TNG
Digital transformation ställer nya krav på teknikrekrytering och konsultuthyrning.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Digital transformation ställer nya krav på hållbar teknikrekrytering

”Många företag saknar en tydlig kompetensplan”

Hur kan svenska teknikföretag hantera utmaningar som kompetensbrist, digital transformation och skärpta krav på hållbarhet och cirkulär produktion? Samtidigt som man upprätthåller den dagliga verksamheten?
Enligt Linnéa Wäringe, Rekryteringskonsult och konsultansvarig på TNG Tech, krävs framför allt en bredare syn på kompetens. 

Digital transformation och hur det påverkar din rekrytering. Linnéa Wäringe på TNG Tech berättar mer.
Linnéa Wäringe, TNG Tech.

Den snabba utvecklingen i branschen till följd av industri 4.0 gör att många teknikföretag inte riktigt hängt med och upplever att de saknar den kompetens som krävs för att klara digital transformation, menar Linnéa:

– Många letar fortfarande efter kopior av befintliga kollegor (eller sig själva) och fokuserar främst på formell utbildning och erfarenhet. Det gör att man missar att identifiera vilka soft skills kandidaten har och hur de matchar organisationens behov och utmaningar. Man gör helt enkelt som man alltid gjort, men förväntar sig ändå andra resultat.

Hon ser även att många teknikföretag saknar en tydlig kompetensplan framåt:

– När allt fler processer inom industrin blir automatiserade förändras också människans roll och därmed kompetenskravet. Därför kan ledningsgrupper idag ha svårt att identifiera och navigera kring vilka kompetenser som kommer behövas i framtiden. Och vilka som snart kommer försvinna, konstaterar Linnéa.

Nytänkande för att säkra teknikkompetens

Så förändrar digital transformation kraven inom IT och Tech.

Så hur kan vi lyckas med teknikrekrytering i en alltmer komplex och snabbrörlig värld?

Enligt Linnéa måste vi först och främst våga utmana gamla sanningar. Ett förhållningssätt som ligger djupt rotat i TNG Techs DNA. Företaget arbetar nämligen enligt en kompetensbaserad och vetenskaplig rekryteringsmetodik. Genom metodiken kan rekryterarna inte enbart identifiera traditionell teknikkompetens som syns i ett CV. De kan även mäta och validera kandidaters motivation, potential och andra avgörande soft skills.

Precis som allt annat blir rekryteringsprocessen idag mer och mer datadriven och mätbar:

– När det tidigare handlat om att checka av att kandidaten är relevant rent CV-mässigt kan vi på TNG Tech även identifiera vilka kandidater som har störst potential att lyckas långsiktigt inom organisationen.

– Vi har utvecklat denna metodik under 15 år och rent tekniskt gjort de investeringar som krävs för att kunna arbeta med fördomsfri, kompetensbaserad teknikrekrytering fullt ut.

Allt fler upptäckter TNG Tech

Att det idag finns en efterfrågan på en rekryteringspartner som förstår branschen, digital transformation och har rätt verktyg för att identifiera teknisk kompetens märker Linnéa tydligt:

Efterfrågan på rekryteringsbolag som har förståelse för digital transformation ökar.

– Allt fler företag hittar nu till oss och upptäcker att vår rekryteringsmetodik verkligen fungerar. Många upplever också en trygghet i att ha oss som en långsiktig partner för rekrytering och kompetensförsörjning. Idag kanske mer än någonsin, då vår omvärld och därmed kompetensbehoven idag skiftar snabbt och vi kan hjälpa till att utmana kravprofilen.

Ett växande affärsområde är också TNG Tech Interim:

– Då många av våra kundföretag befinner sig i en stor förändringsresa, samtidigt som man behöver upprätthålla den löpande produktionen, har möjligheten att hyra in en erfaren chef eller specialist via vår interimslösning TNG Tech Interim varit ett uppskattat erbjudande. Vi har många duktiga konsulter och underkonsulter i vårt interimsnätverk och detta är något vi kommer fortsätta utveckla framöver, avslutar Linnéa.

Rekrytera och hyr in konsulter via TNG Tech.

TNG Tech rekryterar för morgondagens utmaningar

Vår teknikrekrytering sker med fakta, vetenskap och metod i fokus. Genom kompetensbaserade och mätbara processer hittar vi nya talanger och kvalificerade medarbetare som andra missar – teknikkompetens som bidrar till mångfald, innovation och en hållbar och lönsam verksamhet.

Vi rekryterar ingenjörer och tekniker och hyr ut interimskonsulter inom tre områden – Engineering, Production och Supply Chain Management.

LÄS MER OCH KONTAKTA TNG TECH IDAG!

Rekommenderat för dig