TNG
TNG firar Diversity Month 2023 – tipsar om mångfald och inkludering

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

TNG firar Diversity Month 2023 – tipsar om mångfald och inkludering

Så kan vi bygga broar med mångfald

Under maj månad firas European Diversity Month – ett initiativ från EU-kommissionen för att uppmärksamma vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatser. Årets tema är ”bygga broar” och självklart deltar vi på TNG. Häng med!

Under den europeiska mångfaldsmånaden riktas strålkastarljuset runt om i EU mot vikten av mångfald och inkludering. På arbetsmarknaden såväl som samhället i stort. Firandet sker genom att organisationer anordnar evenemang och aktiviteter för att uppmärksamma, utbilda och inspirera kring ämnet.

Årets tema handlar om att uppmuntra organisationer att ”bygga broar” med mångfald. Till sina anställda, affärspartner, leverantörer och den bredare allmänheten. Arrangörerna vill uppmana organisationer att ta en titt på hur det ser ut hos dem och undersöka om deras policyer för mångfald, inkludering och tillhörighet fungerar och uppfyller sina mål.

På TNG deltar vi under #EUDiversityMonth genom att dela med oss av tips från våra egna medarbetare kring hur det är möjligt att främja inkluderande arbetsplatser och bygga broar genom mångfald vid rekrytering.

Helena Dalli, EU-kommisionär om varför alla organisationer bör vara med och ta ställning för mångfald.

Källa: Europeiska mångfaldsmånaden 2023

Jobbsökare efterfrågar mångfald

På TNG har vi under många år lyft fram affärsfördelarna med mångfald och inkludering. Att mångfald idag bör vara en självklar del alla företags affärsstrategi råder ingen tvekan om. För att det helt enkelt är lönsamt. Det kan den ena vetenskapliga rapporten efter den andra, svart på vitt, bevisa. Men att diskriminering ändå fortfarande sker på arbetsmarknaden är tydligt.

Exempelvis visar TNG:s senaste kandidatundersökning att upplevd diskriminering på arbetsmarknaden ökar. 2019 svarade 70 % av de tillfrågade jobbsökarna att de tror sig ha blivit bortvalda på felaktiga eller diskriminerande grunder i samband med rekrytering. 2023 hade motsvarande siffra ökat till 82 %. Ålder är den vanligaste orsaken till att man misstänker sig ha blivit bortvald. Men många tror sig även har blivit missgynnade på grund av kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, hälsa eller utseende.

Samtidigt är mångfald något som jobbsökarna själva efterfrågar. I en undersökning från Glassdoor säger 76 % att mångfald är en viktig faktor när de överväger ett jobb. En siffra som ligger i linje med TNG:s kandidatundersökning, där 85 % uppgav att de uppskattar att jobba i ett team med någon form av olikheter. Framför allt handlar det om att många (71 %) vill jobba i ett team där medarbetarna har olika åldrar. Även team med variation av kvinnor, män, personer och könsöverskridande identitet efterfrågas av 64 % av jobbsökarna.

Jobbsökare uppskattar att jobba i diversifierade teams. Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

Diversity Month – ett viktigt initiativ

Åsa Edman Källströmer, VD på TNG.

Enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, kan vi inte prata för mycket om värdet av mångfald och inkludering. Det handlar om att se människans fulla potential och se bortom fördomar. Och att vi alla – offentliga personer såväl som privata företag, ideella organisationer och städer – måste fortsätta samarbeta för ett mer jämlikt och inkluderande samhälle.

Efter många års arbete med fokus på fördomsfri rekrytering och konsultuthyrning vet hon att det går att göra skillnad. Allt för att företag och organisationer ska lyckas, inte minst för att det skapar mer innovation och högre lönsamhet.

– Vi tycker EU:s initiativ att fokusera på ämnet behövs för att öka medvetenheten om vikten av att skapa mångfald och inkludering. Vi vill därför stödja det här viktiga initiativet och tillsammans skapa en hållbar arbetsmarknad. 

Åsa Edman Källströmer, VD på TNG

För att följa med oss på TNG och ta del av tips och inspiration kring mångfald: Följ oss på InstagramFacebook och LinkedIn under hashtagen #EUDiversityMonth.

Utvalda lästips! Mer om mångfald från TNG

Diversity Month 2023: Mångfaldiga och inkluderande arbetsplatser är innovativa arbetsplatser. Källa: Europeiska kommissionen

Vad betyder egentligen ordet mångfald?
Ordet mångfald finns numera att läsa överallt. Alla företag med självaktning nämner ordet på sin hemsida. Men vad betyder det egentligen? Och hur tolkar vi på TNG begreppet?

Trend: Kulturell mångfald – Lost in Translation
Kulturell mångfald ökar innovationstakten och kreativiteten. Det gäller bara att undvika vanliga fallgropar. Lär dig mer här!

Trend: Kognitiv mångfald – oliktänkande ökar innovations- och beslutstakten
Kognitiv mångfald ökar innovation och lönsamhet. Därmed är det hög tid för chefer att utmana sina fördomar och rekrytera medarbetare som går mot strömmen!

Guide: Mångfaldsdata i rekrytering – vikten av att mäta mångfald
Vilken mångfaldsdata får man egentligen lov att samla in om jobbsökare och (framtida) medarbetare? Hur ska uppgifterna lagras? Och vad är bra KPI:er? Ta del av TNG:s heltäckande guide om mångfaldsdata i rekrytering!

TNG Unbiased Insights: Prenumerera på nyhetsbrev om fördomsfri rekrytering
Vill du ha de senaste trenderna inom HR, mångfald, inkluderande ledarskap och fördomsfri rekrytering direkt i din mejl? Då ska du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev, TNG Unbiased Insights!

Rekommenderat för dig