TNG
mangfald-rekrytering-blogg

Mångfald

Nyheter inom mångfald

Forskningen talar sitt tydliga språk. Företag och organisationer tjänar på att satsa på mångfald och inkludering när de rekryterar och hyr konsulter. Blandade team bidrar nämligen inte bara till bättre problemlösningsförmåga och innovationstakt. Effekten märks även ofta i form av ökade intäkter och stärkt konkurrenskraft. 

Ja, ”Diversity & Inclusion” blir idag en allt viktigare fråga för alla organisationer som vill stärka sin konkurrens- och innovationstakt. Däremot kan det ibland vara en utmaning att gå från ord till handling i frågan. Hur arbetar andra företag med inkludering och vad kan du som arbetsgivare konkret göra? Här hittar du mängder med tips och inspiration!