TNG
Det finns många olika sorters tester när du ska rekrytera nya medarbetare.

Arbetspsykologiska tester vid rekrytering

Det finns många olika arbetspsykologiska screeningtester att använda sig av i samband med en rekrytering. Nedan berättar vi lite om ett par olika tester vid rekrytering för dig som vill lära dig lite mer. 

Tester vid rekrytering  används för att göra ett första urval av passande kandidater till ett jobb. Testerna låter rekryteraren göra ett första objektivt urval utifrån tjänstens kravspecifikation med fokus på kandidatens potential.

Om du väljer ett personlighetstest, är det viktigt att kontrollera att det är godkänt av DNV (Det Norske Veritas). Detta garanterar nämligen att testet bygger på vedertagen forskning och är utvärderat vad gäller pålitlighet och validitet, det vill säga: att det faktiskt mäter vad det utger sig för att mäta. Alla våra tester kommer från leverantörer som investerar i seriös forskning och utveckling.

Bra screeningstester för rekrytering

Om du vill kvalitetssäkra dina kandidater och få en bättre bild av deras framtida potential, rekommenderar vi att du använder något eller några tester som vi på TNG kan tillhandahålla. De vilar samtliga på en gedigen vetenskaplig grund, vilket bland annat innebär att det finns svenska normgrupper och en grundlig utvärdering av validitet som garanterar högsta kvalitet.

Här följer ett urval av några av våra mest populära tester:

Personlighetstester

Dessa tester rekommenderar vi dig som vill göra en djupare och mer omfattande analys av din kandidat. Testet kan användas för alla olika roller. Resultatet kan sedan presenteras med hjälp av rapporter av olika slag, till exempel: kompetensrapport, säljrapport och teampåverkan. Med detta test får du en god bild av din kandidats framtidspotential.

Motivationstest

Syftet med testet är att bedöma vilka omständigheter som påverkar en persons arbetsmotivation, positivt eller negativt. Motivation anses ofta ha större inflytande på en individs arbetsresultat än själva förmågan. Motivationsformuläret förutsäger med stor precision hur bra en person kommer att fungera i en viss befattning och hur väl personen kommer att passa in i rådande företagskultur. Denna information kan hjälpa chefer att på bästa sätt ta tillvara på individers och gruppers förmågor.

Färdighetstest – begåvningstester

Det finns flera olika screeningtester för att mäta din kandidats färdigheter och begåvning. Vi kan bland annat mäta verbal, numerisk och induktiv förmåga, det vill säga: hur väl de uttrycker sig, hanterar siffror och arbetar sig fram till fungerande lösningar. Det finns även tester som mäter den logiska förmågan, informationsbearbetning, simultankapacitet med mera.

Screeningtester – testpaket med inblick inom flera områden

Om du är intresserad av att få en bred inblick i din kandidats förmågor, rekommenderar vi ett testpaket där flera olika tester vid rekrytering ingår. Du kan, till exempel, välja ett personlighetstest där vi mäter 6–9 egenskaper, testar kandidatens simultankapacitet och den numeriska förmågan. Screeningtestning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra ett första urval av de sökande till en tjänst, särskilt om du har många som söker. Testet kan snabbt mäta en serie av de viktigaste egenskaperna. Vi kan styra utvärderingen av resultatet genom att bedöma hur viktiga de olika testdimensionerna är för just dina behov.

Språktester

Vi har tester som tydligt visar nivån på din kandidats språkkunskaper i bland annat:

  • engelska
  • tyska
  • franska
  • norska
  • danska

Tester inom IT

Hur väl behärskar egentligen din sökande Java eller C++? Vi har it-tester som ger ett bra underlag för att bedöma vilken nivå din kandidat befinner sig på.

Så här använder TNG tester vid rekrytering!