TNG
Därför borde alla rekryterande chefer gå kurs i intervjuteknik.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Därför borde alla chefer gå kurs i intervjuteknik

”Se intervjun som ett säljmöte”

Att som rekryterande chef ställa rätt frågor vid rätt tillfälle, det vill säga ha rätt intervjuteknik, är a och o för att inte riskera att tappa de bästa kandidaterna. Här förklarar Rebecca Henriksson, ansvarig för TNGs utbildningsverksamhet Evolve, varför.

Rebecca Henriksson, ansvarig produktägare för TNG Evolve.
Rebecca Henriksson, ansvarig för TNG Evolve.

Idag kallar vi jobbintervjun ofta för ett kandidatmöte. Mycket på grund av att det på dagens arbetsmarknad inte bara handlar om att ett företag ska välja en kandidat. För att få till en ”perfect match” är det minst lika viktigt att kandidaten också väljer företaget.

Intervjun spelar en avgörande roll i processen att hitta en ny medarbetare. Kommer du som chef till exempel oförberedd till intervjun eller börjar ställa irrelevanta frågor riskerar du att den som är bäst lämpad för jobbet tappar intresset och går vidare till en konkurrent.
Smart är att se intervjun som ett slags säljmötet där du presenterar ditt företag och era tjänster/produkter på ett attraktivt sätt. Det är också här som du ska få kandidaten att framhäva sina kompetenser och personliga egenskaper, soft skills, på bästa sätt.

För att lyckas krävs en bra intervjuteknik.

Bristande kunskaper kring intervjuteknik

Hur duktiga är då chefer på att rättvist och objektivt intervjua kandidater? Enligt svaren från en enkät som TNG Evolve nyligen skickat ut till 200 chefer och HR-specialister finns ett tydligt behov av chefsutbildning inom området. När vi ställer frågan om vilken typ av utbildning som cheferna behöver mest, svarar den största gruppen just en kurs i intervjuteknik (68 %).

TNGs Rebecca Henriksson är inte förvånad över resultatet.

– Många chefer känner sig inte riktigt bekväma i intervjusituationen. Man kanske är ny i rollen, eller så kanske man inte vet hur man ska bete sig mot kandidaten.

Risk att låta fördomar styra samtalet

Rebecca menar att grunden för en lyckad intervju bygger på att använda en tydligt strukturerad mall för hur samtalet ska gå till och vilka frågor som ska ställas. Varför? För att ge alla kandidateter samma chans till en rättvis bedömning. Och för att i slutändan få ett jämförbart beslutsunderlag om vilken person som är bäst lämpad för tjänsten.

Saknar vi en tydlig intervjumodell är risken stor att vi sållar bort den bäst lämpade kandidaten av fel anledningar. Till exempel genom att intervjuaren låter sina egna fördomar och förutfattande meningar styra samtalet.
En amerikansk studie från 2021 visar bland annat att kvinnor och män tenderar att få olika frågor på jobbintervjun.

Här är det av högsta vikt att som chef vara medveten om att det är lätt att våra fördomar smyger sig in även under intervjun – och inte låta det påverka rekryteringen.

Viktigt att ställa rätt frågor under jobbintervjun

En annan viktig del rörande intervjuteknik handlar om konsten att ställa relevanta frågor – för att få fram rätt information om kandidatens kompetens och framtida arbetsprestation.

Det finns frågor som du helt ska undvika att ställa under en jobbintervju. En regel är till exempel att skippa ja- och nej-frågor och att inte ställa för ”stora” frågor. Här är ”Berätta lite om dig själv” en riktig klassiker som oftast skapar mer förvirring än nytta kring vad en kandidat förväntas berätta om.

Satsa i stället på frågor där kandidaten får chans att lyfta fram och berätta om konkreta exempel från verkligheten.

– En bra intervjuteknik handlar om så mycket mer än att skapa en rättvis upplevelse för kandidaten. Det handlar lika mycket om att kvalitetssäkra och kvalitetsbedöma kandidatens potential och framtida förmåga. Hur personen i fråga kommer att lyckas i rollen. Här räcker det inte med att kolla i ett CV. Intervjun är ett av de viktigaste momenten i en rekrytering, och den får inte slarvas bort, säger Rebecca Henriksson.

Visste du att TNG Evolve erbjuder chefskurser inom intervjuteknik? Här läser du mer om vårens kurser!

Läs mer om våra rekryteringskurser

Vinsterna med en bra intervjuteknik

Genom att använda en strukturerad intervjumall ger du alla kandidater samma förutsättningar att lyckas under intervjun.

Bra intervjustruktur skapar också en trygghet för dig som chef att luta dig mot under samtalet.

En bra intervjustruktur ger bättre förutsättningar för en kompetensbaserad rekryteringsprocess.

Genom att använda bra intervjuteknik har du ett jämförbart beslutsunderlag när det är dags att avgöra vem som är bäst lämpad för tjänsten.

Rekommenderat för dig