TNG
Rekrytering av chefer med rätt ledarskapspotential i en VUCA-värld - TNG Lead

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Nu lanserar vi TNG Lead: Modern fördomsfri rekrytering av chefer

Rekrytera Ledarpotential, digital mognad och förändringsbenägenhet

Med 16 år av fördomsfri rekrytering i ryggen tar vi vår erfarenhet av tusentals fördomsfritt genomförda chefsrekryteringar och lanserar TNG Lead – modern och hållbar rekrytering av chefer som objektivt mäter och identifierar ledarskapspotential, digital mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation hos alla sökande. Framtidens chefer helt enkelt.

Vi lever i en snabbt föränderlig omvärld som ställer nya krav på chefskapet. Dagens och morgondagens ledare måste kunna navigera i den pågående digitala transformationen och en VUCA-värld som förändras dagligen.

Den senaste forskningen visar dessutom att chefer som är framgångsrika är de som lyckas skapa psykologisk trygghet i sina grupper. En utmaning för många företag och organisationer, när det samtidigt sker ett stort generationsskifte i Sveriges chefsstruktur.

Ledarskapspotential i fokus

Jenny Nilsson - produktägare för TNG Lead - modern och hållbar chefsrekrytering

Jenny Nilsson, produktägare TNG Lead

Det är helt enkelt dags att utmana den traditionella nätverksrekryteringen av chefer och ledare. Och det gör vi nu med lanseringen av TNG Lead:

– Det är dags att sluta rekrytera chefer genom nätverk och personliga kontakter. Det är inte chefens vänskapskrets, kön, ålder eller bakgrund som ska avgöra om de får ett chefsjobb. Det ska handla om ledarskapspotential och förmåga att skapa trygga grupper när organisationen samtidigt måste ställa om och förändras.

Det säger Jenny Nilsson, rekryteringskonsult, konsultansvarig och produktägare på TNG Lead, och fortsätter:

– Med TNG Lead går det nu att mäta ledarskapspotential, digitala mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation. Faktorer som är avgörande för att lyckas med ett ledarskap som är hållbart idag och framtiden.

Forskningen visar allt tydligare att psykologisk trygghet blir viktigare. Flera studier, bland annat från Google, påvisar också hur en chef ska agera i den ganska röriga och snabbföränderliga VUCA-värld vi lever i idag – för att skapa framgångsrika team.

VUCA är egentligen inget nytt begrepp, utan myntades av amerikanska militären i samband med terrorattackerna i New York 9/11. Akronymen syftar till en värld där ingenting är sig likt. Den engelska förkortningen står för Volatility, Uncertainty, Complexity och Ambiguity (instabilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet).

Något som alla organisationer upplever idag med den pågående digitaliseringen, corona-oro och Industri 4.0. Framtidsforskare är också helt eniga om att det här är något som vi behöver vänja oss vid i allt högre omfattning. Det vill säga: normalläget kommer vara VUCA.

Rekrytering av chefer som ger resultat

Sammantaget gör det att vår omvärld ställer nya krav på organisationer och därmed på ledarskapet, något som vi på TNG Lead nu kan mäta och identifiera.

– TNG har sedan starten för 16 år sedan rekryterat chefer fördomsfritt, men med den nya metodiken tar vi nu nästa steg och lanserar TNG Lead för att utöka verksamheten, säger Jenny Nilsson: 

– Med vår nya fördomsfria och datadrivna chefsrekryteringsmetod, i kombination med en kompetensanalys baserad på VUCA, kan företaget nu identifiera chefskandidaters ledarskapspotential och deras förmåga att bygga framgångsrika, produktiva och välmående grupper.

På TNG Lead har vi idag cirka 16 erfarna chefsrekryterare som arbetar med chefsrekrytering på två nivåer:

  • TNG Lead – Rekrytering chefer, mellanchefer, teamledare eller specialister i ledande roller
  • TNG Lead Second Opinion – Kvalitetssäkrar successionsordning bland chefer internt på företag utifrån ett faktabaserat underlag

Lediga chefsjobb via TNG Lead

I samband med lanseringen har vi också utvecklat en separat sektion på hemsidan för lediga chefsjobb – allt för att skapa en så bra kandidatupplevelse för chefskandidater som möjligt. Här söker, och behandlas, alla kandidater rättvist. De söker fördomsfritt och behöver ej uppge ålder, kön, skicka med bild och deras namn anonymiseras. Precis som TNG:s övriga jobbansökningsprocesser. De kan även följa sin ansökan transparent genom att logga in och se våra chefsrekryterares arbete i realtid.

TNG har sedan företaget startade för 16 år sedan arbetat med och drivit frågan om fördomsfri rekrytering, bemanning och  konsultuthyrning inom tjänstemannaområdet. Lanseringen av TNG Lead är ett fortsatt led i företagets vision att skapa en mer hållbar arbetsmarknad.

Rekrytera chefer idag!

Rekommenderat för dig