TNG
Toppchefer tycker till: FMCG, framtid och fördomsfri rekrytering

Lästid: 3 minuter

Toppchefer tycker till: FMCG fördomsfri rekrytering

– När man hittat till FMCG är det många som vill vara kvar

FMCG – Fast Moving Consumer Goods – är en bransch som berör oss alla. Utan att vi kanske alltid tänker på det själva. Det handlar om den typ av småskaliga inköp vi gör i matbutiken – som mjölk, tuggummi, frukt och grönsaker, toalettpapper, läsk och receptfria läkemedel. Och i takt med ökad digitalisering och automatisering genomgår branschen just nu en spännande förändring.

TNG har pratat med två toppchefer inom FMCG och tagit del av deras tankar kring branschen och hur vi kan agera för att attrahera framtidens specialister och talanger!

Estralla

Sofi Randén, Marketing Manager, Estrella

Sofi Randén Marketing Manager, Estrella tycker till om fördomsfri rekryering inom FMCG

Vilka utmaningar ser du inom FMCG idag kopplat till rekrytering och kompetensförsörjning?

– FMCG är en otroligt spännande bransch som är just vad den heter: fast moving. När man väl hittat hit är det många som vill vara kvar, men känslan idag är att branschen i sig inte är den mest lockande. Här har aktörerna därför ett gemensamt ansvar att bättre spegla hur mycket utveckling och påverkan det är att arbeta inom just FMCG.

Hur påverkar digitaliseringen framtida personal inom området?

– Tror inte detta skiljer sig från andra branscher. Självklart kommer det ställas högre krav vad gäller kompetens inom det digitala framöver. Här ser jag också att det kommer krävas en hel del kompetensutveckling för att alla ska vara med på tåget.

Hur ser du att fördomsfri rekrytering kan hjälpa er hitta nya medarbetare med den bästa kompetensen och potentialen?

– Frågan svarar på sig själv – just för att hitta bästa kompetensen och potentialen. Vi arbetar efter en tydlig värdegrund där omtanke och gemenskap är två starka ledstjärnor. Omtanke handlar bland annat om omtanke för anställda. För att alla ska trivas och prestera sitt bästa är det viktigt att alla vet att vi är en arbetsplats som arbetar fördomsfritt.

Martin & Servera

Maria Branestam, HR Direktör, Martin & Servera AB

Maria Branestam HR Direktör, Martin & Servera AB, tycker till om fördomsfri rekryering inom FMCG

Vilka utmaningar ser du inom FMCG idag kopplat till rekrytering och kompetensförsörjning?

– Jag tror att konkurrensen om den bästa kompetensen trappas upp precis överallt. Det är inte en utmaning som är unik för oss. Däremot skiljer sig våra förutsättningar att nå ut till potentiella kandidater från många andra.

Vi är ju en grossist, så våra kunder är restauratörer inom både privat och offentlig verksamhet. Det gör att vårt varumärke inte är lika välkänt som exempelvis ICA, eller för den delen Axfood, som ju liknar oss i många avseenden och faktiskt ingår i Axel Johnson-koncernen precis som vi. Däremot är de ju mer kända eftersom de har starka kundvarumärken.

Det här gör att vi måste jobba på andra sätt med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke för att lyckas nå ut och attrahera alla potentiella kandidater på arbetsmarknaden.

Nya förutsättningar i vår omvärld gör att vi hela tiden måste utmana oss själva och hålla en aktiv dialog om vilka vi är och hur vi vill vara. Det finns ett stort engagemang internt för det här arbetet, så våra möjligheter att lyckas är väldigt goda.

Hur påverkar digitaliseringen framtida personal inom området?

– Digitaliseringen skapar ju både nya möjligheter och utmaningar. Med ny teknik har vi möjlighet att effektivisera och automatisera arbetsuppgifter. Det i sin tur frigör tid och kapacitet att vidareutveckla våra arbetsmetoder och skapa ännu mer värde för våra kunder.

Många arbetsuppgifter kommer försvinna

– I och med det kommer ju vissa arbetsuppgifter försvinna och behovet av andra typer av kompetens ökar. Det här innebär såklart en stor förändring för oss som organisation. Därmed tror vi att det nu är viktigare än någonsin att ha en plan för hur vi arbetar med att öka kompetensen hos alla våra medarbetare. Det är också oerhört viktigt att skapa en kultur som främjar innovation och förnyelse. Här tror vi att en nyckel är att väcka lusten att lära, att dela med sig av sin kunskap till andra och våga göra fel.

Hur ser du att fördomsfri rekrytering kan hjälpa er hitta nya medarbetare med den bästa kompetensen och potentialen för att möta mångfaldsbehov i organisationen?

– Jag tror att en fördomsfri rekryteringsprocess är avgörande. Vi rekryterar på potential och kompetens och gör allt vi kan för att säkerställa att våra förutfattade meningar och föreställningar inte ska påverka valet av medarbetare.

Genom att arbeta systematiskt med en fördomsfri rekryteringsprocess har vi under de senaste åren exempelvis lyckats öka andelen kvinnor inom vår lagerverksamhet. Det i sin tur har ökat både engagemang och trivsel i våra team. Vi arbetar nu medvetet för att öka mångfalden inom alla delar av vår organisation. För vi vet att det ger utdelning och gör oss starkare.

Rekrytering och bemanning inom FMCG

Hitta morgondagens specialister inom FMCG

TNG har stor erfarenhet av att rekrytera och hyra ut konsulter inom FMCG – bland annat roller som Brand Manager, Demand Planner och Consumer Activation Manager. Genom vår objektiva och kompetensbaserade rekryteringsprocess hittar vi rätt kompetens och nya talanger som andra inte ser – dessutom snabbare. Vi erbjuder också en fördomsfri och modern chefsrekrytering där vi mäter ledarnas förmåga att ställa om och jobba i en snabbföränderlig värld där även FMCG.

LÄS MER OM HUR VI KAN HJÄLPA DIG HÄR!

Rekommenderat för dig