TNG
Paula Lejonkula, mångfaldsexpert

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

4 snabba till mångfaldsexperten Paula Lejonkula

Vill bidra till en än mer hållbar rekrytering

Fyra snabba frågor till mångfaldsexperten Paula Lejonkula, tidigare DO, och nu ny styrelseledamot för TNG Group AB.

Varför tackade du ja till att gå med i styrelsen?

– Jag är imponerad över att TNG har som affärsidé att rekrytera bortom fördomar. Företaget är modigt. Det är min övertygelse och förhoppning att det här är det framtida sättet att rekrytera på för ett hållbart och kompetensstarkt arbetsliv. Resan vill jag vara med på och det känns viktigt för mig personligen att TNG utvecklas och lyckas driva frågorna framåt för hela rekryteringsbranschen. säger Paula Lejonkula.

Som styrelseledamot med erfarenhet från DO, vad hoppas du kunna tillföra till bolaget?

– Ökad kunskap och erfarenhet om diskriminering och fördomar. Både i teori och praktik. Jag har jobbat med frågorna i ett ganska brett perspektiv, men har samtidigt med mig både juridiken och HR-perspektivet. Jag har själv arbetat med rekrytering och fördjupat mig inom diskriminering. Och sen sätter jag det i ett större sammanhang.

Jag har en stark tro på att en mer fördomsfri rekryteringsprocess är bra. Det är i längden lönsamt för individen, organisationen och samhället i stort. Men man måste träna på att vara konsekvent och se till att synsättet genomsyrar hela verksamheten. Här har TNG kommit längst i Sverige som jag känner till. Men jag hoppas kunna bidra ytterligare till att stärka TNG i sitt uppdrag.

Fördomsfri rekrytering – vinnande koncept

Hur ser du på TNG idag och deras arbete med att rekrytera utan att diskriminera?

– Att fokusera på kompetens och samtidigt öka medvetenheten om egna och andras fördomar, och vilken effekt de kan ha, tror jag är ett vinnande koncept. Jag tror helt enkelt att man får fram de bästa kandidaterna. Det bidrar dessutom till att inkluderingen på arbetsmarknaden ökar.

Jag ser TNG:s arbete som kvalitet helt enkelt. Och jag vill återigen poängtera att det här inte är självklart. Det krävs en sund arbetsmiljö och en stor målmedvetenhet för att människor ska våga möta egna fördomar och argumentera mot andras. Jag upplever att TNG har lyckats här.

Hur tror du att diskrimineringslagstiftningen kommer att utvecklas framöver från ett rekryteringsperspektiv?  

– Det finns redan idag regler om diskriminering vid rekrytering. Något som TNG har förstått. Här tar man ansvar för att undvika diskriminering, både för egen del och för sina kunder. Det är inte alla som känner till att om ett rekryterings- och bemanningsföretag diskriminerar i sin urvalsprocess kan även kunden bli ansvarig.

Hur framtida lagstiftning kommer att utvecklas är svårt att förutspå. Men i takt med att hållbarhetskraven ökar är det möjligt att även diskrimineringslagen skärps. Personligen tycker jag att förbuden är starka redan idag.

Däremot kunde kraven på förebyggande arbete kanske förtydligas något. Och det är nog inte ny lagstiftning vi framförallt behöver, det vore fint om vi följde de lagar som faktiskt finns. Och då vill jag framhålla att ett av syftena med lagen är att skapa en mer jämlik arbetsmarknad. Något som de allra flesta vill ha och vinner på. TNG ligger helt klart i framkant, så jag tror att man är väl rustad för framtiden, avslutar Paula Lejonkula.

TNG gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. I hela Sverige.

Rekrytera och hyr personal fördomsfritt

Behöver du hjälp att hitta de bästa medarbetarna och talangerna som kan ta din verksamhet till nya nivåer? Tveka inte att kontakta oss på TNG!

Vi hjälper till med rekrytering och interimslösningar över hela tjänstemannaområdet, i hela Sverige, och kan genom vår fördomsfria process presentera ett bredare och mer intressant urval av kandidater för just din organisation.

Kontakta oss idag

Rekommenderat för dig