TNG

FAQ om robotrekrytering och Tengai First Select

Svar på de vanligaste frågorna vi får om Tengai – världens första fördomsfria intervjurobot

Den sociala och fördomsfria AI-roboten Tengai har uppmärksammats av media världen över. Och på TNG får vi många frågor om såväl roboten som vår tjänst Tengai First Select, där kompetensbaserade blindintervjuer med Tengai adderas till produkten Select i syfte at ta bort medvetna och omedvetna fördomar ur rekryteringsprocessen och bedöma kandidaters intervjusvar på fakta, inte magkänsla. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna vi får som rör robotrekrytering, Tengai och vår tjänst Tengai First Select.

Har du fler tankar, frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!

Vad är Tengai?

Tengai Unbiased fördomsfri rekryteringTengai är ett fristående rekryterings­verktyg i form av fysisk social AI-robot som genomför kompetens­baserade, strukturerade, blindintervjuer som sedan mäter soft skills och personlighetsdrag. Slutresultatet blir ett objektivt och faktabaserat beslutsunderlag att använda under olika delar av rekryteringsprocessen. Samtidigt kan vi genom Tengai Select erbjuda jobbsökare en mer ärlig och rättvis kandidatupplevelse då Tengai ställer samma frågor till alla och inte tar hänsyn till ålder, kön, bakgrund eller utseende.

Tengai utvecklas av HR-techföretaget Tengai AB, som sedan augusti 2019 är ett eget bolag. Ursprungligen var det TNG:s innovationslabb TNGx i samarbete med Furhat Robotics och som utvecklade intervjuroboten. Visionen var att integrera företagets 15-åriga erfarenhet av fördomsfri rekrytering i en mångfalds- och inkluderingsmjukvara i syfte att skapa en mer fördomsfri intervjuprocess.

Vad är Tengai First Select?

Tengai First Select är en tjänst från TNG, där kompetensbaserade blindintervjuer med den sociala AI-roboten Tengai adderas till produkten Select, utan extra kostnad. Syftet är att skapa en objektiv och mätbar och datadriven intervjuprocess som ännu bättre kan bedöma framtida arbetsprestation, hitta kvalitativa kandidater, minska felrekryteringar och skapa en mer rättvis kandidatupplevelse som stärker ditt företags employer brand. Du kan addera tjänsten både när du ska rekrytera eller hyra in personal, oavsett tjänsteområde eller volym.

Mer information tjänsten Tengai First Select hittar du här

Vad kartlägger Tengai?

Tengai kartlägger de kompetenser du som kund valt ut i den inledande kompetensanalysen i dialog med TNG. Dessa är:

 • Problemlösning
 • Strukturerat arbetssätt
 • Stresshantering
 • Självständighet
 • Samarbete
 • Serviceorientering

Vem bedömer intervjuerna?

Analys av robotintervjuerna sker av TNGs utbildade Tengai whisperers/trainers. TNG:s rekryterare gör sammanvägd bedömning av intervjutranscript, CV och tester och tar fram ett kvalitativt första urval där kund sedan säkerställer drivkrafter och kunskaper.

Hur går intervjuerna till?

En intervju med Tengai tar cirka 25 minuter. Kandidaterna får tydlig information om hur allt går till innan intervjun. På plats får de sitta i ett unikt designat intervjurum för att optimera kandidatupplevelsen. De får även förbereda sig 15 minuter innan intervjun genom att vi berättar för dem vilka kompetenser vi ska diskutera. Målet är att kandidaten ska känna sig trygg att kunna lyfta fram sin kompetens på bästa sätt.

Var passar Tengai in i TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess?

Tengai adderas in i TNG:s existerande fördomsfria rekryteringsprocess efter vår kompetensanalys, inkluderande talent marketing, ansökan, anonymiserade första urval, arbetspsykologiska tester och en telefonavstämning. Detta oavsett om det är Tengai First Select eller som tillval i en process.

Vilket värde tillför Tengai?

 • Objektivt och fördomsfritt kandidaturval
 • Minskad risk för felrekryteringar
 • Bedöma framtida arbetsprestation på faktaunderlag
 • Undvik diskriminering under intervjun
 • Ärligare svar från sökande
 • Frigör tid för chefer
 • Rättvis intervju- och kandidatprocess
 • Stärkt employer brand

Mer information tjänsten Tengai First Select hittar du här

Är det inte opersonligt med robotintervjuer?

Syftet med Tengai Select är inte att ersätta mänskliga rekryterare. Robotintervjuer tillför en kvalitetshöjning på urvalet och ger ett bättre och mer objektivt beslutsunderlag. Som kund träffar ni slutkandidaterna – precis som under en traditionell rekryteringsprocess.

Vad tycker kandidaterna om att mötas av en robot?

Majoriteten av kandidater vill bli bemötta rättvist och på lika villkor. Till exempel visar TNG:s kandidatundersökning 2019  att 89 % av jobbsökare vill söka jobb där de bemöts fördomsfritt. Med Tengai First Select är detta möjligt, då Tengai inte har en dålig dag, är stressad, sjuk, bråkat med chefen, sovit dåligt och så vidare. Inte heller tar Tengai hänsyn till faktorer som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utseende eller vikt.

Av de kandidater som träffat Tengai upplever man mötet som positivt. Hela 55 % säger att de kan vara mer ärliga i sina svar och att det är bra att de blir bedömda på lika villkor. Här kan du läsa mer kandidaters upplevelse av Tengai.

Vad händer med möjligheterna att under första intervjun sälja in tjänsten, företaget och dess employer brand till kandidaterna?

Med Tengai First Select får du mer tid över att fokusera på rätt kandidater på plats. Idag sker en stor del av employer branding-arbetet digitalt och kandidater hittar denna information innan de söker, så mindre del sker på plats. Vid första kontakten har vi dessutom en telefonavstämning, där vi briefar kandidaten om arbetsplatsen.

Passar Tengai First Select för rekrytering till roller där du behöver träffa kandidaterna för att göra en korrekt bedömning, till exempel säljare?

Kompetenserna som Tengai bedömer återkommer i dessa sammanhang också. Är det en duktig säljare så ska hen kunna förklara sin kompetens genom ord och inte bara kroppsspråk eller charm. Med Tengai Select mäter vi avgörande säljkompetenser som serviceorientering, problemlösning, självständighet och stresshantering och du får ett faktabaserat underlag som stöd för din egen bedömning.

Vill du veta mer om Tengai och robotrekrytering?

FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN, SÅ HÖRS VI VIDARE!