TNG
Hyra av ekonomiassistent ledde till rekrytering hos Värmevärden via TNG

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Hyruppdraget med Sara slutade i en lyckad rekrytering

Success story mellan Värmevärden och TNG

När en av medarbetarna på ekonomiavdelningen skulle få en ny roll behövde Värmevärden en ny ekonomiassistent. Valet föll på att hyra in först, något som senare blev till en anställning eftersom konsulten Sara var en perfekt match. Vi fick en pratstund med Maria Jonsson, HR-ansvarig på Värmevärden, om fördelarna med att hyra först.

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler. De finns i tio kommuner i Mellansverige och har drygt 90 anställda. Mer än 85 procent av fjärrvärmen från Värmevärden är förnyelsebar och företagets hållbarhetstänk stannar inte bara vid jordens resurser. De vill också vara en modern arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsklimat bland annat genom arbetstidsförkortning, resultatbonus och friskvårdstid.

Maria Jonsson arbetar i Örebro och sköter allt som har med HR att göra på Värmevärden. Hon tycker inte att det råder någon brist på kandidater till tjänster inom ekonomi, men det är viktigt att det blir rätt kandidat som kan bidra till verksamheten.

Vad ser du för utmaning med att rekrytera inom ekonomi?

– Utmaningen är att vara tydlig med vad jobbet innebär. Vad vi förväntar oss och hur arbetsuppgifterna kommer att se ut. Vi är ett relativt litet bolag med platt organisation och en mindre ekonomiavdelning så rollerna förändras hela tiden. Det kräver att medarbetarna är förändringsbenägna.

 Värmevärden både rekryterar och hyr in medarbetare via TNG. Att Maria den här gången valde att hyra in en ekonomiassistent berodde främst på mångsidigheten som bemanning innebär.

– Vi visste att vi behövde en ekonomiassistent med junior profil, men det var en roll som vi hade plockat ihop på pappret i samband med en omorganisation på avdelningen. Exakt hur tjänsten skulle se ut, innehåll och omfattning var vi lite osäkra på. Vi visste heller inte hur långvarigt behovet skulle vara.

Hur är det att ta in hyrd personal i teamet?

– Det styrs nog mycket av vilken företagskultur man har. Hos oss gör vi ingen skillnad. Vi är så pass få så här blir man en del av företaget oavsett anställningsform. På större företag kan det säkert lättare bli att konsulterna sitter tillsammans i ett hörn. Vi har ju också hyrt in personal under arbetstoppar, så att vi är ganska vana.

I TNG:s rekryteringsmetoder ingår det att testa olika personers förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter. För det här uppdraget fanns det inga krav på att introduktionstiden behövde vara kortare än vanligt, men Maria ser annars en kort introduktion som en stor fördel med bemanning. Den här gången var det viktigare att snabbt få ett antal relevanta kandidater att välja mellan, något som Maria tycker TNG är skickliga på. Samarbetet mellan Värmevärden och TNG sträcker sig långt tillbaka i tiden.

– Det säger ju mycket att vi återkommer till TNG gång på gång. Oavsett om det gäller att hyra in personal eller rekrytering hittar de starka kandidater som gör ett bra jobb, trivs hos oss och blir uppskattade medarbetare.

Personaluthyrning ger valmöjligheter

På Värmevärden visade sig behovet av en ekonomiassistent vara långvarigt. Och dessutom uppstod ömsesidigt tycke mellan kandidaten Sara och företaget.

– Efter sex månader hade bilden klarnat över hur tjänsten skulle se ut och då var vi redo att erbjuda Sara en tillsvidareanställning. Hon passade perfekt för rollen, samtidigt som hon hade fått en bra bild av oss som arbetsgivare och arbetsuppgifterna. Tryggt för båda parter, säger Maria.

Att hyra in personal har många fördelar tycker hon. Möjligheten för arbetsgivare och kandidat att se hur de trivs ihop, samtidigt som man slipper arbetsgivaransvaret är speciellt värdefull. Det minskar risken för felrekryteringar, vilket är positivt för båda parter.

– Vi vet ju sedan tidigare att TNG kan rekrytera, men om det är något som trots allt inte fungerar går det att göra förändringar. Vi kan prova oss fram kring våra behov: hur många timmar behövs, vad som ska ingå i tjänsten och justera allt eftersom.

Finns det något som du tycker sticker ut i samarbetet med TNG?

– Ja, det här med att rekrytera fördomsfritt och hållbart, liksom att processen är så strukturerad. Det blir en trovärdighet, jag känner mig trygg i att de har tittat på rätt saker som är avgörande för att lyckas i tjänsten. Sen hjälper det att det går fort att få kandidater på mitt bord också, skrattar Maria Jonsson, HR-ansvarig på Värmevärden.

Tre tips till dig som funderar på att hyra personal

  1. Börja med att titta på hur långvarigt ditt personalbehov är. Ser du ett behov som är permanent eller som varar över en överskådlig tid kan det vara en bättre idé att rekrytera. I de flesta fall blir inhyrning det mest ekonomiska på kort sikt, medan rekrytering blir mer kostnadseffektivt långsiktigt.
  2. Välj ett bemanningsföretag som tar bemanning lika seriöst som rekrytering. Idag har företag inte råd att förlora bra medarbetare även om tanken från början var ett bemanningsuppdrag. Urvalsmetoden vid personaluthyrning ska vara lika noggrann och skräddarsydd som för rekrytering – utan att det försenar processen.
  3. Bemanning passar extra bra när du vill utmana företagets status quo och gå emot normen. Det kan handla om att hyra in någon utan branscherfarenhet, eller någon som är väldigt erfaren som kan addera värde till organisationen som man inte tidigare varit van vid. Hyr då in först och låt både dig och den nyanställda känna på varandra under en inhyrningsperiod.
Hyra ekonomiassistent? TNG hjäper dig med din bemanning snabbt, enkelt och fördomsfritt

Hyra ekonomiassistent? Vi hjälper dig snabbt, enkelt och flexibelt.

Behöver du också hyra in en ekonomiassistent, exempelvis vid bokslut, sjukfrånvaro eller arbetstoppar? På TNG har vi lång erfarenhet av att hjälpa företag inom alla branscher med bemanning och konsultuthyrning av ekonomiassistenter. Det gör att du som kund snabbt får en kvalitetssäkrad ekonomiassistent på plats.

Tillsammans fokuserar ni på det dagliga arbetet, samtidigt som vi sköter all administration. Du kommer märka skillnaden.

Hyr ekonomiassistent idag!

Rekommenderat för dig