TNG
Teknikrekrytering för digital transformation: TNG Tech satsar framåt. Foto: Emilia Jiménez-Bergmark

Hållbar teknikrekrytering och konsultuthyrning för digital transformation

TNG Tech satsar framåt

Hur kan svenska teknikföretag hantera utmaningar som kompetensbrist, digital transformation och skärpta krav på hållbarhet och cirkulär produktion? Samtidigt som man upprätthåller den dagliga verksamheten?

Enligt Carolina Degerkvist, Customer Success Manager på TNG Tech, krävs framför allt en bredare syn på kompetens. Här berättar hon hur TNG Tech fungerar som en långsiktig partner för kompetensförsörjning av tekniker och ingenjörer.

Carolina Degerkvist

Carolina Degerkvist, TNG Tech

Den snabba utvecklingen i branschen till följd av industri 4.0 gör att många teknikföretag inte riktigt hängt med och upplever att de saknar den kompetens som krävs för att klara digital transformation, menar Carolina:

– Många letar fortfarande efter kopior av befintliga kollegor (eller sig själv) och fokuserar främst på formell utbildning och erfarenhet. Det gör att man missar att identifiera vilka soft skills kandidaten har och hur de matchar organisationens behov och utmaningar. Man gör helt enkelt som man alltid gjort, men förväntar sig ändå andra resultat.

Hon ser även att många teknikföretag saknar en tydlig kompetensplan framåt:

– När allt fler processer inom industrin blir automatiserade förändras också människans roll och därmed kompetenskravet. Därför kan ledningsgrupper idag ha svårt att identifiera och navigera kring vilka kompetenser som kommer behövas i framtiden. Och vilka som snart kommer försvinna, konstaterar Carolina.

Nytänkande för att säkra teknikkompetens

Så hur kan vi lyckas med teknikrekrytering i en alltmer komplex och snabbrörlig värld?

Enligt Carolina måste vi först och främst våga utmana gamla sanningar. Ett förhållningssätt som ligger djupt rotat i TNG Techs DNA. Företaget arbetar nämligen enligt en kompetensbaserad och vetenskaplig rekryteringsmetodik. Genom den kan rekryterarna inte enbart identifiera traditionell teknikkompetens som syns i ett CV. Utan de kan även mäta och validera kandidaters motivation, potential och andra avgörande soft skills.

Precis som allt annat blir rekrytering idag mer och mer datadriven och krav på att kunna mäta centrala:

– När det tidigare handlat om att checka av att kandidaten är relevant rent CV-mässigt kan vi på TNG Tech även identifiera vilka kandidater som har störst potential att lyckas långsiktigt inom organisationen.

– Vi har utvecklat denna metodik under 15 år och rent tekniskt gjort de investeringar som krävs för att kunna arbeta med fördomsfri, kompetensbaserad teknikrekrytering fullt ut.

Allt fler upptäckter TNG Tech

Att det idag finns en efterfrågan på en rekryteringspartner som förstår branschen, digital transformation och har rätt verktyg för att identifiera teknisk kompetens märker Carolina tydligt:

– Allt fler företag hittar nu till oss och upptäcker att vår rekryteringsmetodik verkligen fungerar. Många upplever också en trygghet i att ha oss som en långsiktig partner för rekrytering och kompetensförsörjning. Idag kanske mer än någonsin, då vår omvärld och därmed kompetensbehoven idag skiftar snabbt och vi kan hjälpa till att utmana kravprofilen.

Ett växande affärsområde är också TNG Tech Interim:

– Då många av våra kundföretag befinner sig i en stor förändringsresa, samtidigt som man behöver upprätthålla den löpande produktionen, har möjligheten att hyra in en erfaren chef eller specialist via vår interimslösning TNG Tech Interim varit ett uppskattat erbjudande. Vi har många duktiga konsulter och underkonsulter i vårt interimsnätverk och detta är något vi kommer fortsätta utveckla framöver, avslutar Carolina.

TNG Tech – vetenskaplig och objektiv rekrytering av ingenjörer och tekniker för morgondagens utmaningar

TNG Tech rekryterar för morgondagens utmaningar

Vår teknikrekrytering sker med fakta, vetenskap och metod i fokus. Genom kompetensbaserade och mätbara processer hittar vi nya talanger och kvalificerade medarbetare som andra missar – teknikkompetens som bidrar till mångfald, innovation och en hållbar och lönsam verksamhet.

Vi rekryterar ingenjörer och tekniker och hyr ut interimskonsulter inom tre områden – Engineering, Production och Supply Chain Management.

LÄS MER OCH KONTAKTA TNG TECH IDAG!

Rekommenderat för dig