TNG
Ny undersökning från TNG Evolve visar att många chefer har kunskapsluckor när det kommer till rekrytering.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Nya siffror! 43 % anser att chefens okunskap påverkar rekrytering av ny personal

Företag riskerar att missa de bästa kandidaterna

Nya siffror från TNG Evolve visar att det finns kunskapsluckor gällande rekrytering bland Sveriges chefer. I många fall så stor okunskap att det påverkar rekryteringen och gör att företag riskerar att gå miste om de bästa kandidaterna. Det svarar 43 % av totalt 200 tillfrågade HR-chefer och HR-specialister i landet.

Enkätsvaren tyder på att den största utmaningen inom rekrytering framåt handlar om kandidatattraktion och tillförsel. Det svarar 72 %. Intressant är dock att svaren därefter tenderar att handla om cheferna och deras roll vid rekrytering.

Enligt TNG Evolves enkät finns fler rekryteringsutmaningar framåt, bland annat: 

  • Chefers förmåga att utvärdera kandidater objektivt (47 %)
  • Chefernas prioritering av rekryteringen (35 %)
  • Onboarding (25 %)
  • Chefers förmåga att genomföra relevanta anställningsintervjuer (21 %)
  • Tiden det tar för mig (21%)
Rebecca Henriksson, ansvarig för TNG Evolve.

– Resultatet visar tydligt att det finns kunskapsluckor kring fördomsfri rekrytering bland landets chefer. Samtidigt blir rekryteringsprocessen och hur den sköts allt viktigare för att locka rätt kandidater. Inte minst när kandidat- och kompetensbristen växer i många branscher. Får en kandidat till exempel icke relevanta frågor på en intervju är risken stor att hen väljer en annan arbetsgivare. I slutändan riskerar företaget att missa de bästa kandidaterna, säger Rebecca Henriksson, produktägare för TNGs utbildningsverksamhet Evolve.

Kurser för att hitta de bästa kandidaterna

Syftet med enkäten är att få en fingervisning kring intresse och behov av utbildning inom TNGs specialistområde: fördomsfri kompetensbaserad rekrytering.

HR-specialisterna svarar bland annat på frågan om vilka utbildningsområden de anser att cheferna har störst behov av. Här hamnar intervjuteknik i topp (68 %). Även bättre kunskaper kring kravprofil och kompetensanalys (48 %), hur man ökar mångfalden vid rekrytering (44 %) och diskrimineringsfällor (42 %) efterfrågas bland annat.

– Det stämmer väl överens med den stora efterfrågan vi ser på exempelvis snabbkurser i intervjuteknik baserat på kompetensbaserad intervjuteknik. Många företag vänder sig även till oss och vill bland annat ha hjälp kring struktur av en rekrytering i form av en kravprofil samt hur man kan öka mångfalden i kandidaturvalet för att attrahera en bredare målgrupp. Något vi självklart gärna hjälper till med, säger Rebecca Henriksson.

Många chefer rekryterar fortfarande på magkänsla

HR-specialisterna fick också frågan om de anser att chefernas avsaknad av rekryteringskompetens påverkar rekryteringen. Även här blir det tydligt att det finns behov av kompetensutveckling på många arbetsplatser. 43 % svarar ja och 28 % svarar kanske. Endast 28 % svarar nej.

Enkätsvaren går hand i hand med resultatet av en större undersökning som TNG genomförde 2021 bland 1000 VD:ar, chefer och HR-specialister. Siffrorna visar nämligen på ett stort glapp mellan vision och verklighet när det kommer till fördomsfri rekrytering – och att kunskapsnivåerna skiftar mellan HR och chefsledet. Här svarar exempelvis 75 % av VD:ar och chefer att de litar mer på magkänsla än data. Läs mer i rapporten ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021”.

TNG Evolve erbjuder flertalet kurser till chefer och HR-specialister som vill bli bättre på fördomsfri rekrytering och intervjuteknik. Digitalt eller på plats. Ni bestämmer!

Läs mer om våra utbildningar här!

Rekommenderat för dig