TNG
TNG Tech spanar på framtidens ingenjörsjobb

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

På spaning in i framtidens ingenjörsjobb med TNG Tech

Framtidens ingenjörsjobb det snackas om

Att vi lever i en digitaliserad värld har inte undgått någon. Med stora innovationer såsom självkörande bilar, digitala assistenter, automatisering och förnybar energi ökar intresset och nyfikenheten för en ingenjörskarriär. Så vad ska man satsa på? Vilka är framtidens ingenjörsjobb? TNG Tech har trendspanat!

Allt fler experter försöker förutspå framtiden och vilka ingenjörsjobb som kommer toppa popularitetslistorna framåt. Här listar vi några av de hetaste teknik- och ingenjörsjobben och interimsuppdragen som du kan söka – kanske redan idag!

Elkraftsingenjör

El- och energikällor blir allt viktigare. Likt andra ingenjörsområden inom förnybar energi, exempelvis solcellsingenjör, kommer efterfrågan på elkraftingenjörer fortsätta öka när världen ska ställas om till förnybara el- och energikällor. Nya jobb skapas dagligen även om de mer ”traditionella” ansvarsområdena som datoriserad nätplanering och projektering är vanligast idag, liksom utveckling och utveckla och underhåll av satelliter, elmotorer och kommunikationssystem.

Biomedicinsk ingenjör

En biomedicinsk ingenjör kombinerar sina kunskaper inom teknik, medicin och hälsa för att utveckla medicin industrin. Kort sagt – här handlar det om samspelet mellan teknik och människa. Även om utvecklingen inom medicin och teknik har kommit en lång väg finns det många möjligheter för vidare framsteg och förbättringsområden. I ett samhälle där medellivslängden ökar, digitaliseringen öppnar upp nya möjligheter och automatiseringen utvecklar sjukvårdens möjligheter så finns det goda framtidsutsikter för en biomedicinsk ingenjör.

Kemiingenjör

Kemiingenjörer arbetar inom flera olika områden såsom biokemi, fysiologi, cellbiologi och genetik inom kemi-, tillverknings-, läkemedels- och livsmedelsbranschen samt forskning. För att företag ska kunna öka produktionstakten, minska avfall och expandera inom nanoteknik är behovet av kemiingenjörer idag stort. Då rollen även behövs även inom flera olika branscher är framtidsprognosen god för kemiingenjören.

Mariningenjör

Mariningenjör, även kallad marinarkitekt, arbetar med att utveckla, designa och bygga olika typer av fartyg. Jobbtiteln är ett samlingsbegrepp och ibland används istället utvecklings.- och fartygsingenjör. Idag transporteras ungefär 90% av jordens varor via sjö och hav och kommer fortsätta att växa. Med det sagt är efterfrågan stor på mariningenjörer idag men också i framtiden.

Petroleumingenjör

Vid en första anblick kan framtiden för utvinning av fossila bränslen verka mörk. Men även om den förnybara energins utveckling går i rasande fart kommer det ta tid att ställa om. Medan omställningen pågår kommer seniora petroleumingenjörer dra sig tillbaka vilket banar väg för en ny generation ingenjörer. Petroleumingenjörer som kommer resa över hela världen och utveckla hållbara olje- och gasreserver i nära samarbete med geologer och entreprenörer. Allt för att utvinna mer miljövänliga fossila bränslen.

Vindkrafttekniker

Förnybar energi i form av vindkraftverk fortsätter att ta fart, nu såväl som i framtiden. Det ökar behovet av vindkrafttekniker. Som vindkrafttekniker arbetar du med att installera, underhålla och reparera vindkraftverken. När fler efterfrågar och bygger vindkraftverk ökar även efterfrågan på kompetens inom underhåll och reparation. Därför står vindkrafttekniker inför en säkrad framtid.

Miljöingenjör

Hållbar utveckling är högaktuellt och ett ämne som berör oss alla men inte minst miljöingenjören. Miljöingenjören arbetar inom cleantech där miljön är det centrala. Titeln kan variera då miljöingenjören kan arbeta med vatten – rening eller resursverksamhet, avfall och återvinning, fjärrvärme, elnät, energiproduktion och förnybar energi. Och arbetsområdena slutar inte där. I samband med ökad medvetenhet i samhället kring hållbar miljöteknik arbetar nu allt fler företag för att hitta hållbara lösningar inom just deras affärsområde.

Solcellsingenjör och installatör

Det är inte enbart digitaliseringen som fortsätter växa, det gör även kraven på ländernas klimatpåverkan. Framförallt kravet att minska koldioxidutsläpp under de närmsta åren. Det, tillsammans med lägre priser på solpaneler och subventioner, ökar efterfrågan på solceller hos både företag som privatpersoner. Efterfrågan på förnybar energi med solceller ökar också behovet av solcellsinstallatörer och ingenjörer som kan utveckla, montera, installera och underhålla solpanelerna vara stor.

Några bubblare

Hållbar AI-strateg eller expert

Det finns också en hög efterfrågan på hållbara AI-strateger och experter. Det kan röra sig om allt från att identifiera och behandla kroniska sjukdomar via AI, till att hitta lösningar för att rå på klimatkrisen. Genom kunskap inom olika samhällsområden såsom stadsplanering och äldreomsorgen kan AI-experter implementera innovativa tekniska lösningar i linje med rådande hållbarhetsfokus.

Havsplastingenjör

Att plast hamnar i naturen och framför allt i våra hav har nog inte undgått någon. Det har skapat ett nytt yrke: Havsplatsingenjör. Havsplastingenjör är det ingenjörsyrke som har störst framtidspotential där experterna anser att individen kan bidra mest till vår framtida miljö. Här handlar det om att utveckla miljöteknik för effektiv uppsamling, nedbrytning och återvinning av plast. Allt för att hav och djurliv ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Koldioxidingenjör

En annan bubblare är rollen koldioxidingenjör. Koldioxidingenjörens primära uppgift är att identifiera alternativa lösningar på koldioxidutsläppen. I linje med klimatförändringarna står det högt i kurs att fånga upp och förvara koldioxiden som hamnat och hamnar i atmosfären, för att vi ska kunna minska växthuseffekten.

Och det är bara ett exempel. Enligt en rapport från Industriekonomerna beräknas industrins satsningar på grön omställning skapa nästan 50 000 nya jobb. Med grön omställning menas sådant som satsningar på exempelvis tillverkning av fossilfria produkter eller fossilfri produktion.

Är du framtidens ingenjör?

Sugen på att söka ett nytt jobb och vara en del av framtidens ingenjörer? Vi på TNG har spännande  ingenjörsjobb ute just nu. Tveka inte, spana in våra lediga tjänster! Självklart söker du rättvist, fördomsfritt och transparent.

Lediga ingenjörsjobb

Rekommenderat för dig