TNG
VINCI Energies rekryterar moderna chefer via TNG Lead.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

VINCI Energies rekryterar moderna ledare via TNGs chefsrekrytering

”TNG utmanar oss på ett bra sätt”

Eitech och Emil Lundgren, två snabbväxande elteknikbolag inom den multinationella företagsgruppen VINCI Energies, står båda inför spännande förändringsresor framåt. Utmaningar som kräver moderna ledare med rätt kompetenser för att driva och leda arbetet i mål.
För att lyckas med rekryteringen av två nya enhetschefer anlitades TNG Lead.

Magnus Eklund, tf regionchef för Eitech och Emil Lundgren.

Den pågående energiomställningen till förnybar energi utgör en central del för att lyckas med klimatutmaningen. VINCI Energies arbetar för att accelerera den omställningen och driva på den digitala transformationen.

Bara i Sverige har koncernen totalt 2 600 anställda fördelade på totalt 78 affärsenheter med olika specialistområden.

Magnus Eklund jobbar sedan ett drygt år tillbaka som tf regionchef för två av VINCI Energies varumärken: Eitech och Emil Lundgren, som båda finns i Stockholm.

Två enhetschefer – två olika profiler

Magnus har många års erfarenhet som rekryterande chef. Både inom VINCI Energies andra verksamheter och på andra bolag, och han har vid flertalet tillfällen de senaste åren valt att jobba med TNG.

Det senaste samarbetet inleddes med TNG Lead, specialister inom chefsrekrytering, efter att han fått i uppdrag att tillsätta två nya enhetschefer på Eitech respektive Emil Lundgren.

Det rörde sig dels om en ersättningsrekrytering på Eitech. Ett företag inom elteknikbranschen, som arbetar med allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur samt energi. 


Stort fokus på ledarskapet

Inom VINCI Energies lägger man stor vikt vid ledarskapet. Chefens förmåga att skapa framgångsrika team. Att skapa struktur, stabilitet och motivation i teamet.

Samtidigt finns ett stort fokus på att skapa nya lönsamma affärsmodeller som gynnar såväl affären som medarbetarna och deras välmående.

– På Eitech var utmaningen att hitta en person som låg på rätt nivå och som var i rätt skede i karriären. Men också att hitta någon som begrep och förstod VINCI värderingar. Vad som egentligen är viktigt för att lyckas som enhetschef och trivas inom bolaget. För VINCI skiljer sig lite från andra företag. Här handlar det mycket om att decentralisera, om ansvar, om solidaritet och tillit.  Jag skulle säga att det är ett mer schysst företag än övriga inom installationsbranschen. Det är inte för alla, men de som passar in, passar in extremt bra.

Ny visionär chefsroll

Om chefsuppdraget på Eitech var av en mer klassisk karaktär, sökte man på Emil Lundgren en mer visionär ledare.

Emil Lundgren inriktar sig på alla typer av elinstallationer och är ett av Sveriges ledande elteknikföretag.

I Region Stockholm vill Emil Lundgren växa, gärna med nya affärsmodeller och tjänster. Därav att det fanns ett tydligt behov av att få in ny kraft i chefsledet. En förändringsledare som ville ta sig an den omfattande utvecklingsresa som företaget har framför sig.

Här var den stora utmaningen först och främst att greppa och identifiera rollen och vad den skulle innefatta.

– Det handlar om en roll som inte finns idag där personen skulle utgå från en liten plattform och utveckla den snabbt. Så det krävdes en entreprenöriell person, säger Magnus Eklund.

Emil Lundgren rekryterar chefer via TNG Lead.

Värderingar inom VINCI Energies

”Våra fem värderingar – entreprenörskap, ansvar, tillit, autonomi och solidaritet – tillämpas på ett kollektivt och proaktivt sätt och skapar socialt ansvar inom företaget. Tillvägagångssättet bygger på fyra åtaganden: hälsa och säkerhet för våra anställda, etiskt hållbara projekt, minskad miljöpåverkan samt arbete för att göra gott i vårt samhälle”


”Nu förstår jag vitsen med tester”

Med facit i hand kan Magnus se tillbaka på mycket bra rekryteringsprocesser.

Han poängterar vikten av att ett externt rekryteringsbolag vågar utmana, komma med nya infallsvinklar och ifrågasätta. Något han tycker rekryterarna på TNG lyckas med varje gång.

– Ett genomgående mönster är att rekryterarna på TNG är lätta att prata med och att de är tydliga och raka. De utmanar mig på ett bra sätt. Jag uppskattar idéerna, rakheten, tydligheten och förståelsen. Att de för processen framåt och kommer med bra frågor och bra utmaningar som hjälper mig att tänka till inför nästa steg. Det sparar tid, det blir högre kvalitet på rekryteringen och man känner sig trygg som kund, säger han.

Han konstaterar också att han genom samarbetet med TNG har fått en helt annan förståelse för arbetspsykologiska tester. Som utgör en viktig del i TNGs fördomsfria rekryteringsmetodik för att kvalitetssäkra de bäst lämpade kandidaterna.

Bättre urval av kandidater

Eitech är en del av VINCI Energies.

I Magnus aktuella rekryteringar kunde exempelvis testerna identifiera vissa riskbeteenden hos kandidater som annars var helt ”rätt” på pappret. Något som senare dessutom kunde bekräftas i intervjufasen och som hjälpte Magnus i sitt slutgiltiga val.

– Ja, för första gången ser jag vitsen med testerna. De fungerar väldigt bra som ett komplement, ger bra tankar och resultaten ger mig själv bra frågor att utgå från och ställa till kandidaterna. Frågor som bottnar i kandidaterna själva, vilket är värdefullt, säger han.

Magnus framhåller också att testerna, i kombination med rekryterarnas förmåga att läsa av hans behov och ställa rätt frågor, resulterade i ett bättre urval. Med fler högkvalificerade kandidater än han är van vid från tidigare samarbeten med andra bolag.

– Jag är impad över metodiken. Jag får det lilla extra, en högre kvalitet på kandidaterna. Det ger trygghet och det gör att TNG Lead står ut i mängden, säger han.

Nya generationer ställer andra krav

Magnus upplever generellt att det i dag är svårare att hitta rätt kompetenser för aktuella chefsroller. Inte minst när nya generationer nu tar plats på arbetsmarknaden och därmed ställer nya krav både på arbetsplatsen och ledarskapet.

– De nya generationerna går inte i gång på samma saker som de äldre generationerna. Jag har lärt mig av 60-talisterna och nu ska jag i min tur rekrytera in 80-90-talister. Personer som drivs av helt andra saker. Här tvingas även jag själv utvecklas mycket, säger han.

För att tackla de nya utmaningarna ser Magnus att tester är en viktig del i rekryteringsprocessen. För att exempelvis reda ut hur strukturerad och ordningsam en person är.

– Testerna visar på djupet vad det är för person jag har framför mig. När testerna bekräftar bilden man har utifrån CV och det personliga mötet blir man mer säker på sitt val. Jag tycker testerna både kan bekräfta och ifrågasätta olika faktorer under rekryteringens gång, säger han.

Gör som Vinci Energies - rekrytera via TNG.

Gör som Vinci Energies – Rekrytera chefer via TNG Lead

Våra specialister inom chefsrekrytering identifierar chefer och ledare med rätt kompetens och ett modernt ledarskap. Diversifierade ledare som bygger framgångsrika team. Tveka inte inte att höra av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig