TNG
Soft skills allt viktigare vid rekrytering inom teknik och industri

Därför är soft skills viktigt när du rekryterar inom Tech

Maskiner och algoritmer fortsätter att ta över på arbetsmarknaden. Enligt en färsk rapport från World Economic Forum kommer maskiner utföra arbetsuppgifter i lika stor utsträckning som människor, redan 2025. Mycket pekar därmed på att det som är unikt för människan såsom kreativt problemlösande, fantasi och kritiskt tänkande blir de mest eftertraktade kompetenserna vid rekrytering. Inte minst inom teknik och industri. Här tipsar TNG Tech om hur du identifierar rätt soft skills vid teknikrekrytering!

Den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, är utan tvekan här. Med teknik som AI, Internet of Things, nanoteknologi, virtual reality, 3D-printing och självkörande fordon.

Och när smarta system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter som tidigare utförts av människor blir andra, mjukare aspekter av kompetens allt viktigare vid rekrytering av tekniker och ingenjörer.

Soft skills breddar synen på teknikkompetens

Soft skills - allt viktigare vid rekrytering inom teknik och industri”Soft skills” är de personliga egenskaper som – i motsats till teknisk kunskap i traditionell bemärkelse – handlar om på vilket sätt kandidaten genomför arbetsuppgifterna. Hur tar man sig an ett komplext problem? Hur samarbetar man med övriga teamet? Och hur förhåller man sig till de snabba och ofta oberäkneliga förändringar som idag präglar vår omvärld?

Kod- och jobbsajten Hackerrank lyfter i en undersökning bland över 70 000 programmerare och chefer från 100 länder fram problemlösning som viktigare än ”hårda” kompetenser som programmeringsspråk, testkunskap eller systemdesign.

Och inom ingenjörsvärlden, där allt fokus ligger just på att klara omställningen mot industri 4.0, utpekar SupplyChain24 förmågor som komplext problemlösande, kritiskt tänkande och kreativitet som viktigast när det kommer till kompetenser för att lyckas 2020 och framåt.

Fördomar vanligt hinder

Men samtidigt som medvetenheten kring soft skills ökar finns en osäkerhet kring hur man ska mäta, identifiera och bedöma dessa förmågor.

Enligt en trendrapport från LinkedIn med data från 35 länder uppger 57 procent av de tillfrågade cheferna att de har problem att på ett precist sätt bedöma soft skills. Och i brist på tillförlitliga metoder får ofta fördomar och subjektiva tolkningar styra. Exempelvis svarar 70 procent att de använder avläsning av kroppsspråk under anställningsintervjun som främsta metod för att bedöma soft skills.

Ett annat problem är att arbetsgivare och rekryterare ofta fokuserar bara på de sökande som har ”rätt” utbildning. Och därmed riskerar att sålla bort talanger redan i det tidigare urvalet. Ytterligare en grupp som ofta blir bortvalda på grund av fördomar och ålderism är äldre tekniker och ingenjörer. Trots gedigen kompetens och lång erfarenhet.

I TNG:s senaste kandidatundersökning uppgav över hälften, 56 procent, av de tillfrågade teknikerna och ingenjörerna att de misstänker att den någon gång blivit bortvalda på felaktiga och diskriminerande grunder i samband med en rekrytering (t ex ålder, kön, bakgrund och utseende). Hållbart? Knappast.

Så kan du bedöma soft skills vid rekrytering

Därför bör du som arbetsgivare först och främst säkerställa en rättvis ansökningsprocess. Där jobbsökare så långt som möjligt kan vara anonyma, inte behöver skicka med sitt foto eller svara på frågor om sin ålder. Av den enkla anledningen att inte riskera att gå miste om värdefull teknikkompetens.

Vidare behöver du se till att du har metoder och verktyg för att tidigt i urvalsprocessen effektivt kunna bedöma fler aspekter av kompetens än enbart kunskap och erfarenhet. Så som personlighet och motivation.

Tre tips för att identifiera kandidatens soft skills

  1. Definiera tydligt

    Se till att ansvarig rekryterare och chef tillsammans beslutar vilka soft skills som är avgörande och ska bedömas för varje unik position. Och håll er till dessa under hela rekryteringen!

  2. Testa tidigt

    Förscreena alla sökande med dessa soft skills löpande och effektivt. Se till att screeningen sker objektivt och rättvist genom anonyma mätningar där fokus enbart är på utvalda personlighetsdrag. Och testa gärna så tidigt du kan, innan du tagit in andra intryck av kandidaten.

  3. Använd case

    Att låta kandidater genomföra ett arbetsrelaterat case, specifikt anpassat för tjänsten, är ett bra sätt att se soft skills ”in action”.

Ladda även ner vår guide: 8 tips för att bedöma mjuk kompetens

Slutligen. I Arbetsförmedlingens femårsprognos räknar man med fortsatt påtaglig brist på ingenjörer och tekniker. Något som enligt Teknikföretagen leder till minskad produktivitet och tappade affärer hos deras medlemsföretag.

Men tänk om det faktiskt inte råder brist på kandidater med rätt kompetens! Utan brist på kreativa sätt att identifiera kompetens och potential. För på TNG Tech är vi övertygade om att det är möjligt att råda bot på kompetensbristen. Med en mer vetenskaplig, objektiv och datadriven rekryteringsmetod. Redan idag.

TNG Tech - vetenskaplig teknikrekrytering

Så identifierar och kvalitetssäkrar vi teknikkompetens

TNG Tech arbetar enligt en strukturerad kompetensmodell som tar hänsyn till flera aspekter av kompetens: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation. Genom vårt Talent Quality Score Card kan vi kvantitativt mäta olika soft skills som hjälper företag att rekrytera ingenjörer och tekniker med förutsättningar att klara dagens, men också morgondagens, utmaningar.

I kombination med vår vetenskapliga och datadrivna process är detta ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att vi tar tillvara på all den kompetens och potential som redan idag finns tillgänglig på arbetsmarknaden.

Kontakta TNG Tech!