TNG
Distansutbildning i fördomsfri rekrytering på distans - TNG och Skaraborgs Samordningsförbund

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Succé för levande distansutbildning i fördomsfri rekrytering

Success story med  Samordningsförbundet Skaraborg

Är det möjligt att engagera nio skådespelare och 70 deltagare – i en helt digital distansutbildning? Ja, när covid-19 satte stopp för fysiska träffar fick Samordningsförbundet Skaraborg och TNG tänka om! Så heldagsutbildningen i fördomsfri rekrytering fick paketeras om totalt. Resultatet? Högre betyg från deltagarna än någonsin!

Det är tidig morgon den 17 november 2020. I Vara konserthus förbereder utbildningsteamet det sista inför den långa kursdagen. Det stora konferensrummet är förvandlat till en proffsig studio. Ljud och ljus är på plats.

I ett intilliggande rum sitter tre personer från Skaraborgs Samordningsförbund redo med sina laptops. Tekniken är under strikt bevakning och på scen i studion står Veronica Witte, projektledare för ESF-projektets Kick Off. Givetvis på coronasäkert avstånd från Anna Rydbacken, utbildningsansvarig på TNG.

På grund Folkhälsomyndighetens restriktioner är de inte många i lokalen. Men från sina hemmakontor, utspridda över hela regionen, börjar nu majoriteten av de 70 anmälda chefer och HR-anställda att dyka upp i det digitala rummet på Zoom. Det är dags för distansutbildning. Samtidigt kopplar nio skådespelare från Skara skolscen upp sig till samma mötesrum.

Med andra ord: det är dags att dra igång!

Satsning på inkludering och fördomsfri rekrytering

Men vi backar bandet lite. För hur hamnade vi egentligen här?

Allt började med att Samordningsförbundet Västra Skaraborg (numera Samordningsförbundet Skaraborg då ett samgående skett mellan tre förbund i Skaraborg) ville satsa på utbildningsinsatser för ökad inkludering och breddad rekrytering i regionen.

– Samordningsförbundet jobbar med individer som av någon orsak står utanför arbetsmarknaden, genom aktiviteter som ska stärka och göra dem mer rustade att ta ett jobb. Ur det arbetat har det i våra ledningsgrupper växt fram en önskan om att göra något för att rusta även mottagarsidan. Alltså chefer och HR.

Det berättar Veronica, projektledare för Kick Off på Samordningsförbundet Skaraborg och fortsätter:

veronica ansikte glad skaraborg

Veronica Witte, projektledare för ESF-projektets Kick Off

Det handlar om att öka inkludering och tolerans för olikheter samt att vidga förståelsen för att det hos varje individ, även om det kan behövas anpassningar, finns styrkor som arbetsgivare kan gynnas av. Om arbetsgivaren bara kan förmå att se dem.

Ambitionen resulterade i Kick Off – ett ESF-projekt finansiserat av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Sedan våren 2019 har projektet möjliggjort inspirationsföreläsningar, distansutbildning, workshops och chefsutbildningar till 500 personer inom såväl privat som offentlig verksamhet.

Styrde om till digital distansutbildning

Efter en upphandling, där TNG vann, inleddes kontakten med Anna Rydbacken om chefsutbildning i fördomsfri rekrytering:

– Tillsammans satte vi ramarna för den tredagarsutbildning vi upphandlat. Tre dagar är ganska mycket på ett ämne, men vi ville satsa mer på det här området. Så vi skapade ett upplägg där deltagarna skulle få hela processen kring fördomsfri rekrytering, berättar Veronica.

Och att samarbeta med TNG kändes snabbt självklart:

Fördomsfritt satte ordet på det vi ville ha. Vi såg er använda begreppet på er hemsida och tyckte det kändes klockrent. Det är ju det här vi söker, är de här frågorna vi jobbar med.

Efter de första två teoretiska utbildningsdagarna, var det under hösten 2020 dags för final. Feedbacken från deltagande HR-chefer var att de önskade att deras chefer skulle få jobba med case och träna på rekrytering mer. Ur detta önskemål föddes idén om att deltagarna skulle jobba tätt med kompetensanalys i grupp, samt intervjuträna mot riktiga skådespelare.

In i det längsta planerades ett upplägg med anpassningar för att kunna vara på plats i samma rum. Men när pandemirestriktionerna om max åtta personer vid allmänna sammankomster kom, bara veckor innan eventet, fick Veronica tillsammans med Anna Rydbacken snabbt ställa om…

Casebaserade övningar

Så tillbaka till den riggade studion i Vara konserthus!

Veronica hälsar alla välkomna över Zoom och efter en kort uppvärmning från Anna, är det dags att sätta igång.

Deltagarna ska intervjua tre personer för ett ledigt jobb. Till sin hjälp får deltagarna kandidaternas CV, en intervjumall och en bedömningsmatris. Målet är att fatta beslut om vilken kandidat de skulle vilja erbjuda jobbet.

Att utbildningsinsatsen skulle avslutas med en sådan praktisk och casebaserad övning växte fram under resans gång.

Efter de första tillfällena kände vi att vi gjort så mycket teori, så vi ville få in mer case för att aktivera deltagarna. Lyssnar man bara är det lätt att tänka att man kan allt, men så behöver det ju inte vara.

– Utmaningen ligger i att gå från att lyssna till att praktiskt göra, konstaterar Veronica.

kvinna i förgrund kvinna föreläser distans fördomsfri rekrytering utbildning

Skådespelare förhöjde upplevelsen

Efter förmiddagens förberedelser och var sin hemmalunch är det äntligen dags för anställningsintervju! Kandidaterna, det vill säga skådespelarna, roterar mellan de digitala rummen och svarar på chefernas olika intervjufrågor.

Att använda skådespelare var faktiskt Veronicas idé. Hon inspirerades av en jurist, som deltagit i låtsasrättegångar med skådespelare. Och idag kommer skådespelarna från lokala Skara skolscen.

– Vi presenterade idén och både rektor och lärare tyckte det lät spännande. De har hjälpt oss få kontakt med skådespelare som tidigare gått deras utbildning. Skolledningen var ett jättebra stöd för oss som gjorde något helt nytt och vi har haft bra hjälp av en lärare på skolan. Vilket underlag behövs? Hur förbereder vi skådespelarna?

Dessutom menar Veronica att det var en stor fördel med att ta in proffs. För även om någon av cheferna skulle börja skratta under utbildningen, så tappar skådespelarna inte karaktären.

Positiv feedback från deltagarna

Så, hur gick allt?

Jättebra, enligt Veronica. Men det låg mycket jobb bakom! Hon betonar också värdet av att samarbetet med TNG fungerade så pass bra:

–  Det har varit en fördel att jag och Anna jobbat ihop vid de två tidigare utbildningstillfällena, så att vi är synkade. Hon är ju experten på området och håller i innehållet. Det har gått superbra och hon har varit väldigt inlyssnande kring vad vi önskar i projektet och varit öppen för att testa nya saker, som skådespelarna. Något som funkade bra under vår distansutbildning.

Och omdömet är positivt efter distansutbildningen! Deltagarna uppskattade allt från engagemang, tekniska lösningar och upplägget med det praktiska övningarna, till det höga tempot och skådespelarnas insatser. Trots de tidigare utbildningstillfällenas höga betyg, så var deltagarna faktiskt ännu mer positiva denna gång. Kanske just för att allt skedde på distans …

TNG Evolve är TNG:s utbildningsverksamhet och erbjuder distansutbildning och utbildning på plats inom fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering för chefer, HR och inhouse-rekryterare. Utöver öppna digitala kurser arrangerar vi även skräddarsydda företagsutbildningar – på plats hos er eller helt digitalt. Flexibelt utifrån era önskemål. Kontakta oss för mer information!

Samordningsförbundet Skaraborg

Samordningsförbundet Skaraborg är en samverkansform för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 14 kommuner i Skaraborg.

Genom förbundet förvaltas en gemensam budget, ibland även med externt finansierade projekt. Målet är effektiv användning av samhällets resurser och lokala behov avgör vad som behövs för att fler personer ska få, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Det mesta som bekostas är direkta aktiviteter till de personer som inte är i arbete. Därutöver sker en del insatser som indirekt underlättar människors väg mot arbete. Exempelvis att bekosta utbildningar, utveckla effektiva metoder eller arbeta förebyggande så att färre behöver sjukskrivas.

Läs mer här

Rekommenderat för dig