TNG
Så kan du som chef attrahera ingenjörer och tech-kandidater! Statistik från TNG:s kandidatundersökning 2019

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Vad tech-kandidater vill ha från dig som chef

6 tips: Så attraherar du ingenjörer!

Det talas idag allt mer om kompetensbrist inom teknikbranschen till följd av industri 4.0, med ökande digitalisering, automatisering och robotisering. Och företag lägger allt mer tid på att rekrytera och attrahera ingenjörer och annan teknisk personal. Samtidigt visar ny statistik att 91 % av jobbsökare inom teknikbranschen upplever frustration när de söker jobb. Varför?

TNG har kartlagt vilka krav och förväntningar jobbsökare har vid rekrytering. Siffrorna indikerar att många upplever brister i chefers agerande i samband med rekrytering. Allt från bristfällig återkoppling till att man inte känner sig sedd och lyssnad på under anställningsintervjun. 

Undersökningen visar att en majoritet, 80 %, bland tech-jobbsökarna är redo att frångå den traditionella processen och istället söka jobb kompetensbaserat och fördomsfritt. Något som idag, tack vare digitala lösningar och verktyg i allt högre utsträckning är möjligt. Samtidigt finns det, av svaren från de 1 500 anonyma jobbsökare att döma, mycket övrigt att önska. Framför allt när det kommer till chefers förmåga att leverera den kandidatupplevelse som tekniker och ingenjörer idag förväntar sig.

Så vad kan du som chef göra för att attrahera ingenjörer och andra tech-kandidater och skapa bästa möjliga upplevelse av att söka jobb hos er? Här listar vi ingenjörernas 6 främsta krav och förväntningar

1. Prioritera din rekrytering om du ska attrahera ingenjörer

Olika synsätt på tid vid rekrytering

91 % tycker att rekryteringsprocesser tar för lång tid. Ofta är det långsam återkoppling som är problemet. 68 % tycker att det tar för lång tid att få veta ifall ens ansökan är aktuell. Och 60 % anser att det tar för lång tid mellan inskickad ansökan och första personliga kontakt. Så tänk på att vara snabb på bollen så att inte jobbsökarna hinner tappa intresset – och i värsta fall gå till er närmaste konkurrent. 

Tyvärr upplever 50 % att rekryterande chef inte varit påläst om deras CV under intervjun. Och 47 % har varit med om att chefen hellre pratat om sig själv och företaget än ställt frågor. Så se till att göra din läxa, både före och under intervjun!

2. Rättvis och objektiv ansökan

80 % uppger att de gärna söker jobb där deras och alla andras ansökningar hanteras fördomsfritt och objektivt. Det handlar bland annat om att kunna erbjuda en ansökningsprocess där jobbsökare så långt som möjligt kan vara anonyma, inte behöver skicka med sitt foto eller svara på frågor om sin ålder. Allt för att undvika att den som tar emot ansökan påverkas av fördomar och väljer bort någon på felaktiga och diskriminerande grunder. Något som 56 % svarat att de misstänker sig ha råkat ut för. 

3. Var transparent och vänta inte med att ge avslag

75 % vill veta direkt ifall de inte är aktuella för ett jobb de sökt. Så tänk på att ett kort men vänligt ”nej tack” inte tar dig många minuter, men kan betyda mycket för en jobbsökare som sannolikt lagt ner både tid och möda på sin ansökan. Kandidaten kommer sannolikt båda uppskatta och minnas ditt professionella bemötande. Och vem vet, kanske passar personen perfekt för nästa tjänst som blir ledig hos er?

Hela 67 % vill ha insyn i allt som sker i processen och hanteringen av deras ansökan. Om ansökan är läst, när det är dags för intervju, avslag… Så tänk på att hellre informera för mycket än för lite!

4. Presentera teamet och lyft förmåner, lön och utvecklingsmöjligheter

Att presentera övriga medarbetare och lönevillkor gör ingenjörerna nöjda. 67 % svarar att de vill att du som chef under anställningsintervjun berättar om teamet och vilka som kommer vara ens närmaste kollegor i tjänsten.

45 % vill att du berättar om vilka utvecklingsmöjligheter som finns i den aktuella rollen. 41 % vill höra om anställningsförmåner och 36 % vill att du informerar om vilken lön de kan räkna med. Så se till att du är förberedd och kan ge svar på dessa frågor.

5. Inkluderande företagskultur

Söker du någon som ska passa in i teamet eller kanske likna den där stjärnan som tyvärr valde att gå vidare? Då bör du tänka om. 45 % av respondenterna vill bli anställda för att de kan bidra med något nytt till rådande företagskultur. Och 14 % tycker det är fel att basera en tillsättning på företagskultur överhuvudtaget. Vidare uppger 26 % att de inte sökt ett jobb för att det inte tror att de kommer passa in i den beskrivna företagskulturen.

Därmed finns det anledning att se över språket i platsannonsen som att långsiktigt arbeta för en inkluderande företagskultur där olikheter och kognitiv mångfald uppskattas.

6. Hittat rätt? Glöm inte att förbereda onboarding!

När du som chef nu lyckats attrahera ingenjörer och fått dem att signa på anställningskontraktet, är det viktigt att visa upp sitt ledarskap från dag ett. 98 % av jobbsökarna förväntar sig att du som chef har en tydlig plan för onboarding.

Hur du som nyanställd blir bemött första dagen på jobbet kan nämligen vara avgörande för hur man trivs resten av tiden– och här ligger stor del av ansvaret på dig som chef. Vi har listat vad jobbsökare förväntar sig första tiden på sitt nya jobb.

Hinner du inte med din ingenjörsrekrytering? Då kan våra specialister på TNG Tech hjälpa dig att rekrytera och attrahera ingenjörer eller diskutera vår interim- och konsultuthyrning.

Rekommenderat för dig