TNG
Urban Björn pratade om affärsnyttan med inkluderande ledarskap under Unbiased Day 2022.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Urban Björn: Viktigt att se affärsnyttan med inkluderande ledarskap

mångfald och inkludering avgörande även i chefsledet

Om du inte bygger in jämställdhet, mångfald och inkludering i ditt ledarskap – kommer snart ingen att vilja varken jobba eller göra affärer med dig.”
Den uppmaningen skickar Urban Björn, grundare av Business As Equals, vidare till alla chefer och ledare i Sverige. Han understryker också vikten av att se affärsnyttan med mångfald och inkludering i chefsledet.

Under sin föreläsning på Unbiased Day 2022, årets stora trendevent inom fördomsfri rekrytering, bjöd Urban Björn på en rad konkreta tips till företag som vill driva frågorna med inkluderande ledarskap vidare i sina organisationer.

Själv jobbar han utifrån en metod som inledningsvis handlar om att ge chefer och ledare rätt baskunskaper om mångfald och inkludering. Allt för att få dem att känna sig trygga och säkra i ämnet och kunna stå upp för frågorna i dialogen med medarbetare och kunder. I steg två går man sedan in på unconscious bias – det vill säga insikter kring våra medvetna och omedvetna fördomar. För att i steg tre kunna göra aktiva val för förändring.

Drivkrafter för inkluderande ledarskap

Urban poängterar vikten av att koppla ihop mångfald med affärsnytta. Något som börjar få fäste i allt fler företag som väljer att lyfta in affärsorienterade anledningar i sitt ”why” kring mångfaldsarbete.

Urban Björn lyfter tre starka drivkrafter som han tycker företagsledningar ska använda sig av för att driva frågorna framåt:

1. Stärka attraktionskraften, gentemot medarbetare och kunder. ”Det är jätteviktigt. Många företag skriker efter arbetskraft och måste bli mycket mer intressanta för en större mängd människor – med olikheter.”

2. Öka innovationskraften, kreativitet och kompetensutveckling. ”Studier visar att innovation och kreativitet kommer av fler perspektiv i grupper och team, vilket leder till bättre kompetensutveckling.”

3. Generera lönsamhet och tillväxt. ”Idag kan man se tydligt att lönsamhet och tillväxt blir positiv utifrån att man ökar mångfald på olika sätt.”

– Utifrån dessa drivkrafter är det lättare att få med sig hela organisationen i arbetet, konstaterar han.

”En affärsrisk att inte ägna sig åt mångfald och inkludering”

Urban Björn intervjuas i studion under Unbiased Day 2022.
Urban Björn intervjuas i studion under Unbiased Day 2022.

Urban Björn refererar till McKinsey Report som under många år studerat sambandet mellan mångfald och affärsnytta. Den senaste rapporten från 2020 vittnar om att frågan aldrig varit ett bättre businesscase.

– Man konstaterar att det finns ett A- och ett B-lag. Det finns företag som är riktigt bra på detta och som blir allt mer framgångsrika. Och det finns företag som halkar efter. Att bara säga att man är för mångfald räcker inte idag. Företagsledare måste också förstå att inkludering är ett nyckelord.

Han menar också att företag idag inte ha ”råd” att skjuta frågorna på framtiden.

– Det har blivit mer och mer en affärsrisk att inte ägna sig åt det här. En bra anledning att lyfta den här frågan högre upp i företaget.

Mångfald = lönsamhet?

Men hur skapar mångfald lönsamhet? Det är här inkluderingsaspekten blir så viktig. Urban förklarar att mångfald i företaget inte automatiskt leder till innovation och kreativitet.

En grundsten är att mångfalden behöver finnas överallt i organisationen, inte bara exempelvis längst ner i hierarkin. Det är minst lika viktigt att det finns olikheter i ledningsgruppen, i produktutvecklingsteamen och i affärsutvecklingsteamen. För att lyckas krävs en en inkluderande miljö och kultur som genomsyrar hela verksamheten.

– Och det är inkluderingen som ska se till att det inte finns några hinder och barriärer för mångfalden att sprida sig till de ställen där den verkligen gör affärsnytta, konstaterar Urban Björn.

Viktiga ledaregenskaper framåt

Urban Björn är övertygad om att inkluderande ledarskap kommer bli än mer viktigt framåt. Han radar upp några ledaregenskaper som han tror framåt kommer efterfrågas.

  • Kulturell intelligens. ”Jätteviktigt att man som chef är intresserad av andra kulturer och bakgrunder. Något man också kan träna på.”
  • Insiktsfull. ”Att förstå att jag också har fördomar och dela med sig av och vara öppen med denna insikt. Och efterfråga feedback på det.”
  • Samarbetsförmögen. ”Att skapa en psykologiskt trygghet i grupper tror jag kommer vara en viktig ledaregenskap framåt.”
  • Ödmjuk. ”Att visa sig sårbar och erkänna sina misstag och jobba med att lära av sina misstag tillsammans med sina medarbetare.”
  • Nyfiken. ”Att till exempel vara mentor för någon är att vara nyfiken och sätta sig in i andra människors situation.”

Nyfiken på att höra mer från Urban Björn och få än mer inspiration kring inkluderande ledarskap? Streama hela hans föreläsning från Unbiased Day 2022 här!


Se även vår intervju med Urban Björn efter framträdandet!

Vi på TNG är specialister inom kompetensbaserad fördomsfri rekrytering. Är du i behov av nya medarbetare? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig