TNG
Så kan du som chef attrahera tech-kandidater! Statistik från TNG:s kandidatundersökning 2019

Vad tech-kandidater vill ha från dig som chef

Det talas idag allt mer om kompetensbrist inom teknikbranschen till följd av industri 4.0, med ökande digitalisering, automatisering och robotisering. Samtidigt visar ny statistik från TNG att 91 procent bland jobbsökande tekniker och ingenjörer upplever det frustrerande att söka jobb. Hur går det ihop?

Siffrorna indikerar att många upplever brister i chefers agerande i samband med rekrytering. Allt från bristfällig återkoppling till att man inte känner sig sedd och lyssnad på under anställningsintervjun. 

Det är andra året i rad som TNG via en digital kandidatundersökning kartlagt vilka krav och förväntningar jobbsökare har vid rekrytering. Från ansökan och anställningsintervju till löpande återkoppling och onboarding.

Undersökningen visar att en majoritet, 80 %, bland tech-jobbsökarna är redo att frångå den traditionella processen och istället söka jobb kompetensbaserat och fördomsfritt. Något som idag, tack vare digitala lösningar  och verktyg i allt högre utsträckning är möjligt. Samtidigt finns det, av svaren från dessa över 1 500 anonyma jobbsökare att döma, mycket övrigt att önska – framför allt när det kommer till chefers förmåga att leverera den kandidatupplevelse som tekniker och ingenjörer idag förväntar sig.

Detta förväntar sig tekniker och ingenjörer från dig som chef

Så vad kan du som chef göra för att attrahera tech-kandidater och skapa bästa möjliga upplevelse av att söka jobb hos er? Här nedanför listar vi tech-kandidaters främsta krav och förväntningar!

 1. Prioritera din rekrytering

  91 % tycker att rekryteringsprocesser tar för lång tid. Ofta är det långsam återkoppling som är problemet. 68 % tycker att det tar för lång tid att få veta ifall ens ansökan är aktuell. Och 60 % anser att det tar för lång tid mellan inskickad ansökan och första personliga kontakt. Så tänk på att vara snabb på bollen så att inte jobbsökarna hinner tappa intresset – och i värsta fall gå till er närmaste konkurrent.

 2. Rättvis och objektiv ansökan

  80 % uppger att de gärna söker jobb där deras och alla andras ansökningar hanteras fördomsfritt och objektivt. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda en ansökningsprocess där jobbsökare så långt som möjligt kan vara anonyma, inte behöver skicka med sitt foto eller svara på frågor om sin ålder. Allt för att undvika att den som tar emot ansökan påverkas av fördomar och väljer bort någon på felaktiga och diskriminerande grunder. Något som 56 % svarat att de misstänker sig ha råkat ut för.

 3. Vänta inte med att ge avslag

  75 % vill veta direkt ifall de inte är aktuella för ett jobb de sökt. Så tänk på att ett kort men vänligt ”nej tack” inte tar dig många minuter, men kan betyda mycket för en jobbsökare som sannolikt lagt ner både tid och möda på sin ansökan. Kandidaten kommer sannolikt båda uppskatta och minnas ditt professionella bemötande. Och vem vet, kanske passar personen perfekt för nästa tjänst som blir ledig hos er?

 4. Insyn och transparens

  67 % bland tekniker och ingenjörer vill ha insyn i allt som sker i processen och hanteringen av deras ansökan. Om ansökan är läst, när det är dags för intervju, avslag… Så tänk på att hellre informera för mycket än för lite!

 5. Presentera teamet

  67 % svarar att de vill att du som chef under anställningsintervjun berättar om teamet och vilka som kommer vara ens närmaste kollegor i tjänsten.

 6. Lyssna, lyssna, lyssna

  50 % har upplevt att chefen inte varit påläst om deras CV under intervjun. Och 47 % har varit med om att chefen hellre pratat om sig själv och företaget än ställt frågor. Så se till att göra din läxa, både före och under intervjun!

 7. Lyft utvecklingsmöjligheter, förmåner och lönenivå

  45 % vill att du berättar om vilka utvecklingsmöjligheter som finns i den aktuella rollen. 41 % vill höra om anställningsförmåner och 36 % vill att du informerar om vilken lön de kan räkna med. Så se till att du är förberedd och kan ge svar på dessa frågor.

 8. Inkluderande företagskultur

  Söker du någon som ska passa in i teamet eller kanske likna den där stjärnan som tyvärr valde att gå vidare? Då bör du tänka om. 45 % bland tekniker och ingenjörer önskar nämligen bli anställda för att de kan bidra med något nytt till rådande företagskultur. Och 14 % tycker det är fel att basera en tillsättning på företagskultur överhuvudtaget. Vidare uppger över en fjärdedel, 26 %, bland tekniker och ingenjörer att de låtit bli att söka ett jobb då de känner att de inte kommer passa in i den beskrivna företagskulturen. Därmed finns det anledning att se över såväl språket i platsannonsen som att långsiktigt arbeta för en företagskultur som är inkluderande och där olikheter och kognitiv mångfald uppskattas.

Hittat rätt? Glöm inte att förbereda onboarding!

98 % bland jobbsökare förväntar sig idag att du som chef har en tydlig plan för onboarding. Hur du som nyanställd blir bemött första dagen på jobbet kan nämligen vara avgörande för hur man trivs resten av tiden– och här ligger stor del av ansvaret på dig som chef. Vi har listat vad jobbsökare förväntar sig första tiden på sitt nya jobb.

LÄS MER!

 

Hinner du inte med din tech-rekrytering?

Fullt upp? Kan förstå det – men våra specialister på TNG Tech hjälper er gärna med rekrytering och interim- och konsultuthyrning.

Rekrytering och intervjuteknik för chefer - kurs hos TNG Evolve!

Kurs: Få konkreta verktyg för att lyckas med din nästa rekrytering!

Vill du lära dig mer om hur du kan hitta de bästa nya medarbetarna som bidrar till ditt företags lönsamhet och innovation? Under vår kurs ”Rekrytering och intervjuteknik för chefer” ger vi dig konkreta tips och verktyg på hur du sköter allt från kravprofil och anställningsintervju till objektiv bedömning samt hur du får den bästa kandidaten att välja just dig!

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR!