TNG
Så skapar Tengai en bättre kandidatupplevelse

Så skapar Tengai en bättre kandidatupplevelse

Digitalt, rättvist och transparent – anställningsintervju på ett helt nytt sätt

Det började med en AI-robot och en strävan efter att göra anställningsintervjuer mer fördomsfria. Idag är Tengai ett marknadsledande screeningverktyg som mäter personliga egenskaper genom att genomföra interaktiva, strukturerade och kompetensbaserade intervjuer. Och ger personlig återkoppling i realtid. Så här går en intervju med Tengai till!

På dagens arbetsmarknad står jobbsökaren i centrum. Vilket ställer nya krav vid rekrytering. Utöver att säkerställa att kandidaten lever upp till kravprofilen, räknar jobbsökare med att deras potentiella arbetsgivare har koll på mångfald och inkludering. Dessutom förväntar de sig en unik kandidatupplevelse.

Här kan Tengai hjälpa till.

Fördomsfri bedömning

Tengai är världens första fördomsfria intervjuplattform för rekrytering och bildades 2019 som ett resultat från innovationshubben TNGx. Under 2020 lanserades den första versionen, AI-intervjuroboten Tengai. Uppmärksamheten kring den var stor och Tengai har bland annat synts på BBC, World Economic Forum och CNBC.

I början av 2021 lanserades även en virtuell del av intervjuplattformen i form av en helautomatisk och interaktiv videointervju. Med intervjuplattformen är det möjligt att effektivt, automatiskt och interaktivt intervjua kandidater utan att färgas av deras ålder, kön, utseende, bakgrund eller etnicitet.

Interaktionen innebär att Tengai och den sökande helt enkelt har en dialog med frågor och svar. Ett samtal som i mångt och mycket liknar en traditionell intervju. Vid behov kan Tengai dessutom be om förtydligande och fördjupande svar.

74 %

upplevde att de kunde ge ärligare svar till Tengai än till en mänsklig rekryterare

80 %

skulle vilja bli intervjuade på samma sätt igen

85 %

tyckte att intervjun kändes seriös

Unik kandidatupplevelse med screeningverktyget Tengai Unbiased

Unik kandidatupplevelse

Att bli intervjuad av Tengai är en möjlighet för kandidater att addera information till sin ansökan och visa mer av sin personlighet. Tengai har utvecklat interaktiv dialog för att vara rättvis, samtidigt som den är spännande, för att säkerställa att varje sökande får en bättre kandidatupplevelse.

Under det digitala mötet levererar Tengai en upplevelse som liknar en mänsklig interaktion – men som är helt fri från omedvetna fördomar. Så kandidater kan känna sig bekväma att vara ärliga så att de kan fokusera på sin potential och kompetens. Att vara helt fördomsfri innebär att inte bry sig om ålder, utseende, kön, ursprung eller att döma kandidater baserat på röstläge eller dialekt.

Resultatet? Kandidater som har pratat med Tengai uppger att det fick dem att engagera sig mer, både emotionellt och socialt. Detta syns i vår rapport om kandidatupplevelse, där vi samlat samlat feedback och insikter från jobbsökare som intervjuats av Tengai.

* Enkätundersökning med över 3 000 anonymt svarande kandidater

Spara tid och öka kvalitén på din anställningsintervjuer med Tengai

Fler intervjuer på kortare tid

Tengai bidrar inte bara till en mer fördomsfri rekryteringsprocess och en bättre kandidatupplevelse. Mjukvaran kan dessutom bidra till att sänka rekryteringskostnaderna och effektivisera det första urvalet av kandidater. Detta eftersom Tengai kan genomföra fler intervjuer på kort tid.

Därför använder vi på TNG oss gärna själva av Tengai i vårt dagliga arbete. Bland annat för att proaktivt bygga talent pipelines, vid spontanansökningar eller som en integrerad del av rekryteringsprocesser då våra kunder ofta önskar ännu mer fördomsfria rekryteringar och ett objektivt beslutsunderlag.

Så använder TNG Tengai
Så går den interaktiva intervjun med Tengai till

Så går den interaktiva intervjun till

Under en intervju med Tengai får kandidaterna 20 frågor som är indelade i olika påståenden om deras personlighet och frågor om deras tidigare beteenden. Frågorna kretsar kring hur kandidaten:

  1. Tänker, rationaliserar och känner
  2. Samarbetar med andra
  3. Beter sig på jobbet, i jobbrelaterade situationer

Under varje intervju frågar Tengai samma frågor, i samma ordning, till varje kandidat. Ett konsekvent tillvägagångssätt som inte bara möjliggör en objektiv bedömning av kandidatens kompetens. Tengai är också helt interaktiv och kan ge direkt feedback under intervjun. Detta innefattar att be kandidaten utveckla ett svar eller ge mer konkreta exempel.

Det digitala mötet är också ett tillfälle för kandidater att dela mer information om sig själva. Genom att be dem reflektera kring och beskriva specifika situationer, får de möjlighet att demonstrera sina soft skills och visa sin personlighet. Sammantaget innehållet resultatet värdefull data om kandidaterna som kan stötta rekryterande team i att fatta bättre beslut.

Kandidatkommunikation från bokad intervju

Vid bokning
  • SMS + Mejl som bokningsbekräftelse.
  • Samt information om att det kommer mer info i god tid inför intervjun.
15 timmar innan intervjun
  • Mejl med beskrivning av intervjun och frågorna.
  • Avslutas med tips inför intervjun
2 timmar innan intervjun
  • Mejl med sista minuten tips. Bl.a. ladda mobilen, ha hörlurar osv.
  • SMS med länk till Teams-mötet
1 timme efter intervjun
  • Feedback-formulär om upplevelsen
Kontakta TNG för mer information om Tengai Fusion

Kom igång idag!

Nyfiken på hur din organisation kan använda Tengais fördomsfria screeningintervjuer i rekrytering? Vi tar gärna ett möte och berättar lite mer!

Hör av dig här så återkommer vi till dig med mer information.