Sök
vår story-bemanning-rekrytering-tng-var-story

Vår story

Välkommen till TNG!

På TNG ser vi bortom det uppenbara. Det är också vår story. Att se potentialen i alla människor och jobba aktivt med fördomsfri rekrytering och bemanning. Det är något vi verkligen tror på och har fokuserat på sedan starten av företaget. Det gör att vi hittar rätt kompetens och nya talanger. Varje dag. 

Vi är ett auktoriserat rekryteringsföretag och bemanningsföretag vars arbetssätt gynnar våra kunders mångfaldsarbete och skapar en hållbar arbetsmarknad. Men  framförallt hittar vi medarbetare med rätt potential och kompetens som växer våra kunders affärer. Något som också våra kunder och jobbsökare upptäckt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro, samt på de 40 andra orter runt om i Sverige där vi löpande hjälper till med rekrytering och bemanning.

Från starten har vår målsättning varit att rekrytera och bemanna med medarbetare utöver det vanliga. Vi har varit särskilt fokuserade på två grupper som har mer att ge på arbetsmarknaden; de som är i början eller i slutet av sina karriärer. Idag ser vi talanger på många oväntade ställen, så vi har breddat vårt erbjudande till att omfamna alla som har potential, kompetens och rätt driv. Vårt synsätt att se bortom det uppenbara uttrycker också vår vision om framtiden.

Vi bidrar till en hållbar arbetsmarknad samtidigt som vi gynnar företagen, individen och samhället i stort. Vi är också övertygade om att det skapar ännu fler framgångsrika företag genom att vi låter olikheter mötas.

VÅR STORY

TNG grundades 2004 av Mats Edlund och Dan Berlin med ambitionen att erbjuda något nytt och bättre på konsult- och rekryteringsmarknaden. De identifierade två grupper som hade en utmanande situation på arbetsmarknaden – de unga i början av sin karriär och ”50-plussare” med lång yrkeserfarenhet.

De såg att juniorernas och seniorernas starka motivation och drivkraft verkligen kunde göra skillnad! Här fanns en position på marknaden där TNG både kunde erbjuda kunderna vassa kandidater och samtidigt göra en insats för två grupper som behövde lyftas fram.

TNG:s affärsidé blev att fokusera just på dessa segment; juniorer och seniorer. Några år senare, år 2012, tog vi konceptet vidare och valde att rikta oss till hela kandidatmarknaden, men med ambitionen att se bortom det uppenbara och våra fördomar för att attrahera de allra främsta kandidaterna. Detta har från start gett TNG en unik position och affärsidé – och tillväxten har varit expansiv. Mycket tack vare kundernas starka återköpskraft och rekommendationsvilja.

Del av HR-koncern

TNG är en del av HR-koncernen KeyPeopleGroup. Där ingår även systerbolagen, Invici som rekryterar kvalificerade ekonomer, ToFindOut som arbetar med bakgrundskontroller och Signpost som fokuserar på interim management och chefsrekrytering.

NÅGRA MILSTOLPAR I TNG:S HISTORIA

2007 TNG grundar Seniorpanelen
2008 TNG renodlar sitt IT-erbjudande med TNG-IT Digital
2008 Systerbolaget ToFindOut startas för att erbjuda kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen
2010 TNG börjar med bakgrundskontroller
2011 TNG blir utsedda till en ”Snabbväxare” av Ahrens
2011 TNG utvecklar en specialistorganisation
2012 Systerbolaget Invici startar med fokus på rekrytering av kvalificerade ekonomer
2013 Systerbolaget Signpost startar med fokus på interim management och chefsrekrytering.
2015 TNG vänder på rekryteringsprocessen för att göra fördomsfria, objektiva och rättvisa urval vid rekrytering
2015 TNG börjar med arbetspsykologiska screeningtester på alla rekryteringar och bemanningar.