TNG
Inkluderande fördomsfri rekrytering var temat på Diversity Charter Swedens senaste seminarium.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Rekordstort intresse när Diversity Charter lyfte fördomsfri rekrytering

Fredagskunskap om inkluderande fördomsfri rekrytering

Intresset var rekordstort när Diversity Charter Sweden lyfte inkluderande fördomsfri rekrytering på sitt senaste fredagsseminarium. Medverkade gjorde bland annat Kim Swing, HR-direktör på Ahlsell, och Mattias Magnell, ansvarig för Leadership Development på Skanska.

Fördomsfri rekrytering engagerar och är ett återkommande tema när Diversity Charter Sweden bjuder in sina medlemmar till Fredagskunskap.

– Vi är övertygade om att rekrytering är en viktig – kanske till och med avgörande – nyckel till att öka mångfalden i en organisation.

Så inledde dagens moderator Paolo Pelacchi Björkman, People and Culture Director på ISS Facility Services, eventet som kretsade kring frågan: Hur säkerställer vi en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess?

Ämnet gav självklart utrymme för många intressanta infallsvinklar, diskussioner och frågeställningar.

Bland annat lyftes frågan om språkets betydelse i en kravprofil 2023. Behöver en ny medarbetare verkligen kunna prata svenska flytande för att matcha den aktuella tjänsten?

– Våga utmana – hur viktigt är språket i den här rollen egentligen? sa bland annat Sara Mirza, rekryteringskonsult på Multmind Bemanning som var en av de inbjudna gästerna.

Samband mellan tester och jobbprestation


Även Skanskas Mattias Magnell gav sin syn på fördomsfri rekrytering och hur man jobbar med mångfald och inkludering inom en stor och global koncern som Skanska.

– Hur kan vi bredda rekryteringsbasen, vår urvalsbas?

Mattias menar bland annat ett företag kan förändra och få en mer fördomsfri rekryteringsprocess och bättre urvalsmetoder på bara 90 dagar.

För att lyckas krävs bland annat en process för rangordning av kandidater. Exempelvis lyfte Mattias Magnell forskning kring lämpliga urvalskriterier för en rättvis och framgångsrik rekrytering. Kurvor som visar på sambandet mellan tester och intervjuns betydelse kontra jobbprestationen. Och att det i grunden handlar om att bedöma prestationskrav i tjänsten och att välja lämplig metod för att identifiera bästa möjliga kandidat.

Han lyfter också vikten av att vara ständigt uppmärksam på hur magkänsla och fördomar kan påverka våra beslut under hela rekryteringsprocessen.

– Ta bort magkänslan. Fokusera på urvalsprocess. Struktur, ordning, systematik och effektkuppföljning i processen är enda vägen framåt.

”Mångfald handlar om att addera perspektiv”

Kim Swing, HR-direktör på Ahlsell.
Kim Swing var även en av talarna på TNG:s trendevent Unbiased Day 2022.

Kim Swing, HR-direktör på Ahlsell, fanns också på plats och berättade om det framgångsrika mångfaldsarbetet som hon bedrivit tillsammans med ledningsgruppen under de senaste 6 åren. Här är kompetensbaserad fördomsfri rekrytering är en central del, där bolaget bland annat samarbetar med TNG.

Ahlsells strategiska arbetet har bland annat resulterat i att antalet kvinnliga ledare har fördubblats inom koncernen och att även antalet kvinnor inom företaget i stort idag ligger på 30 %.

Kim pratade bland annat om vikten av se mångfald som att man adderar perspektiv till en verksamhet. Det ska inte kopplas ihop med att något eller någon ska tas bort eller ersättas. Det ska talas om utveckling snarare än förändring.

För att lyckas har det varit viktigt att presentera mångfaldsarbetet på ett inkluderande sätt för alla medarbetare. Inte minst för dem som har jobbat länge och besitter en stor kompetens och branschkunskap. Alla anställda måste känns sig viktiga och värdefulla och mångfald måste vara en företagsfråga, poängterar Kim.

Hon kom även in på ämnet om språkkrav vid rekrytering, då en av hennes hjärtefrågor framåt är att hjälpa fler människor in i arbete.

– Språket är fortfarande en alldeles för stor barriär även hos oss, säger hon.

Nyfiken på att höra mer? Du hittar hela seminariet här: Fredagskunskap: Inkluderande fördomsfri rekrytering

Vi på TNG är specialister inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering, bemanning och interim och brinner för frågor kring mångfald och inkludering. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig rekrytera chefer och medarbetare? Tveka inte att kontakta oss!

Rekrytera fördomsfritt via TNG

Diversity Charter Sweden

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas.

TNG är sedan flera år medlem i nätverket och har vi flertalet tillfällen medverkat vid utbildningar och som föreläsare.

Rekommenderat för dig