TNG
Soft skills allt viktigare vid rekrytering inom teknik och industri

Lästid: 3 minuter

Därför är soft skills viktigt när du rekryterar inom Supply Chain

Så identifierar du rätt mjuka kompetenser

Maskiner och algoritmer fortsätter att ta över på arbetsmarknaden. Enligt en färsk rapport från World Economic Forum kommer maskiner utföra arbetsuppgifter i lika stor utsträckning som människor, redan 2025. Mycket pekar därmed på att det som är unikt för människan såsom kreativt problemlösande, fantasi och kritiskt tänkande blir de mest eftertraktade kompetenserna vid rekrytering. Inte minst inom supply chain och logistik. 

Den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, är utan tvekan här.  Och det påverkar logistik och supply chain i allra högsta grad. Nya automationslösningar, smarta prognoser och drop-shipments. Och om branschen fortsätter följa ledaren Amazon, har de alla snart egna matchningsplatser som Amazon Freight eller en egen inkubator för att hantera framtida logistikutmaningar.

Vore det inte nog så ska företag också klara av att navigera råvarubrist, ökade oljeproser och löpande handelshinder. Det kräver medarbetare som kan balansera alla utmaningar och samtidigt tänka helt annorlunda än sina konkurrenter.

När den nya tekniken tar över rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor blir andra, mjukare aspekter av kompetens allt viktigare vid rekrytering av logistiker och inköpare. Redan idag behöver supply chain-specialister bemästra den nya tekniken och samtidigt kunna addera värde som inte maskiner klarar av. Det handlar om att ifrågasätta gamla sanningar och tänka nytt. Att skapa innovativa lösningar så att företagen hänger med när tekniken utvecklas. Och det är här soft skills kommer in i bilden.

Soft skills breddar synen kompetens inom supply chain

Soft skills - allt viktigare vid rekrytering inom teknik och industri”Soft skills” är de personliga egenskaper som – i motsats till teknisk kunskap i traditionell bemärkelse – handlar om på vilket sätt kandidaten genomför arbetsuppgifterna. Hur tar man sig an ett komplext problem? Hur samarbetar man tvärfunktionellt med övriga team? Och hur förhåller man sig till de snabba och ofta oberäkneliga förändringar som idag präglar vår omvärld? Förändringar som nu påverkar logistik- och inköpsorganisationer i hela världen?

Enligt sajten SupplyChain24 handlar det om att supply chain specialister i framtiden behöver vara problemlösare, vara kritiskt tänkande och kreativa för att lyckas. Mjuka egenskaper helt enkelt. Egenskaper som idag går att mäta objektivt när organisationer rekryterar till logistik- och inköpsteamet.

Fördomar vanligt hinder

Men samtidigt som medvetenheten kring soft skills ökar finns en osäkerhet kring hur man ska mäta, identifiera och bedöma dessa förmågor.

Enligt en trendrapport från LinkedIn med data från 35 länder uppger 57 procent av de tillfrågade cheferna att de har problem att på ett precist sätt bedöma soft skills. Och i brist på tillförlitliga metoder får ofta fördomar och subjektiva tolkningar styra. Exempelvis svarar 70 procent att de använder avläsning av kroppsspråk under anställningsintervjun som främsta metod för att bedöma soft skills.

Ett annat problem är att arbetsgivare och rekryterare ofta fokuserar bara på de sökande som har ”rätt” utbildning. Och därmed riskerar att sålla bort talanger redan i det tidigare urvalet. Ytterligare en grupp som ofta blir bortvalda på grund av fördomar och ålderism är äldre tekniker och ingenjörer. Trots gedigen kompetens och lång erfarenhet.

I TNG:s senaste kandidatundersökning uppgav över hälften, 56 procent, av de tillfrågade teknikerna och ingenjörerna att de misstänker att den någon gång blivit bortvalda på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med en rekrytering (t ex ålder, kön, bakgrund och utseende). Hållbart? Knappast.

Bedöma soft skills vid rekrytering

Därför bör du som arbetsgivare först och främst säkerställa en rättvis och datadriven ansökningsprocess. Där jobbsökare så långt som möjligt kan vara anonyma, inte behöver skicka med sitt foto eller svara på frågor om sin ålder. Av den enkla anledningen att inte riskera att gå miste om värdefull logistik- eller inköpskompetens.

Vidare behöver du se till att du har metoder och verktyg för att tidigt i urvalsprocessen effektivt kunna bedöma fler aspekter av kompetens än enbart kunskap och erfarenhet. Så som personlighet och motivation.

Tre tips för att identifiera kandidatens soft skills

  1. Definiera tydligt
    Se till att ansvarig rekryterare och chef tillsammans beslutar vilka soft skills som är avgörande och ska bedömas för varje tjänst. Och håll er till dessa under hela rekryteringen!
  2. Testa tidigt
    Förscreena alla sökande med dessa soft skills löpande och effektivt. Se till att screeningen sker objektivt och rättvist genom anonyma mätningar där fokus enbart är på utvalda personlighetsdrag. Och testa gärna så tidigt du kan, innan du tagit in andra intryck av kandidaten.
  3. Använd case
    Att låta de sökande genomföra ett arbetsrelaterat case, specifikt anpassat för tjänsten, är ett bra sätt att se soft skills ”in action”.

Ladda även ner vår guide: 8 tips för att bedöma mjuk kompetens

Vill du veta mer hur våra specialister på TNG Tech kan hjälpa din organisation lyckas hitta rätt medarbetare genom en mer vetenskaplig, objektiv och datadriven rekryteringsmetod? Hör av dig nedan redan idag!

Jag vill veta mer!

Så identifierar och kvalitetssäkrar vi inköpare och logistiker!

Våra specialister på TNG Tech arbetar enligt en strukturerad kompetensmodell som tar hänsyn till flera aspekter av kompetens: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation. Genom vårt Talent Quality Score Card mäter vi de soft skills som är kritiska hos framtida medarbetare för att få organisationen att växa och utveckla arbetet inom supply chain.

Våra teknikrekryterare är väl insatta i branschen  och kunniga inom inköpsrekrytering. De har också gedigen erfarenhet av att hyra ut inköpskonsulter och specialister inom logistik- och inköpsorganisationer. Vi arbetar idag med både stora och små företag i Sverige, moderna e-handelsföretag, de modernaste cleantech-företagen såväl som klassiska industri- och verkstadsföretag.

Kontakta TNG Tech idag!

Rekommenderat för dig