TNG
Miljöingenjör vindkraftverk kvinna man TNG

Lästid: 7 minuter

Senast redigerad:

Yrkesguide: Det här gör en miljöingenjör

allt om jobb som ingenjör inom miljöteknik och cleantech!

Vill du söka lediga jobb inom miljöteknik och cleantech men vet inte riktigt om det passar dig än? Undrar du vad en miljöingenjör gör? Om det bara är en ingenjör inom miljö? Eller vilka kvalifikationer du behöver ha för att lyckas? Och behöver du som miljöingenjör jobba inom cleantech eller finns det andra områden? TNG svarar på dina frågor du så vet ifall miljöingenjör är ett yrke för dig!

Hitta miljö- och ingenjörsjobb

Vilka arbetsuppgifter har jag som miljöingenjör?

Jobbtiteln miljöingenjör är inget enhetligt yrke med specifika arbetsuppgifter, utan just ordet “miljöingenjör” används för att beskriva de ingenjörer som sysslar med något inom miljöteknik – även kallat cleantech.

Här kan du arbeta med vatten – rening eller resursverksamhet, avfall och återvinning, materialproduktion, fjärrvärme och fjärrkyla. Allting som har med energi att göra: elnät, energiproduktion och förbrukning, eller förnybar energi. Och arbetsområdena slutar inte där.

Miljöteknik innebär nämligen fler saker för dig som miljöingenjör. Du kan också vara en viktig del i upprättandet av bostäder och infrastruktur. Planering av städer kräver många kompetenser från olika yrkesgrupper. Om ditt expertområde exempelvis är vattenförsörjning, eller inom vatten och avlopp, behövs din kunskap för att kunna installera vatten- och avloppssystem på ett hållbart och effektivt sätt. Just denna sorts miljöingenjör kallas för Vatten- och avloppsingenjör, VA-ingenjör för kort.

Tillståndsansökningar och tillsyn av miljöfarliga ämnen

Generellt sett är de främsta arbetsuppgifterna som du som miljöingenjör, eller miljökonsult om du hyrs in vid projekt, att hantera tillståndsansökningar, tillsyn av miljöfarliga verksamheter – gruvor, vindkraft och industrier. Men även kontrollera att avfall hanteras efter lagpraxis och att transporter sker på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Många företag har redan en permanent anställd integrerat i ett arbetsteam för att kontrollera att verksamheten håller sig inom ramarna för miljölagstiftningen, då kallas du vanligen hållbarhetsspecialist eller miljöspecialist.

Du blir även nyckelpersonen mellan framtida projekt och det slutgiltiga resultatet. Exempelvis så behöver län söka tillstånd för att upprätta nya bostäder eller vägar. Medan företag måste få godkännande från miljöråd för att få driva verksamhet som kan ha en negativ miljöpåverkan i mån om utsläpp och avfall. Och då kommer du som miljöingenjör också in.

Miljöpåverkan

Dina främsta uppgifter är att göra bedömningar ur miljösynpunkt. Det innebär att granska tillståndsansökningar, ta miljöprover, göra riskkalkyler för att bedöma om miljöpåverkan är rimlig, och analyserar dina resultat. Ditt tekniska kunnande måste sedan sammanlänkas med rådande lagstiftning, politiska beslut och med kringliggande natur i åtanke.

Du är ofta länken mellan två olika verksamheter, som mellan kommun och ett företag, och måste kunna agera objektivt med hög integritet mellan två separata intressegrupper. Det kan vara en snårig sits att befinna sig i, då du kan genom dina analyser dra den professionella slutsatsen att ett företags planerade produktion eller byggnationer inte passar naturflora i området, och därför behöva neka tillstånd till deras verksamhet.

Beroende på vilket du uppdrag du hamnar på, hos en länsstyrelse eller kommun, eller om du anställs som miljökonsult i den privata sektorn, så kan du räkna med en varierad vardag där du måste problemlösa dig fram för att lyckas med uppgiften, då varje projekt har sina egna förutsättningar.

Lön som miljöingenjör

Nyexaminerade miljötekniker kan ha en ingångslön på 28 000- 30 000 kr/månad. Som erfaren miljökonsult, eller miljöingenjör, har du en lön på ca 41 000 kr/månad i genomsnitt. Sedan höjs din lön årligen. Din lön beror på vad du arbetar med, om det är offentlig eller privat sektor, och även om du har ett specialistområde – då din lön i regel stiger ytterligare.

Läs även: 5 tips för högre lön

Miljöteknik – ett yrkesområde med många yrkestitlar

Karriärmöjligheterna inom miljöteknik är idag många. Leta bland annat efter jobbtitlar som: miljöingenjör, miljökonsult, miljöspecialist, hållbarhetsspecialist, VA-ingenjör, avfallsingenjör, ekolog, kemist, miljöinspektör, miljösamordnare, miljökoordinator, processingenjör, miljöanalytiker, miljötekniker.

Vad är cleantech?

Nanoteknik och mikroskopiskt byggande - TNG Tech bjuder på jobbtipsAtt klimatet är under hot kan ingen ha missat, vilket också sätter press på människan att ändra hur hon gör saker.

Nya yrkesroller och jobb växer snabbt fram i en bransch som kallas cleantech. Syftet med dessa jobb är att hantera och administrera den negativa miljöpåverkan som företag, industrier och privatpersoner orsakar under sitt yrkesutövande men också det i vardagliga livet.

Cleantech, Clean Technologies, är en yrkesgrupp som syftar till att främja klimatet genom grön innovation. Genom miljötekniska lösningar regleras företag och kommuners verksamhet för att motverka negativ miljöpåverkan.

Det kan handla om att minska utsläpp, hantera kemiskt avfall, använda nanoteknik, ställa om till förnybar energi och optimera jordens resurser så att de inte tar slut.

Men cleantech är mer än så. Cleantech är också framställandet av vegetariska protein, läder av ananas och druvor, och appen i din telefon som tillåter dig att samåka till jobbet med människor i närheten för att dra ner på antalet bilar på vägarna.

Klimatets framtid är oviss, men med clean technologies styr vi mot en mer hållbar värld.

Vilken erfarenhet och kunskaper behövs för att arbeta inom miljöteknik?

Vill du arbeta som miljöingenjör, eller med något inom miljöteknik, så behöver du oftast ha en högskoleingenjörs- eller universitetsutbildning inom exempelvis naturvetenskap eller miljöteknik. Det finns många inriktningar att välja, bland annat med inriktning på miljö och hållbarhet, energi, vatten.

Den allra vanligaste vägen är att du går en civilingenjörsutbildning, och sedan tar civilingenjörsexamen. Dessa utbildningar ligger på i snitt tre år, med examen som tar ytterligare två år. Här får du möjlighet att redan från början välja inriktning, eller så får du gå de mer grundläggande kurserna för att sedan efter ett år välja inriktning.

Sedan finns det längre akademiska utbildningar för dig som vill satsa på ett yrkesliv som till exempel kemist, biolog och ekolog med engineering integrerat.

Det är inte heller ovanligt att du under ditt examensarbete får praktisera ute på fältet, och praktiskt utföra miljötekniska uppgifter, som att vara med att utreda förorenad mark eller utvärdera vattenkvaliteten i ett område.

Meriterande med ledaregenskaper inom cleantech

Det kan även vara meriterande om du har erfarenhet av projektledning. Eller haft en yrkesroll med ledarskapskaraktär. Detta eftersom du många gånger måste driva miljöarbetet på din arbetsplats framåt självständigt. Speciellt om du är miljökonsult, inhyrd för ett speciellt uppdrag, då du ofta är ensam med kunskap inom miljöteknik.

Inom vissa tjänster inom cleantech kan det även vara ett krav att genomgå mer utförliga bakgrundskontroller. Här säkerställer arbetsgivaren din identitet genom säkerhetssamtal, registerkontroll och särskild personutredning. Detta för att fastställa att du som miljöingenjör, miljökonsult eller hållbarhetsspecialist inte har någon inblandning i kriminell aktivitet. Du kommer många gånger arbeta med känslig information och måste fatta samhällsviktiga beslut baserat på din miljöanalys.

En annat kriterium som är bra att ha koll på, är att de allra flesta arbetsgivare önskar att du har B-körkort så att du ohindrat och smidigt ska kunna ta dig till platser med din utrustning, som ibland även är svåråtkomliga med lokaltrafik.

Vem passar som miljöingenjör?

Först och främst bör du ha ett tekniskt intresse, men även en passion för miljöfrågor, för i din roll som miljöingenjör kommer ditt främsta syfte vara att främja klimatet på olika sätt.

Annars passar en tjänst inom miljöteknik och cleantech dig som gillar att arbeta strukturerat, organiserat och ta egna initiativ under arbetets gång. Du gillar att vara noggrann, och ta dig an dina arbetsuppgifter med hög precision.

Du är kommunikativ i din yrkesroll, och samarbetar bra i grupp. Som miljökonsult, eller hållbarhetsspecialist, så arbetar du ofta i team med andra yrkeskunniga som bidrar med sin egen expertis. Det är inte sällan du behöver förmedla dina arbetsfynd och analyser till din arbetsgivare. Oftast ett företag eller en kommun för att ni tillsammans ska komma fram till den bästa lösningen.

Beroende på vilken arbetsplats du hamnar på, om det endast finns liten avdelning för miljöfrågor, så kan det vara bra om du gillar rollen som projektledare. Då blir det du ensam som måste driva verksamhetens projekt i miljöfrågor, och styra dina medarbetare så att ni arbetar i enlighet med rådande hållbarhetslagstiftning.

Läs även: 5 skäl till en karriär inom cleantech

Kort och gott är miljökonsult perfekt för dig med ett tekniskt sinne med en förkärlek för miljöfrågor, som gillar att lösa problem självständigt med noggrannhet, men också uppskattar att arbeta i nära samarbete med andra yrkeskunniga inom miljöteknik och cleantech.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?

Din karriär inom miljöteknik kommer förmodligen vara väldigt varierad, och du kommer få möjligheten att ha dig an olika uppdrag med unika problemställningar. En sak är dock säker – företag kommer alltid behöva någon som dig för att kunna utöva sin verksamhet.

En sak du kan ha med dig att du aldrig blir klar i din yrkesroll inom cleantech, du kommer ständigt utvecklas med varje avslutat projekt. Miljöförstöring är ett utbrett problem och tar ständigt nya former i och med industrins framåtskridande med ny teknologi.

Antingen hamnar du inom ett specialistområde genom praktiskt utövande under din yrkeskarriär. Eller så vidareutbildar du dig inom ett område som intresserar dig mer än andra. Här kan du bli miljöspecialist, med fördjupade kompetenser inom ett visst område – vatten, kemikalier, avfall, utsläpp. Listan kan göras lång.

Du som ingenjör kan även med din kunskap agera rådgivare, hållbarhetsspecialist, åt kommuner och företag, där du med din yrkeskunskap utbildar och vägleder kommuner och företag i deras interna miljöarbete. Cleantech är inte bara för dig som miljöingenjör längre, utan något alla avdelningar inom företag och kommuner måste förhålla sig till.

Läs även: Camfil – från cleantech-doldis till världsledande inom luftrening

Var hittar jag jobb inom miljöteknik och cleantech?

Du kan hitta en hållbarhetsspecialist hos en majoritet av alla stora företag. De behöver alla en medarbetare som ser över och administrerar verksamheten så att den följer rådande lagstiftning om miljöpåverkan. Cleantech brer ut sig globalt och alla företag står inför utmaningen att snabbt utveckla ny miljöteknik som skapar förnybar energi, minskar växthusgaser, renar miljögifter och transportlösningar.

TNG Tech rekryterar fördomsfritt inom miljöteknik och cleantech. Med vår vetenskapliga rekryteringmetodik applicerar vi datadrivna processer som utmanar klassisk rekrytering. Allt detta för att du som jobbsökande ska få de bästa förutsättningarna för att hitta ditt nya jobb.

Vi fokuserar helt på dina kompetenser och din framtida arbetsprestation, istället för att snöa in oss på dina tidigare prestationer. Vårt mål är att du som jobbsökande ska hitta ett jobb där du kan utvecklas i din roll.

Välkommen in och titta runt bland våra lediga ingenjörsjobb eller anslut ditt CV till vår databas genom en spontanansökan så hör vi av oss när vi hittar en matchning på din profil.

Sök lediga jobb inom miljöteknik

Checklista – är miljöingenjör något för dig? Du...

  • … brinner för miljöfrågor
  • … har ett analytiskt sinne
  • … gillar att arbeta noggrant och strukturerat
  • …tycker om att utvecklas i din roll och problemlösa efter behov
  • … arbetar bra självständigt och i grupp
  • vill arbeta både operativt i fält och i kontorslandskap

KÄNNER DU DIG TRÄFFAD? SE VÅRA LEDIGA JOBB INOM MILJÖTEKNIK OCH CLEANTECH HÄR!

Rekommenderat för dig