TNG

JAG VILL VETA MER!

Ta fördomsfri rekrytering till nästa nivå med Tengai First Select

Ökad kandidatkvalitet och rättvisare intervjuer

Tengai First Select är en tjänst från TNG där kompetensbaserade blindintervjuer med den sociala AI-roboten Tengai adderas till produkten Select, utan extra kostnad. Syftet är att skapa en objektiv och mätbar och datadriven intervjuprocess som ännu bättre kan bedöma framtida arbetsprestation, hitta kvalitativa kandidater, minska felrekryteringar och skapa en mer rättvis kandidatupplevelse som stärker ert employer brand. Tjänsten kan adderas både när personer ska rekryteras eller hyras in, oavsett tjänsteområde eller volym.

TNG har utvecklat och arbetat med fördomsfri rekrytering i 15 år. Med tjänsten Tengai First Select gör vi nu vår rekryteringsprocess än mer fördomsfri och anställningsintervjun objektivare och effektivare, vilket frigör tid för dig som chef eller rekryterare att lägga på det personliga mötet med slutkandidaterna.

VARFÖR REKRYTERA MED TENGAI FIRST SELECT?

 • Objektivt och fördomsfritt kandidaturval
  Tengai skapar ett strukturerat faktabaserat bedömningsunderlag för rekryteraren, inte magkänsla, och tar därmed bort fördomar ur intervjun. På så sätt riskerar ingen talang att medvetet eller omedvetet väljas bort baserat på utseende, ålder, kön, bakgrund eller etnicitet. Ingen tidigare data laddas heller in i Tengai.
 • Minskad risk för felrekryteringar
  Mer kvalitativt och rätt matchade kandidater enligt utvalda kompetenser, vilket minskar risken för kostsamma felrekryteringar.
 • Bedöma framtida arbetsprestation på faktaunderlag
  Strukturerad och därmed mätbar intervjudata om kandidaternas framtida arbetsprestation ger bättre faktaunderlag för anställningsbeslut.
 • Undvik diskriminering under intervjun
  En robotintervju minskar risken för diskriminering, vilket gynnar alla då vi har delat ansvar för processen. 70 % av jobbsökare upplever att de valts bort i en rekryteringsprocess på felaktiga grunder som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utseende eller vikt – en stor del av detta sker under intervjun.
 • Ärligare svar från sökande
  Mer ärliga svar från kandidater då de inte behöver spegla rekryteraren (55 % säger detta efter hundratals användartester).
 • Frigör tid för chefer
  Fler kandidater kan intervjuas än tidigare då det enbart tar cirka 20 minuter. Istället kan du fokusera på det som är viktigt för att kandidaten ska tacka ja till jobbet: hens motivation, chefens ledarskap (61 %), teamet (60 %) och utvecklingsmöjligheter (45 %).
 • Rättvis intervju- och kandidatprocess
  En rättvis och objektiv intervjuprocess för alla intervjuade, då de får alla samma frågor och samma bemötande. Det gör att deras resultat rättvist kan jämföras mot utvalda kompetenser i TNG:s Talent Score Card.
 • Stärkt employer brand
  Tengai skapar en en unik kandidatupplevelse som visar på ett innovativt employer brand som vågar prova ny teknik.

Samtliga siffor ovan kommer från TNG:s kandidatundersökning 2019 med över 1 500 jobbsökare

Detta ingår i Tengai First Select

Följande ingår när du väljer vår tjänst Tengai First Select och robotintervjuer:

 • TNG:s etablerade och egenutvecklade fördomsfria rekryteringsmetodik, anonymiserat första urval.
 • Rekryteringstjänsten Select (bl.a. kompetensanalys, inkluderande rekryteringsmarknadsföring, arbetspsykologiska screeningtester av alla sökande (val av tester skräddarsys för varje tjänst), telefonavstämning.
 • 5-10 robotintervjuer beroende på urvalsvolym.
 • Faktabaserat, och objektivt, intervjuunderlag med scoring av kandidater.
 • Tengai kartlägger problemlösning, strukturerat arbetssätt, stresshantering, självständighet, samarbete och serviceorientering.
 • En kandidatupplevelse utöver det vanliga enligt de som träffat Tengai, samt en transparent kandidatprocess där kandidaten följer sin ansökan vilket stärker ert varumärke.

Egen process och vill testa Tengai?

Hör av dig via formuläret högst upp på sidan, så kan vi skräddarsy en lösning med robotintervjuer på ditt företag eller på plats hos oss.

Fler svar på de vanligaste frågorna vi får om Tengai hittar du i vår FAQ. Klicka dig vidare via den gröna knappen!

 

FAQ: TENGAI FIRST SELECT