TNG

JAG VILL VETA MER!

Vetenskaplig rekrytering av ingenjörer och tekniker

Rekrytera framåt med fokus på kompetens och fakta

På TNG Tech tänker vi annorlunda när vi rekryterar. Vi utmanar och ser bortom det uppenbara. Vid rekrytering av ingenjörer och tekniker står kompetens, metod och fakta i fokus. Våra fördomsfria rekryteringar inom Engineering bidrar till mångfald, affären och innovationstakten på ditt företag.

Inom området Engineering rekryterar och hyr vi ut ingenjörer och chefer i olika roller framförallt inom projektledning, utveckling och teknisk försäljning. Våra kunder finns både inom offentlig och privat verksamhet.

Vi ser och mäter potentialen hos varje kandidat och låter alla med samma kompetens få samma chans. Och vi sätter kompetensen i fokus. Alltid.

Objektivitet = rätt talanger och mångfald

För att säkerställa rätt kompetens använder vi oss av en vetenskaplig kompetensbaserad rekryteringsmodell som garanterar att vi tillsätter den medarbetare som har störst potential att lyckas framåt. Dessutom gör vi objektiva urvalsbedömningar när vi rekryterar ingenjörer. Det innebär att vi sätter fakta, mätbara metoder och vetenskap framför magkänsla och förutfattade meningar.

Det kan tyckas självklart men ofta styr normer och fördomar beslut i en rekryteringsprocess. Vi vet idag att ett CV och tidigare erfarenheter inte garanterar kommande prestationer.

Varför välja TNG Tech?

 1. Vi testar alla sökande

  Vi säkerställer att alla sökandes motivation och drivkrafter ligger i linje med vad som förväntas, och mäter också begåvning med arbetspsykologiska tester.

 2. Objektiva urval

  Vår vetenskapliga och mätbara metod levererar rätt talang och mångfald vilket bidrar till innovation i ditt företag.

 3. Vi marknadsför ditt employer brand

  Vi lyfter alltid fram ditt varumärke framför vårt eget i all talent marketing. Den sökande kan också följa in ansökan digitalt genom hela processen vilket bygger förtroende för ditt företag.

Vi kvalitetssäkrar dina blivande medarbetare

För att lyckas använder vi arbetspsykologiska screeningtester med bl.a. begåvningstester i kombination med andra urvalsmetoder. Och vi testar tidigt. Vilket är unikt inom teknikrekrytering. Dagens forskning visar också att tester ökar validiteten i hur man lyckas rekrytera rätt kandidater.

För att kvalitetssäkra rekryteringen ytterligare gör vi utökade bakgrundskontroller. Det innebär en faktacheck av en kandidat inför ett anställningsbeslut.

Hyra eller rekrytera en ingenjör?

Vi kan hjälpa dig med hela din rekrytering eller så kan du anlita våra underkonsulter med seniora kompetenser på tidsbestämda interimsuppdrag. Dessutom erbjuder vi en så kallad ”Hyr-först”-tjänst vilket kan vara bra om ni vill hyra en teknikkonsult innan beslut är taget att anställa.

Ingenjörsjobb vi tillsatt inom Engineering

Våra kunder finns främst inom tillverknings-, fordons-, process-, energi-, miljö-, kemiindustrin samt elteknik. Nedan några av ingenjörsjobb vi tillsatt nyligen:

 • Serviceingenjör
 • Projektchef
 • Konstruktör
 • Projektledare
 • Projektkoordinator
 • Teknisk projektledare VA
 • Labbingenjör
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Geotekniker
 • Försäljningsingenjör
 • Utvecklingsingenjör

Vill du veta mer? Hör av dig nedan!

JAG VILL VETA MER HUR NI KAN HJÄLPA MIG REKRYTERA INGENJÖRER VETENSKAPLIGT IDAG.