför en rörlig lön, det vill säga inte en fast månadslön, och får lön för arbetad tid, inte röda dagar och helger. Med andra ord kommer lönen att variera något från månad till månad utifrån hur många dagar och timmar respektive månad består av under uppdragsperioden.

Som anställd på heltid är lönen även uppbyggd av två delar. Dels har du en garanterad lön motsvarande 133 arbetstimmar per månad. Denna garantilön är oberoende av hur många timmar du är uthyrd till en uppdragsgivare. Den andra delen av din lön utgörs av en så kallad prestationslön. Prestationslönen kickar in så snart du arbetar fler än 133 timmar en månad, vilket du så klart gör när du är ute på ett heltidsuppdrag.

Kanske har du redan pratat med din rekryterare om en mållön per månad? Detta är kort och gott den genomsnittliga månadslön du kan räkna med när du arbetar heltid och får både garantilön och prestationslön.

Sjuklön och vård av barn

I enlighet med lagen om sjuklön har du rätt till sjukersättning från oss mellan sjukdag 2 och 14 i din sjukperiod, då första sjukdagen utgörs av ett karensavdrag. Sjuklönen motsvarar 80 % av din lön. Vid längre tids sjukskrivning kan du från den 15:e kalenderdagen få ersättning motsvarande 10 % av din lön av oss på TNG, samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan.

Utifrån föräldraledighetslagen har du även rätt till att vara frånvarande för vård av barn, ifall barnet är sjukt eller behöver ha sällskap till läkare, från det att ett närstående barn är åtta månader upp till dagen innan barnet fyller tolv år.

​​​Semester

I enlighet med semesterlagen har du rätt till 25 dagars semester varje semesterår (1 april till 31 mars). Har du inte hunnit tjänat in dagarna i din anställning hos TNG ännu har du ändå rätt till ledighet, men då utan ersättning. Observera att om du är anställd på ramavtal, dvs timanställd, ingår inte semesterledighet under anställning enligt semesterlagen. Istället utbetalas en semesterersättning ut varje månad, baserat per arbetad timme.

TNG arbetar aktivt tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa tillfredställande arbetsmiljö för alla våra anställda

Arbetsmiljö

Som konsult är din arbetsmiljö speciell, eftersom du fysiskt inte utför arbetet hos TNG, som är arbetsgivare. Vi vill därför lyfta fram det delade arbetsmiljöansvaret som föreligger mellan oss som arbetsgivare och vår kund som arbetsledare.

TNG arbetar aktivt tillsammans med uppdragsgivaren för att säkerställa tillfredställande arbetsmiljö för alla våra anställda. Som bemanningsföretag har vi det övergripande ansvaret för att du som konsult har det bra på din arbetsplats. Uppdragsgivaren, det vill säga din arbetsplats, har dock huvudansvaret över det dagliga arbetet. De har samma skyddsansvar för dig som konsult som för sina egna anställda.

Förmåner som anställd

Konsulter på TNG

 • Friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets bestämmelser.
 • Rabatt på gymkort hos Fitness24Seven.
 • Terminalglasögon (undersökning + glas + bågar) vid behov.
 • Föräldralön som ger en extra inkomst till följd av graviditet, barns födelse eller adoption.
 • Tjänstepension samt sjukpension och flexpension.
 • Tjänstegrupplivförsäkring som stöttar dina närmaste om du skulle gå bort före pensionsålder.
 • Omställningsförsäkring vid övertalighet eller arbetsbrist.
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
 • Kompetensutveckling via löpande dialog om arbetsuppgifter, karriärplaner och önskemål om uppdrag, samt utbildningar med kollegor.
 • Sociala aktiviteter där vi träffas tillsammans och har roligt.
 • Dubbla förmåner? En del av våra kunder är riktigt schyssta och låter även våra konsulter ta del av organisationens egna personalförmåner.

Har du inte sökt ett konsultjobb ännu?

Då är det hög tid att göra det nu! på TNG finns det alltid spännande möjligheter för dig som vill testa på eller vidareutvecklas i konsultyrket!
Välkommen att söka jobb hos oss idag!

Lediga jobb och konsultuppdrag

Lär dig mer om TNG på vår blogg

Visa alla