TNG
Oväntad information i bakgrundskontroll när du söker jobb

Vad händer om vi hittar något vid en bakgrundskontroll?

En bakgrundskontroll kan betyda att vi på TNG hittar oväntad information om en jobbsökare som vid första anblicken inte är bra. Men vi dömer inte, utan tar alltid en dialog med kandidaten och anställande företag. Nedan hittar ni lite vanliga frågor och svar gällande bakgrundskontroller i samband med att man söker jobb. 

Betyder det att vi sållar bort de kandidater som har gjort något som syns i några register?

– Att en kandidat finns i register eller har en betalningsanmärkning betyder inte med någon automatik att hen förlorar chansen till en anställning, berättar Niklas Brageé, ansvarig för utveckling och kvalitetsuppföljning hos TNG:s större nationella uppdragsgivare.

– Vi och våra uppdragsgivare upplever dock att det är tryggare att ha pratat igenom bakgrunden med kandidaten. Vår erfarenhet är att man hellre friar än fäller i de allra flesta fallen. Var fjärde kontroll innehåller en anmärkning av något slag, men oftast av sådan art att det inte alls påverkar anställningsbeslutet.

Är det vanligt att det dyker upp något oväntat i dessa kontroller?

– Fler än åtta av tio av de personer som över huvud taget har en anmärkning i en bakgrundskontroll får ett jobberbjudande. För de allra flesta gör det alltså inget för en arbetsgivare att man har en anmärkning. Erfarenheten säger att arbetsgivaren tenderar att överse med väldigt mycket då man upplever att man har bättre helhetskoll, berättar Niklas.

Vad säger era kandidater om bakgrundskontroller?

– Kandidaterna är genomgående positiva till bakgrundskontroller, fortsätter Niklas. Våra rekryteringsprocesser är i alla steg ett samarbete med kandidaten och det är viktigt att tidigt ha en tydlig kommunikation om bakgrundskontroller i kontakten med kandidaten. De allra flesta uttrycker själva att det är seriöst. En förutsättning för att göra en bakgrundskontroll är att vi har kandidatens tillåtelse och att han eller hon förstår syftet. Vi på TNG och vår leverantör ToFindOut har valt att ha en helt transparent rutin kring detta. Kandidaten får därför en egen kopia av rapporten.

LÄS MER!
Bakgrundskontroll vid rekrytering? Bl a om vad som ingår i en bakgrundskontroll.
Frågor och svar om bakgrundskontroller
Vår partner för bakgrundskontroller:  ToFindOut