TNG
Rekrytera säljare 2021 – experternas bästa tips Hero

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Rekrytera säljare – rekryteringsexperternas bästa tips

Nya köpbeteenden ställer nya krav vid säljrekrytering

Hur har digitaliseringen förändrat kraven på säljare vid rekrytering? Vilka är de viktigaste säljkompetenserna för att möta den nya tekniken och köpbeteenden? Några av våra specialister inom  säljrekrytering bjuder på konkreta tips för dig som ska rekrytera säljare!

De senaste åren har varit ett minst sagt varit omskakande. Våra liv har förändrats på många sätt, både privat och yrkesmässigt. Inte minst har digitaliseringen accelererat rejält, vilket tvingat många företag att ställa om för att hitta nya affärsmöjligheter. Och när de nu tar sats mot ett år i det ”nya normala” med tillväxt och nya möjligheter, ökar också efterfrågan på säljare.

Tittar man på vilka säljtrender som är viktiga vid rekrytering av säljare är det tydligt att framtidens säljare är de som omfamnar automatisering och förändring. Samtidigt som de har förmåga att skapa tillit och förståelse i de digitala kanaler som allt mer ersatt det personliga mötet.

Men vad säger de rekryterare som just nu har kontakt med företag landet över som ska rekrytera säljare? Vi har frågat dem direkt!

Hur tror du att digitaliseringen förändrat vad man efterfrågar hos en säljare vid rekrytering?

Lovisa Wang-Larsen, Affärsansvarig rekryterare TNG Syd -  tips hur du kan rekrytera säljare

Lovisa Wang-Larsen, rekryteringskonsult och konsultansvarig, TNG Syd

Lovisa: Mer fokus på det administrativa och digitala och även hur man kan presentera sig själv, produkter och tjänster digitalt. Vi ser en ökad efterfrågan på säljare som kan jobba digitalt och bistå marknadsavdelningar med digitalt material och utskick för att jobba mer med prospektering. Vilket också medför högre krav på struktur vad gäller att preppa CRM-systemet med material och kontakter.

Martin: Våra kunder efterfrågar en mer digital mognad hos kandidaterna. När det blir fler avbokade möten och mässor som ställs in blir det viktigare att hålla en hög aktivitet. Säljaren får ett tydligare fokus på det interna arbetet, snarare än att vara ute på fältet som tidigare.

Cilla: Att en säljare redan kan ett visst affärssystem kan vara en extra fördel och något kunden prioriterar i urvalet av kandidater. Detta eftersom onboardning av nyanställda kan vara mer komplext i dessa tider, då många jobbar hemifrån. Kan säljaren redan affärssystemet blir det enklare för kunden att snabbt ha en startklar säljare på plats.

Vi ser nu också en trend att företag prioriterar att rekrytera säljare. Varför?

Jenny Andreasson, Affärsansvarig rekryterare TNG Syd

Jenny Andreasson, rekryteringskonsult och konsultansvarig, TNG Syd

Jenny: Många företag ser att det fortsatt finns möjligheter och behov hos deras kunder, även om man ibland behöver vara innovativ i sina arbetssätt. När det gäller branscher med längre projektcykler behöver man tänka långsiktigt och fortsätta bygga och underhålla relationer. Hos många företag ser vi en tilltro till framtiden.

Martin: Det flesta kunder ser över sina marknadsandelar och sin egen organisation just nu. De planerar för året som kommer, och då ligger tillväxt och nya försäljningsåtgärder högt upp på prioriteringslistan. Jag tror det är smart att satsa just nu för sedan är det för sent, då hinner ens konkurrenter springa om en.

Cilla: Företagen prioriterar att få in affärer och kunder eftersom det ju är deras ”levebröd”, utan vilka allt stannar av. Och i dessa tider behöver man kanske jaga affären mer än annars.

Lovisa: För att man ska ligga långt fram i bearbetningen när marknaden svänger.

Vad är ditt främsta tips när man rekryterar säljare idag?

Martin Andersson, Affärsansvarig rekryterare TNG Väst - tipsar hur du kan rekrytera säljare

Martin Andersson, rekryteringskonsult och konsultansvarig, TNG Väst

Jenny: Många säljroller handlar idag om komplex lösningsförsäljning, där man behöver vara en rådgivare och samarbeta långsiktigt och nära sin kund. Det ställer andra krav på de personliga kompetenserna som blir avgörande i en rekrytering. Vi ser även att säljrollen idag blir mer teknisk i många branscher. Därmed blir intresset för teknik samt viljan och förmågan att lösa problem och lära nytt viktig för att lyckas och trivas i sin roll.

Att utöver kunskap, erfarenhet, personlighet och motivation även undersöka (läs testa) problemlösningsförmåga redan tidigt i rekryteringsprocessen kan vara ett bra sätt att få en bättre bild av hur kandidaten kan förmodas trivas och bli framgångsrik i rollen.

Cilla Lennér, Affärsansvarig rekryterare TNG Stockholm

Cilla Lennér, rekryteringskonsult och konsultansvarig, TNG Stockholm

Martin: De egenskaper som var viktiga innan pandemin kanske inte är lika viktiga längre. Så omvärdera er kravprofil och anpassa den till verksamheten. Se även över verksamheten och hur ert säljarbete ser ut, nu och framöver. Vilka digitala verktyg använder ni för att kommunicera med era kunder? Hur fungerar de?

Cilla: Att tänka på att säljaren behöver ha en ”egen motor”, ett eget driv som gör att hen under även tuffare omständigheter inte tappar motivationen. Jag tror det är viktigt att få in någon som är beredd att tänka och göra nytt, som kan anpassa sitt sälj och inte vara låst i gamla tankesätt och mönster.

Martin: Jag tror också att mycket av det som uppkommer och testas inom säljyrket idag kanske blir bestående även efter pandemin. Med andra ord utvecklas säljyrket och processerna kring att upprätta en kunddialog på ett mycket positivt sätt just nu.

Rekrytera eller hyr säljare - snabbt och fördomsfritt

Rekrytera eller hyr säljare som levererar – snabbt och fördomsfritt.

På TNG har vi lång erfarenhet av rekrytering, bemanning och konsultuthyrning inom försäljning i hela Sverige. Nyligen har vi bland annat rekryterat roller som B2B-säljare, innesäljare, utesäljare, account manager, KAM, försäljningschef och fältsäljare.

Genom objektiva kandidaturval och våra fördomsfria och datadrivna rekryteringsupplevelse lyckas vi effektivt identifiera de säljare som har störst potential att lyckas – idag och imorgon.

Rekrytera säljare idag!

Rekommenderat för dig