TNG
employer branding

employer branding

Blogginlägg om employer branding

Företags employer brand – arbetsgivarvarumärke – blir idag en allt viktigare faktor för att locka till sig kandidater.

På en arbetsmarknad där det råder stor brist på arbetskraft med rätt kompetens gäller det att som företag vårda sitt varumärke för att sticka ut och attrahera de bästa kandidaterna. Det handlar bland annat om att kunna formulera ett attraktivt erbjudande och att vara snabb med återkoppling.

Nedan hittar du alla våra artiklar om employer branding , där vi hoppas du kan hitta värdefulla tips och inspiration!