TNG
Quiet hiring är nästa globala rekryteringstrend efter quiet quitting. Men det är inte den enda quiet-trenden det snackar om just nu. TNG reder ut begreppen!

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Quiet hiring – nästa globala trend efter quiet quitting

Så förändrar quiet-trenderna arbetsmarknaden världen över

Quiet quitting, quiet firing, quiet promotion, quiet thriving… Ja, quiet-trenderna har minst sagt dominerat trendspaningarna inom karriär och arbetsliv det senaste året. Nu spås dessutom quiet hiring bli nästa stora buzzword 2023. Men vad handlar egentligen dessa quiet-trender om? TNG reder ut begreppen!

I juli 2022 lägger ingenjören Zaid Khan från New York ut en video på TikTok där han lyfter fenomenet quiet quitting och sina tankar kring det. Videon blir snabbt viral via hashtags som #quietquitting #quitting och #quieting – och resten är historia.

Men vad menas egentligen med quiet quitting? Jo, i grund och botten handlar det om ett ställningstagande kring hur mycket tid och kraft jobbet egentligen får ta kontra andra värden i livet såsom familj och intressen. Alltså inte om att personen i fråga vill sluta på sitt jobb, som namnet antyder.

I USA talar man om att quiet quitters ”are not going above and beyond at work”. Man gör det som arbetet kräver – men inte mer. Rent konkret kan det handla om att inte ta på sig extra projekt eller arbetsuppgifter, att hålla på sina arbetstider och inte svara på chefens mejl efter arbetstid.

Lågkonjunktur banar väg för quiet hiring

Quiet hiring spås bli en av årets stora trender inom karriär och arbetsliv 2023.

Fenomenet är såklart omdebatterat. Inte minst eftersom aktuell data från USA vittnar om rekordstora ras när det kommer till produktivitet och engagemang bland arbetstagarna i landet.

Samtidigt pekade experter redan i höstas på att trenden snabbt kan mattas av om spelplanen på arbetsmarknaden förändras.

Är det kanske det som händer nu med stigande inflation och en lågkonjunktur som kommer allt närmare?

2023 är det nämligen quiet hiring som är trenden no 1 på allas läppar. Vi talar alltså om arbetsgivarnas svar på quiet quitting, som växer sig starkare i en tid när många företag tvingas dra ner på takten och bromsa sina nyrekryteringar.

– Jag skulle inte säga att quiet hiring är ett helt nytt begrepp. Däremot har det inte använts lika flitigt när det under lång tid varit kandidaternas marknad i många branscher, säger Anna Nydahl, regionchef på TNG.  

Quiet hiring handlar om att lyfta interna talanger

Quiet hiring möjliggör att interna talanger får chans att klättra på karriärstegen.

Quiet hiring beskriver en strategi som ett företag använder sig av för att fylla vakanta tjänster – utan att behöva rekrytera in ny personal. Det handlar om att ta till vara på all kompetens som finns internt och ge personer som visar framfötterna chans att klättra i karriären och få utökade ansvarsområden.

För att lyckas med quiet hiring behöver företag identifiera sina interna ”talanger”. Personer med rätt potential och drivkrafter, som genom kompetensutveckling kan axla en ny roll.

– Den här trenden kan bli ett bakslag för quiet quitters, som riskerar att inte få gå vidare i sina karriärer i lika stor omfattning som andra. Eftersom quiet hiring fokuserar på medarbetare som visar stort engagemang och gör det lilla extra, säger Anna Nydahl.

Vad är quiet firing?

Men även om quiet quitting och quiet hiring får flest träffar på Google har även andra quiet-trender snurrat runt det senaste halvåret. Quiet firing är ett exempel. Ett begrepp som beskriver en situation där chefer medvetet ”smygavskedar” anställda genom att till exempel degradera dem, ge dem tråkigare arbetsuppgifter eller rent av ägna sig åt vuxenmobbning. Allt för att medarbetaren själv ska börja leta nya jobb och i slutändan säga upp sig på eget bevåg. Fenomenet har spridit sig både i USA och Storbritannien och även lyfts i svenska medier.

En artikel från Fast company kopplar ihop quiet firing med att hybridarbete blivit vanligare. Varför? För att det ökar risken att vissa anställda inte får samma uppmärksamhet av sin chef som andra. Samma artikel hävdar också att quite firing är en konsekvens av dåligt ledarskap. Att dåliga chefer av okunskap räknar bort medarbetare som inte presterar som förväntat. I stället för att ge dem rätt coachning och feedback för att lyckas.

Utbredd problematik med quiet promotion

Undersökningar visar att problematiken med quiet promotions kan vara utbredd.

Ett fjärde quiet-begrepp är quiet promotion. Fenomenet handlar om att anställda får nya ansvarsområden och arbetsuppgifter – utan att varken kompenseras i lönekuvertet eller genom en ny titel. Fenomenet kan till exempel uppstå när en teamkollega går på föräldraledighet eller när någon säger upp sig och ingen ersättare finns.

En enkät från Jobsage, med svar från över 1 000 anställda i USA, visar att problemet kan vara utbrett. 78 % svarar att de någon gång varit med om att få fler arbetsuppgifter – utan kompensation. Av dessa hade 67 % tagit över arbetsuppgifter från en kollega som slutat. 57 % uppgav därtill att de känt sig manipulerade och utnyttjade när deras arbetsgivare bad dem göra mer utöver sina ordinarie arbetsuppgifter.

Quiet thriving – en positiv quiet-trend

Sist men inte minst vill vi lyfta en quiet-trend av en mer positiv och optimistisk karaktär. Nämligen quiet thriving. Denna trend handlar om att hitta en ny mening med jobbet för att trivas och må bra.

Så här beskriver psykoterapeuten Lesley Alderman det nya buzzordet i Washington Post:

If you’re frustrated at work — and who isn’t some of the time — quiet quitting, where you essentially disengage and do the bare minimum,is not the only answer. You can also try “quiet thriving,” which involves taking specific actions and making mental shifts that help you to feel more engaged on the job.

Några av framgångsfaktorerna som nämns i artikeln för att lyckas med quiet thriving handlar om att hitta sitt ”why” på jobbet, identifiera ett område som man kan brinna för lite extra, hitta en BFF på jobbet och satsa på att ha roliga pauser på sin arbetsplats.

Visst är det intressant med trendspaningar inom karriär och rekrytering! Det tycker vi på TNG också. På vår blogg TNG Insights och i vårt nyhetsbrev lyfter vi regelbundet spännande research inom området. Och psst! Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver rekrytera eller hyra in personal framöver!

Rekrytera och hyr konsulter med TNG!

Rekommenderat för dig