TNG
Grön omställning kräver starkt ledarskap.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Starka ledare spelar nyckelroll inom grön omställning

Många branscher i norr skriker efter chefskompetens

Den gröna omställningen bubblar i Sverige och Norrland. Industriekonomerna talar om 50 000 nya jobb inom basindustrin de närmaste åren. Andra prognoser beräknar hela 100 000 jobbtillfällen på sikt. Men för att lyckas krävs inte bara medarbetare med rätt kompetens. Starka chefer med rätt ledaregenskaper pekas också ut som en nyckelfaktor.

I Norrbotten och Västerbotten sker just nu investeringar för miljardbelopp inom den gröna omställningen. Det handlar om allt från fossilfria stålverk och batterifabriker till konstgödsel med lågt klimatavtryck och hållbara flygbränslen.

Här är några exempel:

  • Northvolt. Bygger en ny gigantisk batterifabrik i Skellefteå. Den beräknas stå helt klar 2026 och ta upp en yta på hela 500 000 (!) kvadratmeter. Redan i dag jobbar cirka 2000 personer på fabriken som tillverkar litiumjonbatterier till elfordon. Northvolt har därmed gått om Boliden Minerals och blivit den största privata arbetsgivaren i regionen. 2026 beräknar företaget ha 4 000 anställda och på sikt talar prognoser om 10 000 nya jobbtillfällen.
  • Kinesiska PLT. Underleverantör till Northvolt som också på väg att etablera sig i regionen. En stor batterifabrik ska byggas utanför Timrå och på sikt även ett anslutande forsknings- och utvecklingscenter. 1900 nya arbetstillfällen är prognosen.
  • Traditionell tillverknings- och och gruvindustri. Även den står inför i ett historisk skede i arbetet mot en fossilfri framtid. Något som också förväntas generera tiotusentals nya jobb framåt. Enligt beräkningar från Industriekonomerna så genererar till exempel varje direkt jobb inom industrin till ytterligare 1,1 jobb. Till exempel hos en underleverantör.

Kompetensbristen hotar grön omställning

Kompetensbristen är stor kopplat till grön omställning och är en stor utmaning i Norrland.

Samtidigt hänger frågorna kring kompetensbrist och kompetensförsörjning som ett stort orosmoln över regionen.

För utmaningarna är stora och kräver lösningar – snabbt! – om Sverige fortsatt ska kunna ligga i framkant och behålla positionen som en stark, konkurrenskraftig aktör på marknaden.

Tunga namn inom näringslivet har bland annat gått ut och varnat för att det hör hög tid att vidta åtgärder för att den gröna industrialiseringen i Sverige inte ska haverera.

– Det finns enorma möjligheter för hela Sverige, men redan idag har vi exempelvis en brist kompetens inom industrin när det gäller högskoleutbildade. Det hänger ihop med att utbildningstakten och genomströmningen har varit för låg. Vi går in i den nya industrialiseringen med en ryggsäck där vi har en brist redan från början, säger Per Hidesten, VD på Industriarbetsgivarna till tidningen Näringslivet.

Ledarskapet viktigt inom grön omställning

Stor efterfrågan på chefer inom grön omställning.

Riktade utbildningsinsatser och kompetensutveckling pekas ut som två viktiga åtgärder. Liksom att tidigt skapa intresse bland ungdomar att satsa på en karriär inom industrin.

Lästips! Så kan industriföretag jobba för att attrahera Gen Z

Samtidigt finns ett stort behov av chefskompetens kopplat till grön omställning. Moderna chefer och ledare, på olika nivåer, som kan leda i förändring och driva teamen och arbetet in i framtiden.

För att möta det växande chefsbehovet i norr har till exempel Chefsakademin valt att för första gången satsa på en öppen chefsutbildning på plats i norra Norrland.

– Bra ledarskap är förutsättningen för att omställningen och alla satsningar här ska lyckas. Genom att rusta och lyfta chefer och ledare kan det goda ledarskapet bli en ny efterfrågad naturresurs i norr, på samma sätt som energin, malmen och skogen”, säger Cissi Elwin, VD för Chefakademin.

Nya vägar för att locka chefer till norr

Arbetsgivare behöver hitta nya vägar för att rekrytera chefer.

Arbetsgivarna behöver också hitta nya vägar för att locka fler chefer att ta steget och flytta från storstäderna och industriorterna i söder till städer såsom Skellefteå och Luleå.

Jenny Nilsson, produktägare för TNG Lead som jobbar med chefsrekrytering bland annat i norra Sverige, framhåller vikten av att våga utmana traditionell rekrytering av chefer och ledare.

– Jag är helt övertygad om att för att motverka den kompetensbrist som finns på chefssidan i norr kopplat till grön omställning. Så måste arbetsgivarna våga tänka utanför boxen och satsa på personer som kanske inte fyller i alla checkboxar vad gäller utbildning och bakgrund. Men som har rätt ledaregenskaper och potential för att klara jobbet. Kunskapsluckor inom ett specifikt område är enklare att åtgärda genom utbildning och kompetensutveckling. Har personen däremot inte rätt personliga ledaregenskaper eller rätt motivation för jobbet blir det svårare att nå framgång på sikt, säger hon.

Det är också viktigt att lyssna in kandidaternas önskemål och utifrån det skapa ett attraktivare erbjudande och jobba med Employer Branding för att nå ut i bruset.

– Ja, se över hur just ert företag kan sticka ut i mängden och vad ni kan erbjuda gentemot era konkurrenter. Hitta era USP:ar för att inte riskera att tappa de bästa kandidaterna. Det finns säkerligen många med chefskompetens som kan tänka sig ett lugnare liv i norr – men de behöver också få en morot att ta steget, säger Jenny.

Brist på chefskompetens i fler branscher

En ny kompetenskartläggning från Akademi Norr och Lapplands kommunalförbund, LKF, visar också att chefsbehovet i norr inte bara kretsar kring industrin. Enligt de 28 medverkande kommunerna i norr så skriker många branscher efter ledarkompetens på olika nivåer. Bland annat inom vård, omsorg och socialt arbete, IT, bygg och anläggning och hotell och restaurang.

– Vi har sett stora behov av ledare inom alla områden men kanske främst inom byggbranschen där det efterfrågas projektledare, produktionsledare och arbetsledare, säger Sara Kandel, utbildningssamordnare på Akademi Norr.

Rekrytera chefer inom grön omställning via rekryterings- och konsultföretaget TNG.

Behöver du rekrytera chefer i Norrland? Kontakta oss på TNG

Vi på TNG är specialister inom datadriven kompetensbaserad chefsrekrytering och tillsätter löpande uppdrag till små som stora arbetsgivare i olika branscher – över hela norra Sverige. Vi förstår att varje organisation är unik. Därför anpassar vi varje uppdrag utifrån just din verksamhet och affär.

Läs mer och kontakta oss idag!

Rekommenderat för dig