TNG
Så rekryterar du för en mer kundfokuserad IT-support

– Dagens kunder ställer andra krav på IT-supporten

Sociala och serviceinriktade supporttekniker är ett måste för att möta kundernas förväntningar. Och det är slagsmål om de bästa kandidaterna. Inte sällan ingår samma person i flera parallella rekryteringsprocesser. Så hur gör du för att hitta rätt medarbetare oavsett om du hyr in eller rekryterar? Här bjuder vi på tips hur du kan rekrytera medarbetare för att skapa en kundfokuserad IT-support!

Det ställs idag höga krav på företagens IT-support och medarbetarna på plats. Modern IT-support sätter kunden i centrum – något som ökar behovet av att de anställda har hög social kompetens och serviceförmåga.

Hur kund blir bemött i supporten handlar i grunden om företagets existensberättigande. I den gamla skolan var det viktigast att kandidaterna behärskade vissa tekniker och verktyg. Det är fortfarande viktigt, men idag handlar det även om att kunna sätta kundupplevelsen i centrum. Kundservice-tänket blir allt starkare och kommunikationsförmåga är idag en specialistkompetens. Digitaliseringen ställer också betydligt högre krav på sociala förmågor hos supportteknikerna.

Utmana det gamla tänket vid rekrytering

Så hur hittar man socialt begåvade supporttekniker?

Först och främst behöver man utmana det gamla sättet att tänka och ens egna fördomar som arbetsgivare och beställare. Det kan tyckas självklart, men det är lätt att omedvetet styras av normer, fördomar och magkänsla.

Istället är det viktigt att fundera på vad som är kärnan i rollen och skala bort det oviktiga. Ta exempelvis en titt på ditt befintliga team: var det så att alla kunde allt när det började? Eller går det att lära sig under tiden om man i gengäld har rätt egenskaper för att ge utmärkt kundservice och har en hög inlärningsförmåga?

”Leta efter den som har störst potential att utföra bäst jobb hos dig – men det kräver att du ser bortom CV:t. Det öppnar för nya talanger som har kompetenser och kvaliteter som företaget inte tidigare hittat när de rekryterat traditionellt.”

Mångfald bidrar till innovativa team

Så lyckas du med din IT-rekryteringTNG IT Digital är en av de som utmanar det gamla tänket genom att använda sig av kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, där bland annat arbetspsykologiska tester ingår. Testerna mäter exempelvis serviceorientering, stresstolerans och logisk förmåga.

Att inte bara titta på CV:et innebär att man får fram kandidater som sticker ut för att de inte har den mest väntade bakgrunden – men däremot den största potentialen att prestera bra. På köpet kommer mångfalden och med den en kundfokuserad IT-support som kan möta kunder på olika sätt.

Mångfald bland medarbetarna speglar kundgrupperna bättre. Det gör det lättare att möta kunderna och lösa deras ärende både snabbare och med högre kvalitet. Det händer också något i teamet när mångfalden kommer in. Och med mångfald menar jag olika åldrar, kön, bakgrund, men även förmåga att tänka utanför ramarna. En organisation där alla tänker lika är inte bra för innovationsförmågan.

3 tips för att skapa en kundfokuserad IT-support

  1. TÄNK CULTURE ADD FRAMFÖR CULTURE FIT

    Vad är egentligen relevant för tjänsten för att den sökande ska lyckas? Skala bort allt oviktigt tills du har kärnan i kompetensprofilen kvar. Utgå från att nya medarbetare ska bidra och tillföra något nytt till organisationen, istället för att bara passa in. Mångfald ger innovation, en ny tanke föder en annan och så vidare. Så försök undvika att rekrytera kopior av redan anställda. Det leder automatiskt till en större mångfald som speglar dina kunders sammansättning.

  2. SOCIAL FÖRMÅGA OCH SERVICEKÄNSLA ALLT VIKTIGARE

    Modern IT-support ställer andra krav än förr på medarbetare. Det kan vara lätt att stirra sig blind på teknisk kompetens, men de personliga egenskaper är minst lika viktiga för att kunna göra ett bra jobb. Missa inte att väga in egenskaper så som serviceförmåga, stresstålighet, samarbetsförmåga, självständighet, förmåga att lära sig snabbt utifrån den kompetensprofil du söker. Är det exempelvis en supportroll som handlar om att hantera många ärenden samtidigt är det viktigt att testa simultankapacitet. Kommer det in ärenden på telefon och mail är den verbala förmågan viktig. Och vid komplexare roller är det utslagsgivande med logiska test på en avancerad nivå.

  3. KANDIDATEN ÄR KUND

    Vilken bild skickar du ut som arbetsgivare? Dagens jobbsökare ställer krav. De jämför löner, chefer, förmåner, kultur och hur mångfalden på företagen ser ut. Kandidater ser sig mindre som jobbsökare och mer som konsumenter som ska shoppa ett jobb. Det går inte att luta sig tillbaka som arbetsgivare och tänka att de kompetenta kandidaterna kommer till dig automatiskt. Det är viktigare än någonsin att du vårdar ditt arbetsgivarmärke för att attrahera starka kandidater. Då blir de än mer intresserade av att söka lediga jobb via dig. Kandidaten är idag den nya kunden.

Vill du veta mer hur vi på TNG IT Digital kan hjälpa dig med rekrytering av IT-supportpersonal? Och hur vi lyfter fram ditt varumärke på rätt sätt när vi hjälper dig rekrytera? Hör av dig nedan!

Ja, jag vill veta mer om rekrytering till en kundfokuserad IT-support!