TNG
Tester motverkar diskriminering och skapar objektivitet vid rekrytering

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Kan tester skapa objektivitet i rekrytering?

Ja! vi ser det varje dag

Vi ser det varje dag på TNG. Hur arbetspsykologiska screeningtester faktiskt kan motverka diskriminering vid rekrytering. Testerna ser potentialen i en sökande och skapar samtidigt objektivitet i rekryteringen. Vill du veta hur? 

Kan tester verkligen skapa objektivitet i en rekrytering? Jo, faktiskt – vi har mött det själva. Ett exempel: Vi hade vid ett tillfälle en sökande som vid första anblicken inte alls motsvarade vår bild av en toppkandidat till ett jobb.

Ett av våra grundkrav var att den sökande skulle behärska svenska språket till fullo, och den här kvinnan var ny i landet och hennes svenska var av naturliga skäl inte helt flytande. Vårt första intryck var därför att hon inte alls motsvarade kraven, men än en gång visade det sig hur bedrägligt ett första intryck kan vara. Testerna gav nämligen besked om att den här kvinnan var extremt skicklig på både numeriska uppgifter och verbal kommunikation. Och tjänstens fokus låg på logisk och analytisk förmåga.

Att vi hade dessa positiva testresultat gjorde att vi kunde se förbi ett ytligt första intryck, och den här rekryteringen visade sig bli mycket lyckad. Lärdomen är att vi ständigt måste ställa oss frågan om allt i kravprofilen verkligen är nödvändigt, eller om vissa inslag snarare är att betrakta som trevlig överkurs. För det är ju så: Som man frågar får man svar.

Inte hela sanningen

Naturligtvis har vi också varit med om det motsatta scenariot där en kandidat som inte har presterat särskilt väl på diverse färdighetstester ändå visar sig vara den bäst lämpade för jobbet tack vare att andra sidor väger tungt till hens fördel.

Testet är ju bara en del i en omfattande process och själva knepet för att göra en lyckad rekrytering är att väga samman alla de olika delarna genom att hela tiden ha helheten för ögonen. Testet är förstås ett viktigt instrument, men det ger inte ensamt besked om din kandidats lämplighet. Det ger oss bara en del av sanningen.

Minimera det subjektiva

Ett test blir aldrig bättre än det sämsta sätt på vilket det används. Om du använder rätt test men i fel syfte, kan resultatet bli alldeles galet. Men om det används i rätt syfte, uppnår du en rad fördelar. Framför allt minskar du det inslag av subjektivitet som finns med i varje rekrytering genom att använda ett bra test på ett bra sätt. Konkreta testresultat gör att du kan lägga mindre vikt vid en känslomässig reaktion och ägna mer uppmärksamhet åt rena fakta. Kort sagt bättre objektivitet i rekryteringen.

Våra digitala, arbetspsykologiska screeningtester är goda exempel på hur man strikt håller sig till fakta och bortser från den opålitliga magkänslan. På så sätt undviker du att såväl medveten som omedveten diskriminering skadar processen, vilket öppnar för en för alla parter lyckad rekrytering.

Viktigt att ställa krav på testleverantören

För att du ska kunna navigera rätt i den rika floran av tester, är det lämpligt att du som uppdragsgivare har viss grundläggande kunskaper som gör att du vet vilka krav du kan och bör ställa på en testleverantör.

Finns det helt säkra tester?

Nej, vi människor är komplexa varelser och det finns inga kassaskåpssäkra metoder. Men med vetenskapligt utvärderade tester kommer du avsevärt längre än med känslorna i magen.

Nedan ser du hur väl olika urvalsmetoder förutsäger en persons yrkesmässiga prestationer. Det allra bästa är, kanske inte helt otippat, konkreta arbetsprov. Men även begåvningstest och strukturerade intervjuer hamnar i topp på listan.

1.0

Perfekt förutsägande av personens prestation

0.54 Arbetsprov
0.51 Begåvningstest
0.51 Strukturerade intervju
0.41 Integritetstest
0.38 Ostrukturerad intervju
0.37 Assessment center
0.26 Referenser
0.18 Arbetslivserfarenhet
0.10 Utbildning
0 Ålder

 

Bäst att kombinera

Det står som synes en mängd olika metoder till buds för den som ska tillsätta ett ledigt jobb. Störst träffsäkerhet uppnår man med en kombination av tester och kompetensbaserade, strukturerade intervjuer. Omfattande forskning visar just att begåvningstest och personlighetstest tillsammans med just en strukturerad intervju utgör den optimala rekryteringsprocessen. Detta ger dig de bästa oddsen att hitta den bäst lämpade kandidaten för uppgiften.

Ta hjälp av experter

På TNG har vi lång erfarenhet av objektivitet i rekrytering – och att skapa en positiv kandidatupplevelse under testningen. Vi var även först i Sverige att arbeta med en fördomsfri rekryteringsmetod. Så tveka inte att ta kontakt med oss på en gång ifall du står inför en viktig rekrytering!

Jag vill ha hjälp med rekrytering

Rekommenderat för dig