TNG
Rekrytera i kristider: Så hittar du medarbetare med ”osynlig” kompetens och rätt potential

Rekrytera i kristider: Så hittar du medarbetare med osynlig kompetens och rätt potential

Flygvärdinnor inom vården och hotellpersonal i livsmedelsbutiker. I coronakrisens svallvågor ser vi flera exempel som visar att kompetens är betydligt mer än vad som framgår av ett CV. Och allt fler arbetsgivare inser nu värdet av att rekrytera med fokus på mjukare värden. Det handlar om att se personlig drivkraft och framtida potential. Allt för att bygga team rustade att klara de omställningar som nu sker på grund av covid-19 och digitaliseringen. 

Men hur lyckas man se bortom det uppenbara och identifiera dessa, ofta osynliga, aspekter av kompetens? TNG guidar dig till en hållbar, inkluderande och fördomsfri rekrytering i kristider!

Kreativ, flexibel, initiativrik, snabblärd, strukturerad, pålitlig, bra på att samarbeta och en fena på problemlösning.

Drömegenskaper hos en anställd? Ja, även under normala omständigheter skulle nog de flesta chefer skriva under på att ovan nämnda förmågor ofta är mer värdefulla än en examen från ”rätt” lärosäte eller ett prestigefyllt certifikat inom ett visst ämnesområde.

Och även om goda meriter självklart aldrig är fel, så talas det nu allt mer om de andra, mjukare aspekter av kompetens. som ofta kallas soft skills. Det handlar om de förmågor som inte lärs ut på något universitet. Men som ofta är en förutsättning för att medarbetaren snabbt ska komma igång och lära sig nytt. Förmågor för att kunna tänka långsiktigt och skapa värde inom organisationen. Något som kan vara avgörande  under en kris likt den vi just nu befinner oss i. Men – för att lyckas hitta dessa förmågor krävs det att man vågar tänka utanför boxen. Det handlar om att utmana den traditionella synen på kompetens. Det handlar om att hitta och se osynlig kompetens.

Utmaningar kring bedömning

Rekrytering i kristider - guide från TNG - hitta osynlig kompetensUnder TNG:s trendspaning 2019 lyfte vi soft skills som en av de viktigaste trenderna inom HR och rekrytering. Något som bekräftades i LinkedIns årliga trendrapport med data från 35 länder. Där framkom att 92 procent bland chefer anser att soft skills är lika viktiga, eller viktigare, än”hårda” kompetenser.

Men samtidigt som medvetenheten kring soft skills ökar, finns en osäkerhet kring hur man ska mäta, identifiera och bedöma dem. Enligt LinkedIn-rapporten uppger 57 procent att de kämpar för att på ett precist sätt bedöma mjuka kompetenser. Och endast 41 procent har formella processer för att klara av det.

Att vid rekrytering och bemanning fokusera enbart på mätbar kompetens och potential snarare än CV-historik och subjektiva tolkningar är en grundläggande del av TNG:s fördomsfria rekryteringsmetodik. Den bygger på den senaste forskningen och 15 års utvecklingsarbete. Ett arbetssätt som vi varje dag ser bidrar till mer träffsäkra rekryteringar. Dessutom skapar vi en mer positiv kandidatupplevelse och snabbare får medarbetare på plats. Samtidigt som vi säkerställer att ingen talang väljs bort på felaktiga grunder.

Ladda ner guide för att rekrytera i kristider - hitta osynlig kompetens

Ladda ner vår guide om osynlig kompetens för chefer och HR

För att hjälpa och stötta chefer och HR kring rekrytering i kristider har vi samlat vår kunskap och erfarenhet i en guide. Här får du konkreta tips på hur du lyckas identifiera medarbetare som har den osynliga kompetens och potential som krävs. Allt för att lyckas hänga med och lära sig nytt i en snabbt föränderlig värld. Fler rekryteringsguider från TNG hittar du här.

Ladda ner guiden här!