TNG

JAG VILL VETA MER!

Tengai Select – ökad kandidatkvalitet och rättvisare intervjuupplevelse

Ta fördomsfri rekrytering till nästa nivå

Med intervjuroboten och vår tjänst Tengai Select tar vi fördomsfri rekrytering till nästa nivå. Vi gör det genom att utmana de omedvetna fördomar som färgar anställningsintervjun. Tengai genomför effektivt kompetensbaserade blindintervjuer och tar fram strukturerad intervjudata som används för faktabaserade beslut. Det ger våra kunder ett mer kvalitativt första urval, en rättvisare kandidatupplevelse och mer diversifierade team, rustade att klara såväl dagens som morgondagens utmaningar.

TNG har utvecklat och arbetat med fördomsfri rekrytering i 15 år. Med tjänsten Tengai Select gör vi nu anställningsintervjun mer objektiv, effektiv och frigör tid för rekryterare och chefer att istället lägga på det personliga mötet i en rekryteringsprocess.

"Tengai är en social intervjurobot vars design i grunden är fördomsfri, med en mänsklig upplevelse."

Fokus på kompetens

Med Tengai tar vi bort magkänslan från intervjun, då Tengai inte bryr sig om ålder, kön, utseende, religion, dialekt, brytning eller tonläge. Dessutom kan Tengai intervjua fler kandidater i processen, vilket ökar möjligheten för jobbsökare att visa upp sin kompetens. Det avspeglas positivt på företagets varumärke och kandidatupplevelse.

Intervjun med Tengai är att likställa med en blindintervju och majoriteten av de som intervjuats av Tengai säger att de vågar vara mer ärliga och uppriktiga i sina svar till Tengai än till en rekryterare eller chef. Det ger ett mer diversifierat och kvalitativt kandidaturval där chefer har mer tid att lägga på personliga intervjuer för att diskutera drivkrafter, kunskap och den framtida arbetsplatsen.

Med Tengai Select får du:

  • Ta del av TNG:s etablerade och egenutvecklade fördomsfria rekryteringsmetod
  • Ett anonymt kompetensbaserat och kvalitativt första urval
  • Möjlighet att mäta soft skills, dvs personliga egenskaper och därmed framtida potential
  • Intervjua fler jobbsökare mer effektivt – frigör tid för dig att lägga på det personliga mötet med kandidater senare under rekryteringen
  • Ett datadrivet beslutsunderlag från Tengais intervju – fakta framför magkänsla
  • En mer rättvis kandidatupplevelse genom att alla får exakt samma bemötande
  • Intervjutranscript – all data från intervjun finns och kan faktagranskas
  • Kontroll över intervjurummet – vi vet vilka frågor som ställs och vad kandidaten svarat i detalj

 

Värdet av ett mänskligt gränssnitt

Hur kommer det sig att Tengai är en fysisk robot och inte en online-lösning, som en chatbot eller mjukvara för bedömning via video?

I grund och botten handlar det om användarupplevelse och hur vi människor fungerar. En social robots huvudsyfte är att imitera mänskliga sociala beteenden. Det gör att kandidaten kan interagera med roboten på ett sätt där tekniken flyter i bakgrunden och upplevelsen kommer närmare verkligheten, vilket är svårt att uppnå med en videointervju eller interaktion byggd enbart på röst. Detta innebär att kandidater känner sig säkrare och därmed uttrycker sig bättre. Ett faktum som bekräftas av våra egna studier från projektets testfas, där testkandidaterna uppgav att de ger mer ärliga svar till en robot, jämfört med en mänsklig rekryterare.

En nyligen publicerad metastudie* jämförde fysiskt närvarande robotar, telepresence robots och virtuella agenter och kom fram till att fysiska robotar upplevs mer positivt och är mer trovärdiga.

Ett annat argument är närhet och närvaro. Att ha en robot som sitter framför en i ett rum skapar liknande förhållanden för medvetandet som när människor interagerar i verkligheten. Något som hittills har uppskattats av våra testkandidater. Det är alltså tydligt att den fysiska närvaron spelar en betydande roll, vilket även många andra studier (exempelvis i lärandesituationer) visar.

* Li, J. (2015). The benefit of being physically present: International Journal of Human-Computer Studies, 77, 23-37.

Vill du veta mer om Tengai Select?

FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN!