TNG
Bild med välanvända och älskvärda penslar med målarfärg som illustrerar rekryteringstrenden ålderism och åldersdiskriminering, som TNG tar upp i sin årliga trendspaning 2018.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ålderism i rekrytering

Stort kompetenstapp när äldre diskrimineras i arbetslivet

Ålderism i rekrytering är definitivt ett av årets hetaste ämnen, inte bara i Sverige. Allt fler pratar om åldersdiskriminering inom rekrytering och vikten av att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden. Ingen blir yngre, så den här frågan är brännande aktuell för alla faktiskt, oavsett ålder.

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2018.

Det är den åldrade befolkningen ihop med kompetensbristen och senarelagd pensionsålder som gör att åldersdiskrimineringen diskuteras allt mer. Hur ska vi kunna jobba längre om ingen vill anställa äldre? En nyligen genomförd undersökning med svenska arbetsgivare från Linnéuniversitet i Växjö visar tydligt att åldersdiskrimineringen i Sverige ligger på en hög nivå. Och den börjar redan i 40-årsåldern. Så ålderism i rekrytering är tyvärr påtålig.

Studien visar att per varje 10 år högre ålder en kandidat har, så minskar chansen att få komma på intervju. Är du nära pensionsåldern är chansen närmast obefintlig att bli kallad till en intervju. Undersökningen visar också att åldersdiskrimineringen är större för kvinnor än för män även om skillnaderna är små.  Det är i huvudsak tre faktorer som gör arbetsgivarna tveksamma till att välja medarbetare som är över 40 år:

  • Förmågan att lära sig nytt
  • Anpassningsbarhet och flexibilitet
  • Driv och initiativförmåga.

Samtidigt finns det ännu fler studier som visar att det inte finns någon koppling mellan att bli äldre och sluta vara innovativ, flexibel eller att inte längre leverera som förväntat på en arbetsplats.

Det handlar helt enkelt om fördomar och förutfattade meningar. Fördomar som späds på av ett medielandskap där yngre är värda mer än äldre, något allt fler organisationer världen över börjar uppmärksamma.

Allt för att lyfta fram ålderism och vikten av att inte diskriminera. Och vilka är det man ska ge sig på först – en av de största påverkarna i branschen – Hollywood.

Olika typer av intelligens

Det finns fakta som visar att den så kallade fluid intelligence – förmågan att snabbt ta in ny information minskar när vi blir äldre, men samtidigt stärks en annan typ av intelligens som kallas crystallized intelligence. Det innebär att tidigare erfarenheter och inlärt beteende som att kunna se mönster och sammanhang förbättras när vi blir äldre. Summa summarum: vi når samma mål fast på olika sätt.

Ny forskning från USA visar att en åldersmässig bredd bland medarbetare gör att teamet som helhet blir mer produktivt och samtliga medarbetare stannar längre på företaget jämfört med arbetsplatser där man tänker enkelspårigt och homogent gällande ålder.

Rädsla vanligt

Så vad handlar det egentligen om? Överkvalificering? Det är bara en dålig ursäkt. Det finns inget som heter överkvalificerad. Lön? Kanske. Men var i så fall ärlig med det, så bygger du ett förtroende bland kandidater och står upp för ert varumärke.

Ofta kan det handla om rädsla att anställa någon man tror kommer vara bättre eller väldigt annorlunda än en själv.

Det finns också en fördom att en äldre person kommer att tappa motivationen. Tänk då på att fler avviker idag från den spikraka karriärstrappan. Många väljer att ta sig an helt andra utmaningar för att utveckla sig själva eller för att de har hittat sin talang senare i livet. Den som aktivt väljer en ny inriktning vet dessutom att lönen är lägre i en roll med mindre ansvar.

John Mellqvist, debattör och PR-konsult som lobbar hårt för att minska ålderism har sagt: ”Skulle du någonsin diskvalificera ditt barns skollärare med argumentet ”överkvalificerad”?  Skulle du göra det om det gällde din förälders läkare?” Väl värt att fundera över när du ska anställa – vad är egentligen skillnaden?

Vill du veta mer om ålderism i rekrytering och ta del av våra källor? Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att rekrytera snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens?

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Vi sätter kompetensen främst och ser bortom de sökandes ålder, bakgrund, etnicitet, sexuella läggning, kön och namn. Det gör att vi hittar kandidater som andra har valt bort på felaktiga grunder. Vår talangpool är därför större och bredare och vi har fler kompetenser att matcha mot ditt företags behov. Det innebär också att vi snabbare kan tillsätta uppdrag och hitta rätt medarbetare till ditt företag.

Visa mig hur ni rekryterar fördomsfritt!

Rekommenderat för dig