TNG

TNG och hållbarhet

Hållbarhet som ser bortom det uppenbara

TNG:s vision är att alltid se bortom fördomar och därmed bidra till en hållbar arbetsmarknad, nu och i framtiden. Vår vision och vårt tänk kring hållbarhet genomströmmar allt vi gör.

Vi försöker varje dag vara en ansvarstagande aktör som bidrar till att skapa en hållbar affär och framtid. Vi gör det med utgångspunkt i ett dagligt etiskt och socialt ansvarstagande, aktivt miljöarbete (miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas) och vårt CSR-engagemang. Vårt hållbarhetsarbete pågår löpande och är under ständig utveckling.

Så här arbetar vi hållbart

Hållbart företagande

TNG bidrar till att skapa ett hållbart företagande och en hållbar affär genom:

 • Vår fördomsfria kompetensbaserade rekryteringsprocess
 • Vår kunskap inom fördomsfri rekrytering
 • Att vara ett auktoriserat bemanning- och rekryteringsföretag
 • Att vara en trygg och ansvarsfull arbetsgivare
 • Att vi stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter
 • Att motverka korruption och oegentligheter i verksamheten
 • Utöver våra aktiviteter ovan arbetar vi dessutom efter en uppförandekod (Code of Conduct) som alla våra medarbetare skriver på när de anställs. Här finns också riktlinjer för Whistleblowing där anställda kan rapportera om oegentligheter hos TNG.
Fördomsfria urval

Fördomsfri rekrytering och vår objektiva urvalsprocess, är en viktig del hur vi arbetar med hållbarhet. Det innebär att vi:

 • Rekryterar kompetensbaserat genom hela urvalsprocessen.
 • Inkluderar sökanden med olika bakgrund som kön, ålder, etnicitet, namn, utbildning och erfarenhet, för att främja mångfald i tanke och arbetsprestation.
 • Kontinuerligt uppdaterar vår kunskap inom kompetensbaserad rekrytering och gällande diskrimineringslagstiftning.
 • Definierar kompetens som en kombination av kunskaper och erfarenhet, begåvning och färdigheter, personlighet och motivation.
 • Med stöd av tekniska verktyg som exempelvis arbetspsykologiska tester och rekryteringsverktyg som främjar fördomsfri rekrytering.

VÅRT CSR-ARBETE

Vår uppförandekod

VÅR MILJÖPOLICY

Vill du veta mer om TNGs arbete kring hållbarhet? Kontakta då gärna vår ledningsgrupp idag!