TNG
Bild med hand som drar ut ett träblock från ett pussel av block som illustrerar rekryteringstrenden block chains, som TNG tar upp i sin årliga trendspaning 2018.

Lästid: 3 minuter

Kandidaten tar makten över sitt CV med block chains

En trend i sin linda

I åratal har det talats om att block chains – eller blockkedjor på svenska – kommer att revolutionera världen. Det publika genomslaget på bred front har dröjt, men nu börjar det röra på sig – även inom rekrytering och jobbsök. Med block chains så tar jobbsökare makten över sina egna personuppgifter och CV.  

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2018.

Om GDPR och kandidaternas rätt att veta hur deras data används är på allas läppar i år, så kan man nog säga att block chains är GDPR på steroider. Här handlar det inte längre om en rätt – utan ett ägandeskap – av sina egna personuppgifter. Personuppgifter som dessutom är – för att använda ett gammalt uttryck – ”validerade” på olika sätt, vilket innebär att en arbetsgivare till exempel inte behöver kolla upp äktheten i en kandidats CV. Med block chain tar kandidaten helt makten över sina personuppgifter genom hela sin karriär.

Delar värden och data 

Blockkedjor omsätter enligt analysbolaget Radar Ecosystem redan idag runt en miljard i Sverige och tillväxten spås ligga på 65 procent de närmaste åren.

Blockkedjan är kanske mest känd som själva motorn i Bitcoin och andra kryptovalutor. Det är en slags öppen loggbok som gör det möjligt att skicka eller dela värden mellan personer med full säkerhet i realtid, utan att en tredje part måste säkerställa eller godkänna transaktionens giltighet. Man kan också säga ett det är en mängd digitala transaktioner som lagras i olika block på mängder med olika datorer utan att någon part äger lagringen.

Varje block verifieras av en annan part om och om igen – precis som våra gamla skolbetyg – för att försäkra sig om att informationen är äkta. De som verifierar kan vara ett universitet, tidigare arbetsgivare eller testleverantörer.

När tilliten kan garanteras utan att man behöver träffas fysiskt och utan att en tredje part måste godkänna transaktioner eller värden uppstår nya, aldrig tidigare skådade möjligheter. Enligt de mest utopiskt lagda skulle det kunna medföra att behovet av mellanhänder i praktiken försvinner.

Blockkedjor och rekrytering

Inom rekrytering finns det många områden där blockkedjan kan få en naturlig plats. Det som är mest relevant för tillfället är så kallade blockkedje-CV:n, eller varför inte kalla det för crypto-CV:n. De kommer att effektivisera jobbsökandet eftersom alla kandidater kommer att äga sin egen karriärprofil när de söker jobb. CV:et uppdateras löpande med fakta från tidigare arbetsgivare, universitet och så vidare. Via blockkedjetekniken garanteras sanningshalten.

Ett företag som arbetar just med CV:n och blockkedjor är startup-företaget APPIIh. Tillsammans med jobbsajten Technojobs har de lanserat blockkedje-CV:n. Enligt egna uppgifter är de först ut i världen med detta. Dessa krypto-CV:n gör att information från rekryterare, potentiella arbetsgivare och andra parter i kandidatens CV är verifierade i realtid. Flera ledande universitet utvecklar också lösningar där tidigare elevers betyg ska verifieras och lagras automatiskt på en blockkedja.

Block chain - ny trend inom rekrytering och jobbsökande

Den direkta följden blir att arbetsgivare framöver kan snabba upp sina rekryteringsprocesser eftersom de direkt vid ansökan får tillgång till kandidatens tidigare testresultat, arbetsgivare, universitetsbetyg, referenser och lönehistorik.

Möjlighet att kapitalisera

För kandidaterna själva finns flera fördelar. De äger sin kompletta karriärprofil och kan vara säkra på att de söker jobb och konkurrerar på lika villkor när det inte går att förvanska sin bakgrund eller erfarenhet.

Kandidater skulle också kunna kapitalisera på sina CV:n och få ännu mer makt i rekryteringsprocessen. Tänk dig en värld där arbetsgivare betalar kandidater för rätten att ladda ner deras CV eller kontakta dem, istället för en mellanhand som LinkedIn eller Monster. Kandidater med bra CV:n skulle kunna få ersättning i kryptovaluta (kanske bitcoin i mikrobetalningar) när de kontaktas. Arbetsgivare, som redan betalar för att få tillgång till CV:n, gör det då istället direkt till kandidaten. Tala om att kommersialisera jobbsökandet och sätta makten i händerna på de som söker jobb.

GDPR kolliderar med block chains

Så hur kommer GDPR, det nya dataskyddsdirektivet, in i blockkedjor? Faktum är att det är mycket i GDPR som står i direkt konflikt med blockkedjorna. Blockkedjorna handlar inte längre om en rätt, utan ett ägandeskap av sina egna personuppgifter. Ett exempel där GDPR och blockkedjetekniken krockar är att enligt den nya lagen har privatpersoner rätten att bli glömda. Med andra ord raderade ur system som inte är offentliga. Hur gör man det i en blockkedja där det inte är möjligt att radera uppgifter? Det är bara ett exempel av många.

Så även om Blockchain är årets buzzword – det nya svarta – så är utvecklingen i sin linda ännu. Det publika genombrottet och de riktigt breda tillämpningarna ligger runt hörnet. Men var så säkra, det kommer.

Vill du veta mera om block chains inom rekrytering och ta del av våra källor? Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att rekrytera snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens?

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Vi sätter kompetensen främst och ser bortom de sökandes ålder, bakgrund, etnicitet, sexuella läggning, kön och namn. Det gör att vi hittar kandidater som andra har valt bort på felaktiga grunder.

Vår talangpool är därför större och bredare och vi har fler kompetenser att matcha mot ditt företags behov. Det innebär också att vi snabbare kan tillsätta uppdrag och hitta rätt medarbetare till ditt företag.

Visa mig hur ni rekryterar fördomsfritt!

Rekommenderat för dig