TNG

Rekryterar du fördomsfritt?

Hindrar fördomar dig att hitta den bästa kompetensen?

Forskningen visar att rekryterares omedvetna fördomar påverkar rekryteringsprocessen i stor utsträckning. Risken är att vi missar mycket värdefull kompetens när vi inte är medvetna om de konventioner som styr våra beslut.

Paula Lejonkula från Praktikum utbildar och inspirerar oss på TNG i vårt arbete att leva enligt vår vision ”att se bortom fördomar”. Som erfaren jurist från bland annat Diskrimineringsombudsmannen utbildar hon oss i att tänka rätt för att hitta den bästa kompetensen för våra kunder.

Paulas bästa tips till dig som ska rekrytera personal

Hur mycket diskriminering tror du att det sker på den svenska arbetsmarknaden i rekryteringssammanhang, vad är den vanligaste diskrimineringsorsaken?

Ny forskning pekar tydligt på att diskriminering sker vid rekrytering på den svenska arbetsmarknaden. Rekryterares omedvetna fördomar påverkar rekryteringsprocessen i stor utsträckning. Forskningen är ännu i sin linda och vi vet ännu inte exakt i vilken utsträckning och hur de diskriminerande processerna ser ut. När det gäller olika diskrimineringsgrunder är det svårt att säga något säkert eftersom vissa grunder är mer utforskade än andra.

Vad är dina bästa tips till chefer som ska rekrytera personal?

  •  Använd professionell hjälp vid rekrytering.
  • Utgå från en strukturerad rekryteringsprocess. Och håll dig till den.
  • Var uppmärksam på vad du fattar beslut på. Kan det vara så att en känsla har styrt ditt beslut, en känsla som egentligen inte är relevant för situationen? Det här är en kärnfråga för de flesta organisationer idag då många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. När vi nu konkurrerar globalt om arbetskraft är det extra viktigt att det verkligen är kompetensen vi ser och inte baserar våra beslut på andra grunder.

Så här säger Paula själv om TNGs a ambition och vision att de vill rekrytera fördomsfritt:
– Jag är imponerad över att TNG är så tydliga i sitt budskap och sticker ut hakan i så viktiga frågor som handlar om fördomsfri rekrytering. Det är också en ambition och vision som känns genuin och framprocessad av egna erfarenheter. Den visar också på en insikt om vilka konsekvenser det kan få om man avstår från att utvecklas i en mer fördomsfri inriktning.

Vad tror du att TNG:s utmaning är?

– En intern utmaning är att behålla den goda samtalskultur som jag upplever finns hos TNG, det är en förutsättning för att bygga upp den gemensamma kunskapsbasen. En annan utmaning är att stå för sina budskap även under extern påtryckning.”

Paula Lejonkula är jurist med drygt 10 års erfarenhet av arbete med diskriminering, jämlikhet och fördomar. Hos Diskrimineringsombudsmannen, som utredare, projektledare och enhetschef, har hon granskat arbetsgivares och utbildningsanordnares förebyggande arbete enligt kraven i diskrimineringslagen, så kallade aktiva åtgärder.