TNG
Det finns många olika sorters tester när du ska rekrytera nya medarbetare.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Arbetspsykologiska tester vid rekrytering

En överblick över våra tester

Det finns många olika arbetspsykologiska screeningtester att använda sig av i samband med en rekrytering. Nedan berättar vi lite om ett par olika tester vid rekrytering för dig som vill lära dig lite mer. 

Tester vid rekrytering används för att göra ett första urval av passande kandidater till ett jobb. Testerna låter rekryteraren göra ett första objektivt urval utifrån tjänstens kravspecifikation med fokus på kandidatens potential.

Om du väljer ett personlighetstest, är det viktigt att kontrollera att det är godkänt av en tredjepartsgranskare, t ex DNV (Det Norske Veritas) eller Buros. Detta garanterar nämligen att testet bygger på vedertagen forskning och är utvärderat vad gäller pålitlighet och validitet, det vill säga: att det faktiskt mäter det som är tänkt att mätas. Samtliga av våra tester kommer från leverantörer som investerar i seriös forskning och utveckling.

Bra tester vid rekrytering

Om du vill kvalitetssäkra dina kandidater och få en bättre bild av deras framtida potential, rekommenderar vi att du använder något eller några tester som vi på TNG kan tillhandahålla. De vilar samtliga på en gedigen vetenskaplig grund, vilket bland annat innebär att det finns svenska normgrupper och en grundlig utvärdering av validitet som garanterar högsta kvalitet.

Här följer ett urval av några av våra mest populära tester som vi på TNG använder vid rekrytering:

Personlighetstester

Vi rekommenderar ett arbetsrelaterat personlighetstest om du vill göra en djupare och mer omfattande analys av de sökande. Testet kan användas tidigt i urvalsfasen för att hitta de bäst matchade kandidaterna till tjänsten, eller senare i rekryteringen för att undersöka riskområden och stärka beslutet. Testet kan användas för alla olika roller. Resultatet kan sedan presenteras med hjälp av en skriftlig sammanfattning och muntlig återkoppling. Med detta test får du en god bild av kandidaternas framtidspotential.

Motivationstest – motivation och värderingar

Syftet med testet är att bedöma vilka omständigheter som påverkar en persons arbetsmotivation, positivt eller negativt. Motivation anses ofta ha större inflytande på en individs arbetsresultat än själva förmågan. Motivationsformuläret förutsäger med stor precision hur bra en person kommer att fungera i en viss befattning och hur väl personen kommer att passa in i rådande företagskultur. Denna information kan hjälpa chefer att på bästa sätt ta tillvara på individers och gruppers förmågor. Testet kan användas på slutkandidaten i en rekryteringsprocess, eller vid onboarding och teamaktiviteter.

Färdighetstest – begåvningstester

Det finns flera olika screeningtester för att mäta din kandidats färdigheter och begåvning. Vi kan bland annat mäta verbal, numerisk och generell logisk förmåga, det vill säga: hur väl de uttrycker sig, hanterar siffror och arbetar sig fram till fungerande lösningar. Det finns även tester som mäter arbetsminne, informationsbearbetning, simultankapacitet med mera.

Screeningtester – testpaket med inblick inom flera områden

Om du är intresserad av att få en bred inblick i din kandidats förmågor, rekommenderar vi ett testpaket där flera olika tester vid rekrytering ingår. Du kan till exempel välja ett personlighetstest där vi mäter 6–9 egenskaper, ett begåvningstest som undersöker problemlösningsförmåga och inlärningshastighet, samt ett test som mäter den numeriska förmågan.

Screeningtestning är ett mycket kostnadseffektivt sätt att göra ett första objektivt urval av de sökande till en tjänst, särskilt om du har mångaansökningar. Testet kan snabbt mäta en serie av de viktigaste egenskaperna. Vi kan styra utvärderingen av resultatet genom att bedöma hur viktiga de olika testdimensionerna är för just dina behov.

Språktester

Vi har tester som tydligt visar nivån på din kandidats språkkunskaper i bland annat:

  • engelska
  • tyska
  • franska
  • norska
  • danska
  • holländska

 

Tester inom IT – kodningstester

Hur väl behärskar egentligen din sökande Java eller C++? Vi har kodningstester som ger ett bra underlag för att bedöma vilken nivå din kandidat befinner sig på. Testerna mäter programmeringskunskaper och är lämpliga för tjänster som innefattar faktiskt programmering, såsom mjukvaruutvecklare. Kodningstesterna mäter både om kandidaten får rätt output och hur pass bra koden är. 

Så här använder TNG tester vid rekrytering!

Rekommenderat för dig